Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE EFFECTS OF GYTITA ON PLANT GROWTH OF LETTUCE (Lactuca sativa) IN NICKEL CONTAMINATED SOILS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.2991-2996, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Cost of Soil Lost Caused by Sugar Beet Harvest: A case study for Turkey

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.14, ss.284-287, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination with geographic information systems (GIS) of the existing Vineyard Areas in Hizan District of Bitlis Province

International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, cilt.4, ss.131-136, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Alanları Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), no.1, ss.68-78, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of different growth media to the nutrient content of primula (primula obconica) plant

ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ (E.A. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ), cilt.33, ss.170-176, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Alanları Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), no.1, ss.68-78, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Alanları Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), no.1, ss.68-78, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationships between soil properties, topography and land use in the Van Lake Basin, Turkey

EURASIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE, no.2, ss.115-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiğ+arpa karışımlarında gübrelemenin otun verim ve kimyasal kompozisyonuna etkisi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.32-36, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mısır bitkisinin gelişimi ve beslenmesi üzerine hümik asit ve NPK uygulamalarının etkisi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.95-100, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kentsel arıtma çamuru ve humik asit uygulamalarının mısır bitkisinin besin içeriği ve ağır metal kapsamına etkisi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.35-43, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aynı koşullarda yetiştirilen üç farklı elma çeşidinde beslenme durumlarının değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.101-105, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of The Existing Vineyards with Geographic Informatıon Systems in Hizan District of Bitlis Province

III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019, ss.53

BİYOÇAR ve FARKLI DEMİR FORMLARININ TRİTİKALENİN (Triticosecale wittmack) GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.1

Investigation of Heavy Metals Contents of Soils on Terraces Affected by Van Lake

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.881-887

Determination of Some Soil Properties and Heavy Metal Contents at Different Soil Depth of Forage Fields on the Roadside of Van, Turkey

The International Soil Science Congress on “Environment and Soil Resources Conservation”, Almaty, Kazakistan, 17 - 19 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.1

Determination of The Existing Vineyards with Geographic Informatıon Systems in Hizan District of Bitlis Province

III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.53

Determination of Some Heavy Metal Contents of Forage Plants Grown on the Roadside Fields of Van, Turkey

The 4th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2018), Kiev, Ukrayna, 3 - 06 Temmuz 2018, ss.8

Formation and Classification of the Soil Found in Different Physiographic Units affected by Lake Van

The International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.588

Effects of Different Sulphur Forms on Some Soil Properties and Plant Growth of Corn

The International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.723

Van- Erciş ilçesi Bayramlı köyü bağ alanlarının bazı toprak özelliklerinin belirlenmesi ve coğrafi bilgi sistemleri ile haritalanması

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.172

The Effects of Gytjja on Soil Properties in Nickel Contaminated Soils

The International Symposium Euroasian Biodiversity 2017 (SEAB2017), Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, cilt.1, no.1, ss.683

Changing Soil Properties of Van City Center and Its Vicinity Areas by Parent Material and Vegetation Cover

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.145

The Effects of Gytjja on Nutrients Contents of Lettuce (Lactuca sativa L.) in Nickel Contaminated Soils

5th EUROSOIL International Congress, İstanbul, Türkiye, 16 - 21 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.1

ANALYSING THE SPATIAL DISTRIBUTION OF SOME AGRICULTURAL CROPS IN VAN PROVINCE-TURKEY FROM 2002 TO 2014

International Conference of Ecosystems (ICE2015), Tiran, Arnavutluk, 5 - 08 Haziran 2015, ss.55-56

Some Heavy Metal Contents Related With Different Physiographic Units and Land Use in Van Lake Basin

Symposium on EuroAsian Biodiversity 2015, Baku, Azerbaycan, 1 - 05 Haziran 2015, ss.1

The Effects of Gyttja on Plant Growth and Nickel Contents of Lettuce (Lactuca sativa L.) in Nickel Contaminated Soils

9th İnternational Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.1

Some Soil Properties Related With Different Physiographic Units and Land Use in Van Lake Basin

9th İnternational Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.1