Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Comparison Of Two Literary Theories: Psychoanalysis And Archetypal Criticism

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, sa.53, ss.7578-7585, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİREYSEL VE KOLEKTİF BİLİNÇALTININ EDEBİYATA YANSIMALARI

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, sa.74, ss.185-193, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NAJIB AL-KILANI AS A POSTCOLONIAL WRITER

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC RESEARCH (IJOSPER), cilt.6, sa.1, ss.133-141, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOWARDS A NEURO ESTHETICAL UNDERSTANDING OF POETRY AS A NEW EPISTEMIC REALM

SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL, cilt.1, sa.6, ss.772-775, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOWARDS A NEURO ESTHETICAL UNDERSTANDING OF POETRY AS A NEW EPISTEMIC REALM

SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL SSDjournal, cilt.vol 4, sa.16, ss.772-775, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

COMMODIFICATION OF NATURE IN SILA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.44, ss.41-51, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE COMPARISION OF IDEAL HEROES OF FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE AND JAMES JOYCE

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.43, ss.11-23, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MULTILAYERED - MULTIDIMENSIONAL INTERPRETATION AND ANALYSIS OF POETRY: A TRANSDISCIPLINARY PERSPECTIVE

SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL ( SSD JOURNAL), cilt.Vol 3, sa.14, ss.680-683, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COLOURISM IN RALPH ELLISON’S INVISIBLE MAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.72, ss.9-20, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MULTILAYERED - MULTIDIMENSIONAL INTERPRETATION AND ANALYSIS OF POETRY: A TRANSDISCIPLINARY PERSPECTIVE

SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL ( SSD JOURNAL), cilt.Vol 3, sa.14, ss.680-683, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

WAR AND IDENTITY IN MICHAEL ONDAATJE’S THE ENGLISH PATIENT

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.41, ss.9-20, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

‘TEXTUALITY OF HISTORY AND HISTORICITY OF TEXT’ THROUGH THE CHILCOT REPORT AND STUFF HAPPENS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.40, ss.41-50, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Critique of Communism in Tom Stoppard's Plays

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.39, ss.77-91, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tom Stoppard'ın Oyunlarında Komünizm Eleştirisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.39, ss.77-90, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

PAUL AUSTER’IN YALNIZLIĞIN KEŞFİ İLE DİĞER OTOBİYOGRAFİK VE KURGU ESERLERİNDE TRAVMA ETKİSİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.38, sa.38, ss.117-130, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rebecca Lenkieiwicz'in Her Naked Skin adlı eserinin feminist bakış açısıyla marjinal kadın karakterlerin değerlendirmesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.38, ss.141-154, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İNSANLIK AYIBI - HİROŞİMA

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, sa.64, ss.252-259, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE SHAME OF HUMANITY – HIROSHIMA

AKADEMİK BAKIŞ, sa.64, ss.252-259, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IDA: YAHUDİ SOY KIRIMININ İKİ KADIN KURBANI

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, sa.35, ss.35-45, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

IDA: TWO WOMEN VICTIMS OF JEWISH HOLOCAUST

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.35, ss.81-92, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

OTHELLO VE MEM Û ZÎN ESERLERİNDEKİ ŞER KARAKTERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.34, ss.43-64, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Traces Of Epic Theatre In Bertolt Brecht's Mother Courage And Her Children

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.32, ss.81-92, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DUALITIES AND PARADOXES IN TOM STOPPARD

Akademik Bakış, sa.58, ss.15-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COMMUNICATION PROBLEM IN SAM SHEPARD’S PLAYS

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, sa.53, ss.79-84, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Communication Problem in Sam Shepards's Plays

Akademik Bakış Uluslar arası Hakemli sosyal Bilimler E-Dergisi İktisat ve girişimcilik üniversitesi Türk Sosyal bilimler Enstitüsü Celalabat KIRGIZISTAN, sa.53, ss.79-84, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Sources of Inspiration for Happy Birthday, Wanda June by Kurt Vonnegut: Odyssey and Ernest Hemıngway

Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.697-706, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Carly Churchill’in Oyunlarında Yabancılaşma

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.157-164, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Communication Problem in Sam Shepard's Plays

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, sa.53, ss.330-335, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suicide in Classic and Modern Tragedies: Comparing the Plays, Hamlet and ‘Night, Mother

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.13, ss.6-15, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Caryl Churchill ve Kaos

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.15, ss.291-305, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Father-Son Conflict in Sam Shepard's Plays

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.44, ss.24-27, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

European Conception Of Islam Through The Divine Comedy and Tamburlaine The Great

Akademik Bakış, sa.47, ss.258-271, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerikan Sivil Haklar Hareketi ve Harlem Rönesansı'nın Loraine Hansberry'nin Edebi Ki?iliğine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.29, ss.97-125, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Family in Sam Shepard's Plays

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, sa.11, ss.80-87, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ray Bradbury'nin Son Yaya Öyküsünde Distopya'nin Sosyal İşlevi

Yeni Türk Edebiyat Dergisi, sa.11, ss.173-181, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oedipus at Colonus as a Divine Comedy

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.78-91, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Contradictions in Waiting for Godot and Endgame

Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, sa.8, ss.11-19, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Oppositions in Edward Albee's The Zoo Story

