Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TOPLUMLARDA KARTAL VE TUĞRUL KUŞU İMGELERİ

TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies), ss.90-97, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk ve Komor Edebiyatlarında Öykü Anlatıcılar ile Ağıtlar

E-TURKİSH STUDİES (ELEKTRONİK), cilt.13, ss.649-664, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.22, ss.603-622, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cingöz Recai ve Şeytan Hadiye’nin Karşılaştırılması

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, ss.8-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gazete ve Polisiye Romanın Birbirinin Gelişimine Etkisi

SOBİDER, cilt.15, ss.326-340, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Farklı Kültürlerin Buluşma Noktası: Karşılaştırmalı Edebiyat

Researcher Social Science Studies, cilt.5, no.2, ss.280-293, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bihruz Bey ve Madame Bovary Arasındaki Benzerlikler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.53-64, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Keloğlan Masalları ile Tunus Masalları Bağlamında Dev İmgesi

İJLA International Journal of Language Academy, cilt.4 / 3, ss.90-98, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Esrâr-ı Cinâyât’ın Günümüze Kadar Olan Polisiye Romanlar Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.245-253, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tunusta Türk İzleri ve Türkçe ile Tunus Arapçasındaki Ortak Sözcükler

Akademik Bakış Dergisi, ss.1002-1024, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Albert Camus’nün “Bir Alman Dosta Mektuplar” Yapıtında Zaman ve Uzam

www.jasstudies.com, cilt.2, ss.257-267, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Historique du Roman Policier Turc

Humanitas –Uluslararası Sosyal Bil. Dergisi, cilt.2, ss.203-214, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Albert Camus’nün “Düğün” yapıtında Zaman ve Uzam

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, ss.95-111, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Konya-Alata

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, ss.109-128, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bunalım ve Edebiyata Yansıması

1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.409-417 Creative Commons License

Türk ve Etrüsk dilleri arasındaki ilişki

VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Konya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, cilt.., ss.639-647 Creative Commons License

Lexicological Exchanges

Ağustos 2015 Budapeşte Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, Budapeşte, Macaristan, 28 - 30 Ağustos 2015, ss.96-103

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkler ve Etrüskler

Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2016 Creative Commons License

Başkaldırı ve Edebiyat

Aybil Yayınevi, Konya, 2015 Creative Commons License

L’Histoire du Roman Policier Turc

Editions Universitaires Européennes, Saarbrücken, 2015 Creative Commons License

Etrüsk Uygarlığı ve Dili

Dil Karşısında Dil, Sarıca M., Editör, Yyü Sağlık Bil. Enst. Matbaası, Van, ss.77-97, 2008 Creative Commons License