Publications & Works

Articles Published in Other Journals

HISTORY OF BLACK CODES AND JIM CROW LAWS

Social Mentality Researcher Thinkers Journal, vol.5, no.26, pp.1987-2023, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

CİNSİYETÇİLİK PROBLEMİ VE İNGİLİZ EDEBİYATINA YANSIMALARI

ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, vol.vol 5, no.24, pp.951-955, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

TOWARDS A NEURO ESTHETICAL UNDERSTANDING OF POETRY AS A NEW EPISTEMIC REALM

SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL SSDjournal, vol.vol 4, no.16, pp.772-775, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Race-Based Trauma in Alice Walker's The Third Life of Grange Copeland

SBED Van yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.45, pp.73-86, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Harlem Renaissance

VASAD Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.3, pp.35-54, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

IDENTITY IN TONI MORRISON’S BELOVED AND THE BLUEST EYE

The Journal of Social Sciences Institue, no.43, pp.93-103, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

AYLA KUTLU’NUN YEDİNCİ BAYRAK ROMANINDA ZORUNLU GÖÇ, GÖÇMENLİK VE MÜBADELE

Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.1, no.42, pp.65-88, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

MULTILAYERED - MULTIDIMENSIONAL INTERPRETATION AND ANALYSIS OF POETRY: A TRANSDISCIPLINARY PERSPECTIVE

SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL ( SSD JOURNAL), vol.Vol 3, no.14, pp.680-683, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

HEART OF DARKNESS'TA ÇEŞİTLİ METAFORLAR

SBED Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.38, pp.131-139, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

ÜLKER KÖKSAL'IN YOLLAR TÜKENDİ VE LORRAINE HANSBERRY'NİN A RAISIN IN THE SUN ADLI OYUNLARINDA AİLE BAĞLARI

SBED Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.35, pp.145-161, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

LORRAINE HANSBERRY’NİN A RAISIN IN THE SUN ESERİNDE GELENEKSEL AFRİKALI-AMERİKAN AİLE

SBED Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.34, pp.131-140, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

COMMUNICATION PROBLEM IN SAM SHEPARD’S PLAYS

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, no.53, pp.79-84, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

'YOL'Metaforunun Cemil Kavukçu'nun Gamba ve Beat kuşağı Yazarı Jack Kerouac'ın yolda adlı Romanlarına Yansıması

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.-, no.48, pp.211-227, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Communication Problem in Sam Shepard's Plays

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.53, pp.330-335, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Amerikan Sivil Haklar Hareketi ve Harlem Rönesansının Lorraine Hansberry'nin Edebi kişiliğine etkileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences, no.29, pp.97-125, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Amerikan Sivil Haklar Hareketi ve Harlem Rönesansı'nın Loraine Hansberry'nin Edebi Ki?iliğine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.29, pp.97-125, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Good And Evil In Willam Golding’s Lord of Flyies

SBED Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences, no.23, pp.54-86, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MIGRATION, RACISM AND DISCRIMINATION IN AUGUST WILSON’S JOE TURNER'S COME AND GONE

II-International Conference on Global Practice of Multidiciplinary Scientific Studies July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia, Batumi, Georgia, 26 - 28 July 2022, vol.1, no.1, pp.1-3

An Evaluation of Jim Crow Laws & Black Codes

ATLAS 8th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS July 09-10, 2022/ Barcelona, SPAIN, Barcelona, Spain, 9 - 10 July 2022, vol.1, no.2616936, pp.1-3

TRACES OF IRONY IN THE SWIMMER BY JOHN CHEEVER AND IN POSTMODERN ERA

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022) I. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES (ICSS-2022) 8-10 HAZİRAN 2022 , Bitlis, Turkey, 8 - 10 June 2022, vol.1, pp.2-5

The Story of Creation in The Bible and The Quran: A Comparative Study

5th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (SADAB 2019), Tiflis, Georgia, 11 - 12 October 2019, pp.131-136

İnterdisipliner Bir Yaklaşım: Eko-Eleştiri

5th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (SADAB 2019), Tiflis, Georgia, 11 - 12 October 2019, pp.154-163

Minstrel Gösterilerde Siyah Klişe Tipler

5th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (SADAB 2019), Tiflis, Georgia, 11 - 12 October 2019, pp.148-154

Fantastic Literature as The First and The Last Type of Narrative

5th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (SADAB 2019), Tiflis, Georgia, 11 - 12 October 2019, pp.136-142

Colourism As Reflected in Literary Studies

Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, vol.3, pp.1794-1797

Malcolm X In Black Movemen

I Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, vol.3, pp.1798-1801

Dostoyeski'nin Eserlerinde Dini Öğeler

İksad IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, vol.1, pp.307-312

BLACK IDENTITY IN DUTHCMAN BY IMAMU AMIR BARAKA

İksad IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, vol.1, pp.302-306

Multilayered - Multidimensional Interpretation and Analysis of Poetry: A Transdisciplinary Perspective

Iksad II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, vol.2, pp.796-800

“Vinegar Tom: Witchcraft In Medieval Europ

İksad II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, vol.2, pp.792-795

“Top Girls: A Glimpse into Historical Woman Characters"

Iksad II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, vol.2, pp.785-791

Towards A Neuro Esthetical Understanding of Poetry As A New Epistemic Realm

Iksad II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, vol.2, pp.801-803

Multidimensional Forms of Racism As Manifested in The Social Discourses of The West: A Social-Anthropological Perspective

Iksad II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, vol.2, pp.804-810

Eserlerın Varolus Tabakaları: Modern ve Klasik Ontoloji Perspektifinden

Iksad II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, vol.2, pp.1055-1064

VARIOUS METAPHORS IN HEART OF DARKNESS HEART OF DARKNES'TA ÇEŞİTLİ METAFORLAR

I. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.133 Sustainable Development

AFRICAN-AMERICAN ENGLISH STRUCTURE AFRİKAN AMERİKAN İNGİLİZCESİNİN YAPISI

I. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.131-132

Unfulfilled Dreams in Lorraine Hansberry's A Raisin in The Sun

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE, Burdur, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.58 Sustainable Development

Books & Book Chapters

HEART OF DARKNESS’TA ÇEŞİTLİ METAFORLAR

in: DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI, " Alpar G.", Editor, İksad Yayınevi, Elektronik, pp.45-57, 2018

AFRİKAN-AMERİKAN İNGİLİZCESİ’NİN YAPISI

in: DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI, " Alpar G.", Editor, İksad Yayınevi, Elektronik, pp.31-44, 2018