Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dinî Kaynaklar ve Kültür Bağlamında Cinleri Anlamak

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, no.3, pp.1623-1670, 2017 (National Refreed University Journal)

The Understanding of Jinn in The Religious Resources and Culture

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, no.3, pp.1623-1670, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

İSLÂM İNANÇLARI AÇISINDAN MUCİZE, KERÂMET, SİHİR VE İSTİDRAC KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Amphibia-Reptilia, vol.17, no.32, pp.105-137, 2015 (National Refreed University Journal)

In Terms of Islamic Beliefs a Study on the Reality of Extraordinary Events and the Events that Seem as Extraordinary

SAKARYA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY, vol.17, no.32, pp.105-137, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Religion and Environment: Environmental Responsibility of Man and the Bad Reflection of it (as Destiny) to Himself

Global Journal of Human-Social Science, vol.14, no.7, pp.28-31, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur’ân’ı Nasıl Sahih Olarak Anlayıp Tefsir Etmeliyiz? (Tefsir Metodolojisi)

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.37, pp.9-40, 2014 (National Refreed University Journal)

Benliğin Sıradışı Davranışları ve Onun Yetenek Tekâmülü

Amphibia-Reptilia, vol.16, no.29, pp.1-22, 2014 (National Refreed University Journal)

Supplication, Prayer and Their Inner Peace

The Journal of Rotterdam Islamic and Social Sciences, vol.4, no.1, pp.46-52, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

21. Asrın Perspektifinden Kur'ân İcâzı

İslami Araştırmalar Dergisi, no.24, pp.85-107, 2013 (Other Refereed National Journals)

Islam: the Religion of Peace

The Journal of Rotterdam Islamic and Social Sciences, vol.2, no.1, pp.74-92, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Positive Effects of Believing, Prayer and Spending in Charity on the Inner Peace of Believers

Global Journal Al-Thaqafah, vol.3, no.2, pp.37-43, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Faith and Inner Peace

Studies in Islam and the Middle East, vol.1, pp.1-10, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spending in Charity and its Inner Peace

Studies in Islam and the Middle East, vol.1, pp.1-6, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Esmâ-i Hüsnâ (God’s Attributes) and Its Context and Relationship

İslami Araştırmalar, vol.23, no.3, pp.109-133, 2012 (Other Refereed National Journals)

Jihad in Islam

Global Journal Al-Thaqafah, vol.2, no.2, pp.7-15, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comprehending Peace in Religious Propagation in Islam

Global Journal Al-Thaqafah, vol.1, no.1, pp.37-42, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şifa Kaynağı Olarak Kur’ân’ı Kerim

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.42, pp.1-15, 2010 (Other Refereed National Journals)

Concepts of the Self in Islamic Tradition and Western Psychology: A Comparative A Comparative Analysis

Studies in Islam and the Middle East, vol.7, no.1, pp.2-30, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

(Ego) Consciousness in Muslim Scholars Notably in Bediuzzaman Said Nursi

Studies in Islam and the Middle East, vol.6, no.1, pp.1-22, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tesbih Bağlamında Kainattaki Şuur (Bilinçli bir evrende mi yaşıyoruz?)

Dicle Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, no.11, pp.1-15, 2009 (International Refereed University Journal)

Kur’an’da Irade-Azm ve Tevekkul

Tasavvuf Dergisi, vol.8, no.3, pp.53-75, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kur’ân’da İç Aydınlığı ve Psikolojik Dinginlik

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.9, no.34, pp.214-236, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

" The Rhetorical Interpretation of the Qur’ân: I’jâz and Related topics “(Andrew Rippin ed. / Translator: Hayati Aydın)

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.18, no.3, pp.325-334, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kur’ân’ın İnsanı Merkezli Söylemi

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.7, no.27, pp.95-110, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Kaynaklarında Cennet Fikri ve Yorumu

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.5, no.20, pp.149-170, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

İd, Ego ve Süper Ego Bağlamında Bilimsel Verilerin Kur’ân’ın İlgili Kavramlarıyla Karşılaştırılması

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.5, no.18, pp.115-130, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur’ân’da Anlamı Güçlü Kılan Üç Unsur: Teşhis-İntak, Ses-Anlam Uyumu, İstiare

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.4, pp.104-106, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur’ân Belagatı Bağlamında Edep

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.15, no.3, pp.422-434, 2002 (Other Refereed National Journals)

Kur’ân Açısından Şeytanın Etkisi Bağlamında Vesvese ve Şüphe

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.15, no.4, pp.536-542, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İslam İktisadı ve Temel faktörleri

İnternational Congress on Political Ecomomic and Social Studies, Venice, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.31-41

İslam İktisadı ve Temel Faktörleri

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.215-221

Problems of the interpretation of Quran / Kur’ân Yorumunun Problemleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tefsir Eğitim ve Öğretiminin Problemleri Sempozyumu, Van, Turkey, 11 - 12 June 2015, pp.117-122

Religion Education: Problems and Solution

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014, pp.1-5

Environmental responsibility of man and the bad reflection of it (as destiny) to himself

International Environmental Science Symposium of Van, Van, Turkey, 4 - 07 July 2014, pp.1-5

Muhtasarü'l-Meani and its necessary reading in divinity faculties

İlahiyat ve Medrese Kavşağında İslami İlimler, Bingöl, Turkey, 29 June - 01 July 2012, pp.1-5

Self (Ego) Consciousness in Muslim Scholar Notably in Bediuzzaman Said Nursi’s Writtings

İnternational Bediuzzaman Symposium, Knowledge, Faith, Morality and the Future of Humanity, İstanbul, Turkey, 3 - 05 October 2010, pp.1-6

Books & Book Chapters