Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

THE EFFECTS OF GYTTJA ON SOIL PROPERTIES IN NICKEL-CONTAMINATED SOILS

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.17, no.2, pp.1865-1873, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

THE EFFECTS OF GYTITA ON PLANT GROWTH OF LETTUCE (Lactuca sativa) IN NICKEL CONTAMINATED SOILS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, no.4, pp.2991-2996, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier

The Cost of Soil Lost Caused by Sugar Beet Harvest: A case study for Turkey

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.14, no.3, pp.284-287, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Determination with geographic information systems (GIS) of the existing Vineyard Areas in Hizan District of Bitlis Province

International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, vol.4, no.1, pp.131-136, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bazı Arazi ve Toprak Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle İncelenmesi: Van İli Arazi ve Toprak Özellikleri

TÜRKİYE TARIMSAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.199-205, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Effects of different growth media to the nutrient content of primula (primula obconica) plant

ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ (E.A. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ), vol.33, no.2, pp.170-176, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Alanları Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), no.4, pp.68-78, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relationships between soil properties, topography and land use in the Van Lake Basin, Turkey

EURASIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE, no.7, pp.115-120, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Phosphorous sorption in some great soil groups of semi-arid region of Turkey

International Journal of Soil Science, vol.3, no.2, pp.75-82, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Fiğ+arpa karışımlarında gübrelemenin otun verim ve kimyasal kompozisyonuna etkisi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, pp.32-36, 2001 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Mısır bitkisinin gelişimi ve beslenmesi üzerine hümik asit ve NPK uygulamalarının etkisi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.95-100, 2001 (National Refreed University Journal)

Kentsel arıtma çamuru ve humik asit uygulamalarının mısır bitkisinin besin içeriği ve ağır metal kapsamına etkisi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.35-43, 2000 (National Refreed University Journal)

Aynı koşullarda yetiştirilen üç farklı elma çeşidinde beslenme durumlarının değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.101-105, 2000 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Arazi Kullanım Değişiminin İncelenmesinde CBS ve Uzaktan Algılamanın Kullanımı

4th International Congress on Agriculture, Environment and Health, Aydın, Turkey, 20 - 22 May 2021, vol.2, pp.14 Creative Commons License Sustainable Development

Tarımsal Arazi Değerlendirmede Kullanılan Farklı Yaklaşımlar

4th International Congress on Agriculture, Environment and Health, Aydın, Turkey, 20 - 22 May 2021, vol.2, pp.11 Creative Commons License Sustainable Development

Determination of The Existing Vineyards with Geographic Informatıon Systems in Hizan District of Bitlis Province

III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.53

BİYOÇAR ve FARKLI DEMİR FORMLARININ TRİTİKALENİN (Triticosecale wittmack) GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference, Kayseri, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.1

Investigation of Heavy Metals Contents of Soils on Terraces Affected by Van Lake

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, pp.881-887

Determination of Some Soil Properties and Heavy Metal Contents at Different Soil Depth of Forage Fields on the Roadside of Van, Turkey

The International Soil Science Congress on “Environment and Soil Resources Conservation”, Almaty, Kazakhstan, 17 - 19 October 2018, vol.1, no.1, pp.1

Determination of Some Heavy Metal Contents of Forage Plants Grown on the Roadside Fields of Van, Turkey

The 4th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2018), Kiev, Ukraine, 3 - 06 July 2018, pp.8

Formation and Classification of the Soil Found in Different Physiographic Units affected by Lake Van

The International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.588

Effects of Different Sulphur Forms on Some Soil Properties and Plant Growth of Corn

The International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.723

Van- Erciş ilçesi Bayramlı köyü bağ alanlarının bazı toprak özelliklerinin belirlenmesi ve coğrafi bilgi sistemleri ile haritalanması

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.172

The Effects of Gytjja on Soil Properties in Nickel Contaminated Soils

The International Symposium Euroasian Biodiversity 2017 (SEAB2017), Minsk, Belarus, 5 - 08 July 2017, vol.1, no.1, pp.683

Changing Soil Properties of Van City Center and Its Vicinity Areas by Parent Material and Vegetation Cover

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, no.1, pp.145

The Effects of Gytjja on Nutrients Contents of Lettuce (Lactuca sativa L.) in Nickel Contaminated Soils

5th EUROSOIL International Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 21 October 2016, vol.1, no.1, pp.1

ANALYSING THE SPATIAL DISTRIBUTION OF SOME AGRICULTURAL CROPS IN VAN PROVINCE-TURKEY FROM 2002 TO 2014

International Conference of Ecosystems (ICE2015), Tiran, Albania, 5 - 08 June 2015, pp.55-56

Some Heavy Metal Contents Related With Different Physiographic Units and Land Use in Van Lake Basin

Symposium on EuroAsian Biodiversity 2015, Baku, Azerbaijan, 1 - 05 June 2015, pp.1 Sustainable Development

The Effects of Gyttja on Plant Growth and Nickel Contents of Lettuce (Lactuca sativa L.) in Nickel Contaminated Soils

9th İnternational Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2014, pp.1

Some Soil Properties Related With Different Physiographic Units and Land Use in Van Lake Basin

9th İnternational Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2014, pp.1 Sustainable Development

Books & Book Chapters

ORGANİK GÜBRELERİN ORJİN FARKLILIĞI VE İNKUBASYON SÜRELERİNİN TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, DOÇ. DR. EMINE KÜÇÜKER DOÇ. DR. MEHMET FIRAT BARAN DR. ÖĞR. ÜYESI ESRA GÜRSOY, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.65-99, 2021 Creative Commons License Sustainable Development