Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of an antiarrhythmic drug against acute selenium toxicity

JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY, cilt.59, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON SERUM BIOCHEMISTRY FOR PROTECTION IN FLOROSIS

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TÜRK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.42, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

THE EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON OXIDATIVE DAMAGE IN RATS WITH FLUOROSIS

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TÜRK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.42, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Role of circulating nesfatin-1 in the underweight children with poor appetite

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.19, ss.4703-4706, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

BETATROPHN LEVELS N WOMEN WITH POLYCYSTIC SYNDROME

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.40, no.1, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Hair and Serum Metal Levels in Petrol Station Workers

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.47, no.2, ss.171-176, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Deneysel Diyabetik Ratlarda Ardıç (Juniperus communis L.) Yağının Nefropati Üzerine Etkileri.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.192-199, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of Coliform And E. Coli Bacteria And Nitrite And Nitrate Levels İn Drinking Waters of Van And Some Provinces

IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT), cilt.12, ss.47-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology

IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, cilt.12, no.1, ss.47-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Coliform And E. Coli Bacteria And Nitrite And Nitrate Levels İn Drinking Waters of Van And Some Provinces

IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT), cilt.12, ss.47-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Petrol İstasyonu Çalışanlarında Manganez (Mn) Düzeyinin Belirlenmesi

Yüzüzncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, no.2, ss.97-101, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of Cobalt (Co) Level in Hair and Hair and serum of Gas Station Workers in Van Province

Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, cilt.30, no.32, ss.2319-2402, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Petrol İstasyonu Çalışanlarında Manganez (Mn) Düzeyinin Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü DergisiArşivCilt, cilt.22, ss.97-101, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of Cobalt (Co) level in hair and serum of Gas Station Workers in Van Province

IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT), cilt.11, no.1, ss.30-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selenium Concentration in Serum and Hair of Petrol Station Workers in Van Province/Turkey

IOSR Journal of Applied of Chemistry (IOSR-JAC), cilt.10, no.11, ss.47-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selenium Concentration in Serum and Hair of Petrol Station Workers in Van Province / Turkey

IOSR Journal of Applied Chemistry (IOSR-JAC), cilt.11, no.11, ss.47-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdrar Kalsiyum Okzalat ve Askorbik Asit Arasındaki İlişkinin Araştırılması

TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERGİSİ, cilt.5, ss.13-18, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Vitamin A, E, and C Combined Insulin Treatments on the Antioxidant Enzymes in the Diabetic Rats

TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERGİSİ, cilt.2, ss.113-119, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECT OF VITAMIN C AND VITAMIN E ON SERUM BIOCHEMISTRY IN TREATMENT FLUOROSIS

1st INTERNATIONAL VETERINARY BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY CONGRESS, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.257-258

Amiodaronun Tiroid Üzerindeki Olumsuz Etkilerinden Korunmada Selenyumun Etkisinin İncelenmesi

1. International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.180

Investigation of the protection effect of selenium on negative effects of amiodarone on thyroid

thyroid’’ 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.176-177

Protective effect of Chitosan against lead-induced oxidative stress in rat kidney

1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.78-79

PROTECTIVE EFFECT OF CHITOSAN AGAINST LEAD-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN RAT KIDNEY

1. international veterinary biochemistry and clinical biochemistry congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.80-81

Characterization of Sediments of Van Lake

IMESET'17, Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2017, ss.135

Vangölü Sedimentinin Karakterizasyonu

IMESET'17, Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.160

Antioxidant / prooxide balance effect of vitamins C and E in the relation of NRK-52 E cell applied sodium flüoride

International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress, Erzurum, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2017, cilt.42, no.1, ss.41

The effect of some minerals on total oxidant / antioxidant status in sodium fluoride (NaF) administered renal cell line

International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress, Erzurum, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2017, cilt.42, no.1, ss.41

The effect of certain vitamins on antioxidant/prooxidant balance in fluoride (f) administered osteoblast cell lines

International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress, Erzurum, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2017, cilt.42, no.1, ss.35

The effect of certain minerals on the total oxidant/antioxidant system in sodium fluorıde (NaF) ınduced osteoblast cell line

International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress, Erzurum, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2017, cilt.42, no.1, ss.36

THE EFFECT OF THYMOQUINONE APPLICATION TO ACUTE SWIMMING EXERCISE RATS ON NESFATIN­1 AND BETATROPHIN

1. ULUSLARARASI TIBBİ ve AROMATİK BİTKİLER KONGRESİ, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.213

EFFECT OF GOJI BERRY FRUIT EXTRACT ON SOME VITAMIN LEVELS IN RATS FED HIGH FAT DIET

1. Uluslarası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.1143

Yüksek glikoz uygulanan PC12 hücre hattında timokinonun kaspaz sistemi üzerine etkileri

8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2016, ss.154-155

Akut yüzme egzersiziyaptırılan ratlarda timokinon uygulamasının leptin ve adiponektin üzerine etkisi

8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2016, ss.32-33

Amiodarone's effects on pathological, hematological and biochemical parameters in acute selenium poisoning

52nd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Sevilla, İspanya, 4 - 07 Eylül 2016, cilt.258 identifier

RELATIONSHIP BETWEEN NEOPTERIN, MYELOPEROXIDASE AND OXIDATIVE DNA DAMAGE IN SHEEP WITH NATURAL BABESIOSIS

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST), Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Ağustos - 29 Ekim 2016, ss.77

POLİKİSTİK OVER SENDROMLU OLAN KADINLARDA BETATROFİN SEVİYESİ

XVII. Ulusl Biyokimya Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, cilt.40, no.1, ss.218

diyabetik ratlarda neopterin, MPO ve GGT üzerine likopen uygulamasının etkisi

7. ulusal veteriner biyokimya ve klinik biyokimya kongersi, Samsun, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.40, no.1, ss.201-202

Serbest Oksijen Radikallerinin Çevresel Önemi

2. Uluslararsı Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2014, ss.841-844