Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Günlerinde Bireylerin Yeme Tutumlarının İncelenmesi

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.84-100, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COVİD-19 (YENİ KORONAVİRÜS) SALGINININ NEDEN OLDUĞU KRİZİN YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

International Journal of Contemporary Tourism Research, cilt.4, sa.2, ss.201-218, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Algılanan Kurumsal İtibarın Davranışsal Niyete Etkisi

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.60-82, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Algılanan Gıda Güvenliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

International Journal of Contemporary Tourism Research,, cilt.3, sa.2, ss.164-176, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yiyecek İçecek Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Gastroia: Journal Of Gastronomy And Travel Research,, cilt.3, sa.2, ss.278-303, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Mutfağı Tanıtım Faaliyetlerinin Gastrodiplomasi Kavramı Açısından İncelenmesi

20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, ss.28-35

Göçün Yöre Mutfak Kültürüne Etkisi: Tire Turgutlu Köyü Çalışması

IV Uluslarararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Kapodokya, Nevşehir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.261-266

Yeni Bir Akım Olarak Freegan Kavramının İncelenmesi

IV Uluslarararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Kapodokya, