Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SCHOOL ETHOS AND MORAL DECISION-MAKING

şarkiyat , vol.14, no.3, pp.1151-1166, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

CONSCIENCE: EDUCATION AND DEVELOPMENT

ŞARKİYAT , vol.14, no.2, pp.440-453, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

AHLAK-BENLİK BÜTÜNLÜĞÜ: AHLAKİ KİMLİK

ŞARKİYAT , vol.13, no.3, pp.1127-1143, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

BIREYCI AHLAK ANLAYIŞI VE EĞITIMDE ‘AHLAKI MUHAKEME’

FELSEFE DÜNYASI , vol.73, no.73, pp.105-142, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

MANTIKSAL BİR SORUN OLARAK KÖTÜLÜK

EKEV , vol.62, no.62, pp.35-50, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Tanrı, Zorunlu Doğrular ve Mantıksal İmkan Sınırı

Kutadgubilig , vol.27, no.27, pp.131-152, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bahis Argümanı ve Pragmatik İman Anlayışı

FELSEFE DÜNYASI , vol.62, no.62, pp.208-232, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

METAFİZİKSEL BİR SORUN OLARAK KÖTÜLÜK

FELSEFE DÜNYASI , vol.59, no.59, pp.150-167, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TEACHER ATTITUDES, MORAL DEVELOPMENT AND ''VALUE (UN)INTERNALIZATION''

III. INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2021, pp.210-215

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: DANİMARKA ÖRNEĞİ

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019

İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim Modeli: İsveç Örneği

3. ULISLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.58-69

AHLAKİ KİMLİK VE EĞİTİM

ISPEC INSTITUTE: 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Turkey, 20 November - 22 December 2019, pp.60-64

VİCDAN-TANRI İLİŞKİSİ ÜZERİNE

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENC, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.237

KANT’IN AHLAK METAFİZİĞİNDE TEMEL AHLAKİ İLKE: EVRENSELLEŞTİRİLEBİLME

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.232

ZİHİN-BEYİN ETKİLEŞİMİ VE TANRI

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.235

Pragmatik İman ve Ahlakî Sonuçları

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.314

Kişi ve Fiziksel Süreklilik

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.312

Kişisel özdeşlik ile ölüm sonrası hayat arasında zorunlu bir ilişki var mıdır?

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.311

Madde Bilinç Üretebilir mi?

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.313

Fideizm-Şiddet İlişkisi: Şiddetin Fideist Temeli

Şarkiyat ICSS’17 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 14 - 17 September 2017, pp.414-417

'Memory' As A Reference Of Personal Identity In John Locke

AGP Humanities and Social Sciences Conference,, Barcelona, Spain, 4 - 07 February 2016, pp.164-167

HRİSTİYAN TEİZMİ: ONTOLOJİK PLÜRALİZM, AKIL-İMAN ÇATIŞMASI VE RİSALE-İ NUR YAKLAŞIMI

Din, Bilim ve Felsefe İlişkisi Risale-i Nur Yaklaşımı, Van, Turkey, 8 - 10 May 2015, pp.1-6

Kötülük Sorunu ve 'Mutlak Kudret' Çözümlemesi

II. TEOLOJİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 25 - 26 October 2014

Books & Book Chapters

Eğitimde Ahlak ve Okullarda Ahlak Eğitimi

in: Eğitimde Ahlak ve Etik, Abdurrahman İLĞAN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.327-352, 2020

İnsan Haklarının Etik Temeli

in: İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Zihni Merey, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.22-35, 2020 Sustainable Development

Eleştirel Düşünme (Eğitimi) ve Hoşgörü İlişkisi

in: TÜRKİYE EĞİTİM VİZYONU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER, Tanhan A., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.56-61, 2019

İNSAN DOĞASI VE EĞİTİMİ

in: EĞİTİM BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRETMEN, Tanhan A., Özok H. İ., Aladağ C., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.68-71, 2019

Eskatalojik Açıdan Kişisel Özdeşlik Sorunu

Araştırma Yayıncılık, Ankara, 2014

Metrics

Publication

41

Project

2

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals