Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

An Examination of the Relationships Between Pre-Service Teachers’ Epistemological Beliefs and Types of Multiple Intelligence

International Journal of Progressive Education, vol.17, no.4, pp.155-170, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Argumentation-Based Organic Chemistry Teaching on Students’ Argument Construction Skills

International Journal of Contemporary Educational Research, vol.8, no.2, pp.46-56, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

AN ENRICHMENT IMPLEMENTATION IN THE EDUCATION OF GIFTED STUDENTS: BIOMIMICRY WITH THE MACRO, MICRO, AND SUB-MICRO NATURE OF FRESHWATER CREATURES

International Online Journal of Education and Teaching, vol.8, no.2, pp.604-621, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Astronomi-Kimya Düşünce Deneyleri Temelli Argümantasyonun Özel Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.818-836, 2020 (National Refreed University Journal)

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.1204-1241, 2020 (National Refreed University Journal)

Mobil Argümantasyon ile Özel Yetenekli Bireylere Adli Bilimler Öğretimi

Bilim Armonisi, vol.2, no.2, pp.25-34, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KARA KUTU DENEYLERİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ

JOTCS-C (Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi), vol.4, no.2, pp.81-94, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özel Yetenekli Öğrenciler için Adlî Kimya Eğitimi

BAŞKENT JOURNAL OF EDUCATION, vol.6, no.2, pp.213-224, 2019 (National Refreed University Journal)

FeTeMM Eğitimine Yönelik Etkinlik Uygulaması: Kuvvet ve Enerji Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.869-896, 2019 (National Refreed University Journal)

Kimya Öğretmen Adaylarının Kimyasal Dengeye İlişkin Zihinsel Modelleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.1081-1115, 2018 (National Refreed University Journal)

STEAM Education for Teachers of Gifted Students Özel Yetenekli Bireylerin Öğretmenleri için STEAM Eğitimi

Turkish Journal of Giftedness and Education, vol.8, no.1, pp.16-32, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

In-service and Pre-service Science Teachers’ Views regarding Conceptual Integration of Physics, Chemistry, and Biology Disciplines

International Online Journal of Educational Sciences, vol.10, no.2, pp.130-145, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Araştırma-Sorgulama Temelli Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Analitik Kimya Öğrenimine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.1657-1696, 2017 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Bir Mobil Fen Öğretim Etkinliği

14. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 19 May 2021

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM İNSANI İMAJLARI: VAN ÖRNEĞİ

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.182-190

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN KİMYA ÖĞRETMENLERİ İÇİN MOBİL ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

III. International Teacher Education and Accreditation Congress, Ankara, Turkey, 30 November - 01 December 2019, pp.325-331

MULTIDISCIPLINARY FORENSIC ENRICHMENT FOR GIFTED TEACHERS’ PROGRAMMING OPTIONS

7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2019), Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.229-230

Özel Yetenekli Bireyler İçin Multidisipliner Bir Zenginleştirme Çalışması: Adli Kimya - Adli Linguistik Entegresi

VIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2019), Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Özel Yetenekli Bireylere Adli Kimya Öğretiminin Yansımaları

6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi-UKEK 2019, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2019

Evaluation Of Science, Engineering And Entrepreneurship Activities In Elementary School Science Textbooks Regarding The Framework Of Stem Activities

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

Mobil Argümentasyon ile Özel Yetenekli Bireylere Adli Bilimler Öğretimi

Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara, Turkey, 2 - 03 November 2018

Kara Kutu Deneyleriyle Özel Yetenekli Bireylerin Eleştirel Düşünmelerinin Geliştirilmesi

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018

Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Adli Kimya Eğitimi

4th International Contemporary Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 4 - 07 October 2018

The relationships between pre-service teachers’ epistemological beliefs and types of multiple intelligence

Educational Researches and Publications Association (ERPA 2018), İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, pp.176

A Mentoring Process for Professional Development of Pre-Service Science Teachers

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3404

THE EFFECT OF INQUIRY-BASED LEARNING APPROACH ON PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ ANALYTICAL CHEMISTRY LEARNING

2nd International Contemporary Education Research Congress, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.25

Views of Pre-service Science Teachers regarding Conceptual Integration.

ERPA International Congresses on Education., Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.166

“Views of Science Teachers regarding Conceptual Integration among Physics, Chemistry, and Biology Concepts”.

ECER 2015 "Education and Transition. Contributions from Educational Research", Budapest, Hungary, 7 - 11 September 2015

Investigating Pre-service Physics and Chemistry Teachers’ Conceptual Integration between Physics and Chemistry

87th NARST Annual International Conference, Pittsburgh, United States Of America, 30 March - 02 April 2014, pp.257

Providing Meaningful Experience to Pre-Service Teachers: Mentoring Enriched PCK Based Practicum Course.

86th NARST Annual International Conference, Puerto Rico, United States Of America, 6 - 09 April 2013, pp.72

Pre-service chemistry teachers' understanding of ionization and dissolution

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.447-451 identifier identifier

Pre-service chemistry teachers' knowledge regarding laboratory equipment and their functions

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.510-514 identifier identifier

Adaptation of an epistemological belief instrument towards chemistry and chemistry lessons

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.3718-3722 identifier identifier

Pre-service Chemistry Teachers’ Conceptions of the Nature of Science.

II. International Congress of Educational Research Conference, Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010, pp.39

What is the motivation difference between university students and high school students?

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1543-1548 identifier identifier

Books & Book Chapters

Bölüm 10: ERKEN ÇOCUKLUKTA DÜŞÜNME BECERİLERİ, FEN VE TEKNOLOJİ

in: ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN VE TEKNOLOJİ, ARTUN, Hüseyin; RAKAP PARLAK, Asiye, Editor, HEDEF CS YAYINCILIK VE MÜHENDİSLİK, Ankara, pp.167-184, 2021

Fen Bilimleri Eğitiminde Sanal Laboratuvarlar

in: Fen Öğretiminde Teknoloji Eğilimleri, Doç. Dr. Hüseyin ARTUN- Doç. Dr. Sevgi AYDIN GÜNBATAR- Doç. Dr. Mustafa Serkan GÜNBATAR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.330-350, 2020

Prof. Dr. Fuat Sezgin Prototipleri Modelleme: STEAM Etkinliğinde Farklı Bir Argüman Modeli Kullanımı

in: ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMLERİNE YÖNELİK ZENGİNLEŞTİRME ÇALIŞMALARI, ÖZKAN APAYDIN, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.59-68, 2020

Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Bir Öğretim Stratejisi: Argümantasyon

in: ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMLERİNE YÖNELİK ZENGİNLEŞTİRME ÇALIŞMALARI, ÖZKAN APAYDIN, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.1-16, 2020

Adli Bilimler Temelinde Multidisipliner Öğretmen Eğitimi: “Bir Parmak İzi Alma Etkinliği Ne Kadar Multidisiplinerleştirilebilir?”

in: ÖZELYETENEKLİLERİN EĞİTİMLERİNE YÖNELİK ZENGİNLEŞTİRME ÇALIŞMALARI, ÖZKAN APAYDIN, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.17-42, 2020

Sürrealist Sanatla Bilim Eğitimi

in: ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMLERRİNE YÖNELİK ZENGİNLEŞTİRME ÇALIŞMALARI, ÖZKAN APAYDIN, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.131-144, 2020

Olay Yeri İnceleme ve Adli Analiz

in: ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMLERİNE YÖNELİK ZENGİNLEŞTİRME ÇALIŞMALARI, ÖZKAN APAYDIN, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.42-58, 2020

Fen Zenginleştirme Eğitiminde Rol Oynamanın Kullanılması

in: ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMLERİNE YÖNELİK ZENGİNLEŞTİRME ÇALIŞMALARI, ÖZKAN APAYDIN, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.69-90, 2020

Adli Antropoloji ve Adli Odontoloji: Argümantasyon Temelli Bir STEAM Etkinliği Geliştirme

in: ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMLERİNE YÖNELİK ZENGİNLEŞTİRME ÇALIŞMALARI, ÖZKAN APAYDIN, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.101-108, 2020

Integrating Science To Art: Teaching Science Concepts To Gifted By Passing From Macro To Submicro Level In Their Mental Images

in: CURRENT ACADEMIC STUDIES IN EDUCATION SCIENCES-2018, Harun ŞAHİN, Abidin TEMİZER, Fatma ERDOĞAN, Editor, Stamparıja Ivpe, Cetinje-Montenegro, pp.759-774, 2018

ÇOKLU ZEKA KURAMI VE KİMYA EĞİTİMİ UYGULAMALARI

in: KİMYA ÖĞRETİMİ ÖĞRETMEN EĞİTİCİLERİ, ÖĞRETMENELER VE ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ, PROF. DR. ALİPAŞA AYAS- PROF.DR. MUSTAFA SÖZBİLİR, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.531-568, 2017

Bölüm 25: Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Olarak Kimyasal ve Fiziksel Değişimler Konusunun Öğretimi

in: Kimya Öğretimi: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri, Ayas A,, Sözbilir M., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.541-562, 2015