Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dilsel Etkileşim Yönüyle Türk Gastronomisindeki Fransızca Terimler

Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 20 - 22 October 2021 Sustainable Development

An Overview of the Rose (Rosa spp.) Plant

ISPEC International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development-III, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.764-776 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Su Ürünleri Besin Değerleri

in: DENİZDEN GASTRONOMİYE, Doç. Dr. Zafer CEYLAN,Dr. Öğr. Ü. Esra DOĞU BAYKUT, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.211-246, 2021