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.90-101, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü Filmi ile Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler Oyunu Arasında Metinlerarasılık İzleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, ss.47-64, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Man, Woman, Violence and Sam Shepard

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Araştırmalar Dergisi, sa.24, ss.125-143, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Morality and Politics in Tom Stoppard

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.22, ss.45-58, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nature and Islam

4.Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.647-650

CREATION AS IN PARADISE LOST

4.Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.642-646

Fantastic Literature as The First and The Last Type of Narrative

5th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (SADAB 2019), Tiflis, Gürcistan, 11 - 12 Ekim 2019, ss.136-142

The Story of Creation in The Bible and The Quran: A Comparative Study

5th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (SADAB 2019), Tiflis, Gürcistan, 11 - 12 Ekim 2019, ss.131-136

İnterdisipliner Bir Yaklaşım: Eko-Eleştiri

5th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (SADAB 2019), Tiflis, Gürcistan, 11 - 12 Ekim 2019, ss.154-163

Distinctions and Similarities Between Biographical and Psychoanalytic Criticism

5th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (SADAB 2019), Tiflis, Gürcistan, 11 - 12 Ekim 2019, ss.14-148

Minstrel Gösterilerde Siyah Klişe Tipler

5th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (SADAB 2019), Tiflis, Gürcistan, 11 - 12 Ekim 2019, ss.148-154

Colourism As Reflected in Literary Studies

Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, cilt.3, ss.1794-1797

Malcolm X In Black Movemen

I Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, cilt.3, ss.1798-1801

Edebiyatta Antikahramanlar

IV. Uluslararası Kültür Ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2018, ss.313-317

İlahi Komedya’da Yansıtılan Islam

IV. Uluslararası Kültür Ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2018, ss.317-320

Eserlerın Varolus Tabakaları: Modern ve Klasik Ontoloji Perspektifinden

Iksad II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, cilt.2, ss.1055-1064

“Vinegar Tom: Witchcraft In Medieval Europ

İksad II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, cilt.2, ss.792-795

Multilayered - Multidimensional Interpretation and Analysis of Poetry: A Transdisciplinary Perspective

Iksad II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, cilt.2, ss.796-800

“Top Girls: A Glimpse into Historical Woman Characters"

Iksad II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, cilt.2, ss.785-791

Towards A Neuro Esthetical Understanding of Poetry As A New Epistemic Realm

Iksad II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, cilt.2, ss.801-803

Multidimensional Forms of Racism As Manifested in The Social Discourses of The West: A Social-Anthropological Perspective

Iksad II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, cilt.2, ss.804-810

Thomas Carlyle’s Hero: The Prophet Muhammad

International Conference on Arts, Music, Literature and Islamic Studies (AMLIS-2017), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 21 - 22 Aralık 2017, ss.94

Sosyal Bir Travma Olarak Çocuk Evliliklerini Bir Halk Türküsü Olan ”Xale Cemil” Üzerinden Okumak

International Conference, The West Of The East, The East Of The West, Prag, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Temmuz 2017, ss.461

Feministlerin Büyücülüğe Bakışı

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.673

Maddening in the Hospital at the Time of Revolution

EGE UNIVERSITY 16TH INTERNATIONAL CULTURAL STUDIES SYMPOSIUM, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.18

Caryl Churchill'in Oyunlarında Savaş ve Yansımaları

Uluslarası Savaş ve Edebiyat Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, 16 Aralık 2016, cilt.1, ss.28-40

Edebiyatı Bilime Dayandırma Çabası: Ekoeleştiri

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 19 - 23 Ekim 2016, ss.14

Freedom of the City: or Misery of the City

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.351

Caryl Churchill and Politics

5th INTERNATIONAL CONFERENCE on LANGUAGE, LITERATURE and CULTURE, Burdur, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.13

Confined Gender Roles and Identities In Cloud Nine

10th IDEA Conference: IDEA, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2016, ss.38-39

Light Shining in Buckinghamshire: Rediscovering English Civil War

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bucharest, Romania, Bükreş, Romanya, 11 - 13 Haziran 2015, ss.84

Cadı Kadınlar; Kadın Cadılar

Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu, Harran Üniversitesi, Urfa, Şanlıurfa, Türkiye, 13 - 15 Mart 2015

The Similirities between Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü and Rosencrantz and Guildenstern Are Dead

3rd International IDEA Conference: Studies in English, Ege University, Faculty of Letters, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008, ss.3

Domestic Violence As A Result of Inheritance in Sam Shepard.

11th International Cultural Studies Symposium: Memory and Nostalgia, Ege University, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2007, ss.37-45

Dualities and Paradoxes in Tom Stoppard

2nd International IDEA Conference: Studies in English, Hacettepe, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2007, ss.28-29

Kitap & Kitap Bölümleri

TRADITIONS IN SHERMAN ALEXIE'S THE ABSOLUTELY TRUE DIARY OF A PART-TIME INDIAN

Akademik Research in Social Sciences and Humanities, Assist. Prof. Dr. Özlem KAYA, Editör, İksad Publishing House, Ankara, ss.219-240, 2019

Light Shining in Buckinghamshire: Rediscovering English Civil War

Research on Cultural Studies, İcbay, M. A., Arslan, H., Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.297-304, 2016