Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Using regression analysis methods in biostatistics an applied study on a sample of diabetics’ patients

International Journal of Development Research, cilt.9, ss.1-9, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining the Relationship between Anime Species Using Apriori Algorithm

International Journal of Scientific and Technological Research, ss.123-131, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STAJIN GGBF ÖĞRENCGLERG ÜZERGNDE MEYDANA GETGRDGĞG DEĞGgGM - VAN YYÜ UYGULAMASI

Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.1-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Unemployment and Formation: A Research on University Graduates

Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) www.josress.com, cilt.5, ss.47-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.7, ss.265-274, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama

Anemon Muş Alpaslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, no.1, ss.265-274, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ÖRNEK BİR UYGULAMA

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.4, ss.834-845, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet İhracatı ve Turizm Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Katkısı Üzerine Ampirik Bir Analiz: 1996-2017 Türkiye Örneği

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.6, ss.953-960, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı OECD Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimine Yönelim Üzerine Ampirik Bir Çalışma

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.22, ss.1577-1590, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: 1999-2017

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.223-244, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri(The Opinions Of Student Relative To The Mathematics Course Teached In Social Sciences)

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal of Bitlis Eren University, cilt.6, ss.177-193, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgütlerde Stres Yönetimi:Acil Servis örneği

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.79-98, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN INTEREST RATE AND INCOME WITH INVESTMENT IN USA: 1965-2016

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.146-163, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medium Income Trap Analysis in the Textile Industry in Turkey (Türkiye’de Tekstil Sektöründe Orta Gelir Tuzağı Analizi)

Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE), cilt.7, ss.279-290, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medium Income Trap Analysis in the Textile Industry in Turkey (Türkiye’de Tekstil Sektöründe Orta Gelir Tuzağı Analizi)

Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE), cilt.7, ss.279-290, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖRGÜTLERDE STRES YÖNETİMİ: ACİL SERVİS ÖRNEĞİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.37, ss.79-98, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Normed Projection Mapping on Unit Sphere

YYÜ Fen Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.5-11, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A LİNEAR MODEL FOR MRG AND QUATERNİON OPERATOR

INTERNATIONAL MATHEMATICAL FORUM, no.13, ss.713-719, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İşveren Memnuniyeti

IWACT-International West Asia Congress of Tourism Resarch, Van, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2019, ss.265-274

İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN MÜŞTERİDEN MEMNUNİYETİ: VAN ÖRNEĞİ

III. BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Turks Ve Caicos Adaları, 26 - 29 Eylül 2019, cilt.., ss.209-210

Stochastic Programming: Theory, Techniques and Application

International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics - 2019 (DMS-2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, ss.27

Using Regression Analysis Methods in Biostatistics An Applied Study on A Sample of Diabetic Patients

International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics - 2019 (DMS-2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, ss.38

Estimating the Parameters of the Bivariate Mixed Model Using Robust Method with Ordinary Method

International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics - 2019 (DMS-2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, ss.39

Comparison of Hot Deck and Regression Imputation in Multiple Imputation Methods for Missing Data Structure

International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics - 2019 (DMS-2019), Van, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2019, ss.37

kariyer Planlamasının akademisyenler Açısından Önemi:Van YYÜ de Bir Uygulama

Anadolu 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 26 Nisan - 28 Temmuz 2019, ss.28

KOBİ’LERDE KARİYER PLANLAMASI VE İŞ STRESİ İLİŞKİSİ:ÖRNEK BİR UYGULAMA

Anadolu 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 26 Nisan - 28 Temmuz 2019, ss.29

THE RELATIONSHIP BETWEEN R & D EXPENDITURES AND HIGH TECHNOLOGY PRODUCT EXPORT: THE CASE OF TURKEY (1990-2017)

4. International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences-CMES 2019, Antalya, Türkiye, 20 Nisan - 22 Temmuz 2019, ss.238

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE AKTİF İSTİHDAMIN ROLÜ VE ETKİNLİĞİ

UMTEB IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.1587-1594

TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZLER VE İSTİHDAM ÜZERİNE BİRDEĞERLENDİRME

UMTEB IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.1609-1619

Yükseköğretimde Stajın Önemi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri: VanYüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

Eurasian Conference on LanguageSocial Sciences (ECLSS 2018), Antalya, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.215-221

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri için Ekonomi Laboratuvarı

Eurasian Conference on LanguageSocial Sciences (ECLSS 2018), Antalya, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.203-208

BAZI OECD ÜLKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK YÖNELİMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

II.ULUSLARARASI AL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018, ss.245

TÜRKİYE’DEKİ İŞSİZLİK SORUNU VE İSTİHDAM POLİTİKALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

II.ULUSLARARASI AL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018, ss.246

THE OPINION OF STUDENT IN THE MATHEMATICS COURSE IN SOCIAL SCIENCES(Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri)

International Conference on Multidisiciplinary, Education, Science, Engineering and Technology (IMESET'17 BITLIS), Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.120

A SPECIFIC ANALYSIS IN MIDDLE INCOME TRAP IN TURKEY

International Conference on Multidisiciplinary, Education, Science, Engineering and Technology (IMESET'17 BITLIS), Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.212

Role of development Agency In Development Finance: DAKA Sample

4. International regional development conference, Tunceli, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1

Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: DAKA Örneği

4th INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, Tunceli, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1145

Role of Development Agency In Fınance:DAKA Sample

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences Odessa, Ukraine, Odesse, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.25

Role of Development Agency in Development Finance

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.25

The Role of Development Agencies in Regional Development: DAKA case

XIV European Conference on Social and behavioral Sciences, Odessa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.1

Role of Development Agency In Development Fınance :DAKA Sample

XIV European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukrayna, 23 Ağustos 2017 - 26 Ocak 2018, cilt.14, ss.25

Uniform Convergence of a Finite Difference Method for a Singularly Perturbed Semilinear Boundary Value Problem with Integral Boundary Conditions

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Temmuz 2017, ss.150

Uniform Convergence of a Finite Difference Method for a Singularly Perturbed Semilinear Boundary Value Problem With Integral Boundary Conditions, İstanbul Gelişim Üniversitesi,

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling ICAAMM17, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Temmuz 2017, cilt.1, no.1, ss.150

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Eğitim Sistemi Üzerine Ekonomik Bir Analiz

Lap Lambert Academic Publishing, Beau Bassin 71504, Mauritius, 2019

ARDL MODELİNİN TAHMİNİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-4 Alanında Yeni Ufuklar, SÖNMEZ, S., ÖZÇOBAN, E., BALKAN, D., KARAKUŞ, H., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.301-316, 2019

AR-GE HARCAMALARI İLE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-4 Alanında Yeni Ufuklar, SÖNMEZ, S., ÖZÇOBAN, E., BALKAN, D., KARAKUŞ, H., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.285-300, 2019

Faktör Analizi ve Spss Uygulama

İktisadi ve İdari Bilimler Araştırmaları, Konuralp SEZGİLİ, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.161-172, 2019

Çoklu Doğrusal Bağıntı Problemi ve Çözüm Teknikleri

Ekonomik Araştırmalar1, Mehmet ÖZMEN, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.69-78, 2019

Panel Veri Analizinde Kullanılan Birim Kök Testleri

Ekonomik Araştırmalar1, Mehmet ÖZMEN, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.43-51, 2019

Eşanlı Denklem Modelleri

Ekonometride Güncel Konular, M.Kenan TERZİOĞLU, Editör, Bogazici University Press , Ankara, ss.261-272, 2018