Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geleceğe Bakış: Van İlinin Tarımsal Potansiyelinin Geliştirilmesi

Uluslararası Vizyon Van, Van, Turkey, 8 - 09 February 2024, vol.1, pp.1

Salgın Hastalıkların Tarımsal Üretim Üzerine Etkisi

:El Cezeri International Conference of Engineering & Applied Sciences: Discovering Natural Treasures /Turkiye-Van(June 03, 2023), Van, Turkey, 2 - 04 June 2023, vol.1, no.1, pp.1-11 Creative Commons License

Şanlıurfa İlinde Bitkisel ve Hayvansal Üretimin Genel Durumu

4rd International Сukurova Agriculture and Veteranry Congress, Adana, Adana, Turkey, 27 - 28 February 2023, vol.1, pp.226-233 Creative Commons License

Bread Wheat Landraces of Van Lake Basin

V. International Plant Breeding Congress, Antalya, Turkey, 21 November 2022, vol.4, no.1 Creative Commons License Sustainable Development

The Effects Of Global Climate Change On Turkish Agriculture

10. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Sivas, Turkey, 18 - 19 July 2022, vol.10, no.1 Creative Commons License Sustainable Development

Kimyasal Gübre ve Rizobakteri (PGPR) Kombinasyonlarının Arpa Çeşitlerinde Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

4. Uluslararası Gıda, Tarım Ve Veteriner Bilimleri Kongresi, Van/Türkiye, Van, Turkey, 27 - 28 May 2022, vol.4, no.1, pp.501-502

The Effects of Global Warming on Agriculture

International Aegean Conferences Natural & Medical Sciences-V February 25 - 26, 2022 İzmir/TÜRKİYE, İzmir, Turkey, 25 - 26 February 2022, pp.1-12 Sustainable Development

Karyological Analysis on Tir Wheat Ecotypes in Van Region, Turkey

The 9th Internatıonal Conference On Integratıon Of Scıence And Technology For Sustaınable Development 2021 (WEBINAR-ZOOM), Bangkok, Thailand, 19 November 2021, vol.0, no.0

Van İlinde Hayvancılığın Durumu ve Temel Sorunlar

XI. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 3 - 05 September 2021, vol.11, pp.214-223

Status and Problems of Grains ın Field Crops ın Iğdır

4.Uluslararası ICONTECH Pozitif Bilimlerde Yenilikçi Araştırmalar Sempozyumu, Adana, Turkey, 25 July 2021, vol.4, pp.70-71

The Effect Of Potassium Humat Application And Bacteria Vaccination InBean (Phaseolus vulgaris L.) On Yield And Yield Components

ISPEC 6th Internatıonal Conference On Agrıculture, Anımal Husbandry and Rural Development, Siirt-Türkiye, Siirt, Turkey, 16 - 18 May 2021, vol.0 Sustainable Development

Determination Of Different Kinoa Types And Populations As The SecondProduct Adaptation Characteristics In Diyarbakır Ecological Conditions

ISPEC 6th Internatıonal Conference On Agrıculture, Anımal Husbandry And Rural Development, Siirt-Türkiye, Siirt, Turkey, 16 - 18 May 2021, vol.0

Determınatıon Of The Performances Related To Yıeld And Yıeld Components Of Some Oat (Avena satıva L.) Cultıvars In Van Ecologıcal Condıtıons

IGAC 2019, I.Internatinal Göbeklitepe Agriculture Congress, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 November 2019, vol.1, pp.409-419

Tir As a Landrace and a Sowing Method

İİnternatinal Conference on Wheat Diversty and Human Health, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2019, vol.1, no.1, pp.26

Effects Of Varıous Sowıng Dates And Dıfferent Dıstance Between Rows On Yıeld And Yıeld Components Of Chıckpea (Cıcer arıetınum L.)

Yayın Yeri:Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi, Muş, Turkey, 24 - 27 September 2019, vol.1, no.1, pp.29 Sustainable Development

Arpa’da (Hordeum vulgare L.) Vermikost Dozlarının Bazı Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi.

ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, vol.1, no.1, pp.747-759

Assessment of genetic variability of Durum Wheat Landraces (Triticum durum L.) in Southeastern Anatolia Region of Turkey

The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity03-06 July 2018, Kiev - UKRAINE, Kiev, Ukraine, 3 - 06 June 2018, pp.33

Determination of Yield and Quality Components of Some Barley(Hordeum vulgare L.) Cultivars

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.262

Examınatıon Qualıty Of Durum Wheat Landraces AndSpecıfıcatıon Of The Parents For Gene Pool Of Turkey

Internatıonal Conference On Engıneerıng Technology And Innovatıon, ICETI 2018, March 07-11 2018 Budapest Hungary., Budapest, Hungary, 7 - 11 March 2018, pp.4

Evaluate Of Promısıng Lınes Of Durum Wheat On Qualıty Wıth Gge Bıplot

II. Internatıonal Conference On Engıneerıng Technology And Innovatıon, ICETI 2018, March 07-11 2018 Budapest Hungary. ISBN:978-605-67955-, Budapeşte, Hungary, 7 - 11 March 2018, pp.6

Investıgatıon Qualıty Of Durum Wheat Genotypes AndDetermınatıon Of The Parents To Use In The Breedıng Program

Internatıonal Conference On Engıneerıng Technology And Innovatıon, ICETI 2018, March 07-11 2018 Budapest Hungary., Budapeşte, Hungary, 7 - 11 March 2018, pp.3

The Research On Qualıty Of New Durum Wheat VarıetıesWıth Gge Bıplot

II. Internatıonal Conference On Engıneerıng Technology And Innovatıon, ICETI 2018, March 07-11 2018 Budapest Hungary. ISBN:978-605-67955-0-3, Budapeşte, Hungary, 7 - 11 March 2018, pp.5

The Stability of Durum Wheat Foreign Registered Variety with Biplot and AMMI Main Effects and Multiplicative İnteractions Analyzes

Presented at the 300 th International Conference on Food and Agricultural Engineering (ICFAE). Moscow, Russia 9 th-10 th December,, Moscow, Moskova, Russia, 9 - 10 November 2017

Mardin İlinin Kalkınmasında Endüstri Bitkilerinin Tarımının Önemi ve Geliştirilmesi İçin Bazı Öneriler

Yayın Yeri:2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.26

Comparison to Quality of Bread Wheat in Flooding and Traditional Conditions

Yayın Yeri:2ndInternational Mediterranean Science and Engineering Congress , Adana, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.25

Compare to Traits of Wheat in Flash Flood and Conventional Systems

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) ,Adana, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.24

Impact of Nitrogen Fertilization Doses on Grain Yield and its Components in Barley Varieties

:INTERNATIONAL CONFERENCE ONAGRİCULTURE, FOREST\ FOODSCIENCES AND TECHNOLOGIES, Nevşehir, Turkey, 15 - 18 May 2017, pp.146

Evaluation of Yield and Yield Components of Triticale Varieties under Different Nitrogen Levels

İnternational Conference on Agriculture , f o r e s t food Sciences and Technologies— Cappadocia/Turkey — 15 -17 Mayıs, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.147

Comparison of planting on bed and flat surface systes in wheat and barley

52. HRVATSKI i 12. MEDUNARODNİ SIMPOZIJ AGRONOMA 12.-17. veljace 2017. Dubrovnik, Hrvatska, Dubrovnik, Croatia, 12 - 17 February 2017, pp.22

Selection of the best barley genotypes to multi and special enviroments by AMMI and GGE biplot models.

52. HRVATSKİİ 12. MEDUNARODNİ SİMPOZİJ AGROOMA 12. DO 17. VELJACE 2017., DUBROVNİK, HRVATSKA, Dubrovnik, Croatia, 12 - 15 February 2017, pp.92

Evolution of Spring Barley Genotypes in Multi Environments Trials by AMMI and GGE Biplot Analysis

International Agriculture Congress 2016 November 14-18 2016, Belgrad-Sirbistan, Belgrad, Serbia And Montenegro, 14 - 18 November 2016, vol.2, no.1, pp.1-0

Mardin İlinde Tarla Bitkileri İçerisinde Tahıl Yetiştiriciliğinin Durumu ve Sorunları

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress” which has been in Adana, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.4104-4109

İdentifying of Relationship Betwen Traits and Grain Yield in Spring Barley by GGE Biplot Analysis

İnternational Agriculture Congress 2016, November 14-18 2016, Sirbistan Belgrad, Belgrad, Serbia And Montenegro, 14 - 18 October 2016

Evaluation Of Some Spring Barley (Hordeum Vulgare L.) Genotypes In Terms Of Yield And Quality.

II International Scientific Agriculture SymposiumJahorina, October 06-09, 2016, Sarejova, Bosnia And Herzegovina, 6 - 09 October 2016, pp.494

Determination of green yield and some yield components of silage sorghum Sorghum bicolor L Moench And Sorghum Sudangrass Sorghum sudananse cultivars grown as first second crop in Van condition

International Conference on Natural Science and Engıneerıng ICNASE '16, 7 Aralık Üniversitesi, 19-20 Mart Kilis, Kilis, Turkey, 19 - 20 March 2016, pp.124-132

Books & Book Chapters

ABIOTIC AND BIOTIC STRESS FACTORS IN GRAINS

in: AGRICULTURAL PRIORITIES, Sevilay GÜL, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.115-128, 2023 Creative Commons License

EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON BARLEY AGRICULTURE AND TRADE IN THE WORLD AND TURKIYE

in: REGENARATİVE AGRİCULTURE, Dr. Veysi AYDIN, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.102-125, 2023 Creative Commons License

BUĞDAY ’DA (Triticum ssp.) DÜŞÜK SICAKLIK STRESİNİN ETKİLERİ

in: TARIMSAL BİTKİ BİLİMİNİN DİNAMİKLERİ, Doç. Dr. Görkem ÖRÜK, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.3-18, 2023 Creative Commons License

TAHILLARDA MİKROFİLİZLER

in: TARIMDA YÜKSELEN TRENDLER, RIDVAN UÇAR,MUAMMER EMEKÇİ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.26-52, 2023 Creative Commons License

Tarımsal Üretimde Organik Atıkların Kullanımı

in: Tarla Bitkileri Tarımı ve Güncel Yaklaşımlar, Rüveyde TUNÇTÜRK,Murat TUNÇTÜRK, Editor, İKSAD PUBLİSHİNG HOUSE, Ankara, pp.144-169, 2023 Creative Commons License

NON-CEREAL GRAIN

in: ADVANCE STUDIES IN SCIENCE, Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA,Assist. Prof. Dr. Mevlüde Alev ATEŞ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.1-25, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

TARİHSEL SÜREÇTE TARIMSAL ÜRETİMİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

in: SAVAŞ, SALGIN HASTALIKLAR VE DOĞAL AFETLERİN TARIMSAL ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, DOÇ. DR TAMER ERYİĞİT,DOÇ. DR EROL ORAL,DR. ÖĞR. ÜYESİ FEVZİ ALTUNER, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.151-170, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

BUĞDAY (Triticum ssp.) DANESİNDE DÖNME

in: Tarımsal ve Doğal Kaynaklar Endüstriyel Avantaja Dönüştürmek, DR. ÖĞR. ÜYESİ NİZAMETTİN TURAN, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.47-57, 2021

TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK

in: ZİRAAT, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, TUGAY AYAŞAN,ALİ BEYHAN UÇAK,NUMAN BİLDİRİCİ, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.127-140, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

FALLOW APPLICATIONS IN TURKEY AND SOMESELECTED PROVINCES AND AN EVALUATION IN VANPROVINCE

in: Cereal Grain, Fatih ÇIĞ, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.65-88, 2020

Van İli Hayvan Varlığının Yem ve Arpa İhtiyacı Üzerine Bir Değerlendirme

in: International Researches in Health and Natural Sciences, Dalkiliç M., Editor, Gece Kitap Yayınevi, Ankara, pp.79-90, 2019

Metrics

Publication

106

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

34

H-Index (TrDizin)

3

Project

6

Thesis Advisory

3

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals