Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aristokrat Kürt Aileler: GRAVİLER

ULUSLARARASI ULUDERE (QİLABAN) SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ , Şırnak, Turkey, 8 - 10 September 2023, pp.164-179

Beş Kişilik Hikâye: Erivan’dan Van’a Zorunlu Göç

3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.177-196 Sustainable Development

Turgut Özal Sonrası “Tek Aktör Patolojisi”ne Dayalı “Liberal Yanılgı”

3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.197-207

Antagonizma Üzerine İnşa Edilen Sosyal Yapı: Doğu Anadolu Bölgesi'nde "Ekonomik ve Sosyal Yoksulluk"

ÜNIDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Muş, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.744-757

Alevi Sorununun Çözümü : "Geriye Bırakılan Zaman Olgusu"

2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.379-389

Değişmeye Mahkum Yüzyılların Kadim Kültürü "Ağalık"ın Karaya Vuruşu: Hertoşi Aşireti (Van ve Hakkari Örneği)

Uluslararası Tarihte Hakkari Sempozyumu, Hakkari, Turkey, 14 November 2014 - 16 November 2016, pp.269-298

Avrupa’ya Modern Zamanların Sınır Ötesi Umudu: Suriyeli Göçmenler (Paris Örneği)

Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın, Samsun, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.917-926

Savaş ve Edebiyatın Yitik Entellektüeli: Albert Camus

Uluslararası Savaş ve Edebiyat Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 16 - 18 December 2014, pp.453-466

Avrupalı Müslümanların Modern Kimliği: "Avrupa İslamı"

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.350-359

Dünyevileştirilen Din ve Modern İnsanın Çıkmazı

Din, Bilim ve Felsefe İlişkisi Risale-i Nur Yaklaşımı Sempozyumu, Van, Turkey, 8 - 10 May 2015, pp.199-216

Bir İmkan Olarak Akil Adamlarla Türkiye'de Toplumsal Barış Mümkün mü?

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bingöl, Turkey, 15 - 16 October 2015, pp.1046-1061

Dünyevileşen Müslümanlar ve Postmodern Kapitalist Aile

I.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 23 - 24 October 2015, pp.12-21

.“Üretilen Sosyal Yanılgılar Karşısında Türkiye Toplumu

Uluslararası Bingöl Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 12 - 15 July 2012, pp.370-382

Postmodernitenin Dayattığı Ölümsüzlük İkonuna Hayır Diyebilen Risale-İ Nur Öğretisi”.

Said Nursi'nin Eğitim Felsefesi Medresetüzzehra, Van, Turkey, 12 - 14 October 2012, pp.128-140

Books & Book Chapters

Müküs'ten Geçen Bir Piri Faki: Feqiyê Teyran

in: FEQİNASİ Mirasa Feqiyê Teyran, Abdulhadi Timurtaş,Ayhan Tek,Haşim Özdaş,Hêmin Omar Ahmad,Mustafa Acar, Editor, Peymend, Van, pp.343-354, 2022

Sosyal Değişme ve Modernleşme Karşısında Çok Çocuklu Geleneksel Ailelerde Çocuğun Geleceği

in: Şehir ve Çocuk, Köse O., Editor, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, pp.719-729, 2016

Metrics

Publication

25

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals