Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Relationship Between Proliferative Breast Lesions and Breast Cancer Risk Factors

EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH, vol.17, no.1, pp.15-20, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Determination of Some Heart Disease Indicators With Multiple Correspondence Analysis

Medical Sciences, vol.16, no.1, pp.36-40, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Student Attitudes towards Biostatistics Course: The Case of Yuzuncu Yil University

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, vol.11, no.21, pp.27-38, 2020 (Other Refereed National Journals)

Classification of Variables Affecting Birth Weight by Decision Trees and K-Nearest Neighbor Methods

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, no.12, pp.112-119, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Evaluation of Thyroid Functions in Molar Pregnancies

Van Tıp Dergisi, vol.24, no.1, pp.35-39, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Correlated Component Regression: Application On Model To Determination Of Dna Damage

Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, vol.8, no.1, pp.45-52, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

An application with multinomial logistic regression analysis

International Journal of Human Sciences, vol.12, no.1, pp.443-455, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

A research on satisfaction of Vocational Health Professions High School

International Journal of Human Sciences, vol.11, no.2, pp.251-264, 2014 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DETERMINATION OF VARIABLES THAT MAY BE EFFECTIVE ON BABY BIRTH WEIGHT BY SOME DATA MINING METHODS

ISPEC 5. INTERNATIONAL CONFERENCES ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.77-83

MULTIPLE CORRESPONDENCE ANALYSIS AND AN APPLICATION IN HEALTH SCIENCES

ISPEC 5. INTERNATIONAL CONFERENCES ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.80-81

Final Pathology Results of Proliferative Breast Lesions.

15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019

Peptik Ülser Perforasyonunda Tedavi Yaklaşımı

12.ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019

Deep Neural Network and Its an Application

International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics - 2019 (DMS-2019), Van, Turkey, 26 - 29 June 2019

Negatif Binomiyal Regresyon ve BirUygulaması

XX. ULUSAL ve III. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRES, Gaziantep, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.11

Çocuk sayı ve cinsiyetinin mastalji ile olan ilişkisinin araştırılması

14. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017

Y KUŞAĞINDA BULUNAN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GELECEKTEN BEKLENTİLERİ

16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.72

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.512-513

Papiller tiroid karsinomların histopatolojik özellikleri ve agresif davranışı yansıtan parametreler

26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2016, pp.176

KRONİK FLOROZİS OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA RESVERATROL TEDAVİSİNİN EKG DEĞERLERİNE ETKİSİ

41 ULUSAL FİZYOLIJİ KONGRESİ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ, Çanakkale, Turkey, 9 - 13 September 2015, pp.175

Using of Nonlinear Canonical Correlation Analysis to Multiway Data

The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society (EMR-IBS, Nevşehir, Turkey, 11 - 15 May 2015, pp.146

The Evaluation Of Relationship Between Post Traumatic Stress Syndrome And Temporomandibular Joint Disorders

ACBID-BAOMS Ortak Kongresi ve 4. BAMFS Konferansı, İstanbul, Turkey, 5 - 08 November 2014, pp.1

Machine Learning Methods: Naive Bayes and Support Vector Machines

VI. Balkan Animal Conference, Tekirdağ, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.164-165 Creative Commons License

Comparing Er, Cr:YSGG Laser And Conventional Method In Soft Tissue Surgery

CED-IADR 2013. 46th Meeting of Continental European Division of International Association for Dental Research (CED-IADR) with Scandinavian Division (NOF). September 4-7, 2013-Florence, Italy, Florance, Italy, 4 - 07 September 2013

Effectiveness Of Diode Laser In Reducing Postoperative Complications

FDI 2013 Istanbul. Annual World Dental Congress, İstanbul, Turkey, 28 - 31 August 2013

Çoklu Faktör Analizinin Tanıtımı ve Bir Uygulaması

ULUSLARARASI KATILIMLI XV. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Aydın, Turkey, 20 - 23 August 2013, pp.21

İlişkili Bileşen Regresyonu ve Uygulaması/ CORRELATED COMPONENT REGRESSIO AND ITS APPLICATION

ULUSLARARASI KATILIMLI XV. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Aydın, Turkey, 20 - 23 August 2013, pp.5

Kanonik Uyum Analizi ve Sağlık Alanında Bir Uygulaması

ULUSLARARASI KATILIMLI XIV. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 4 - 07 September 2012, pp.51

Books & Book Chapters

Derin Sinir Ağlarının Katman Sayısına Göre Sınıflandırma Performanslarının İncelenmesi

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE FARKLI ALANLAR VE SORUNLARA BAKIŞ, Prof.Dr. Mukadder Mollaoğlu & Uzm.Dr. Murat Can Mollaoğlu, Editor, IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE, Ankara, pp.41-53, 2020 Creative Commons License

Classification of Some Variables Effective in Predicting Breast Cancer with Weka Analysis Program

in: International Researches in Health and Natural Sciences, Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.33-42, 2019 Creative Commons License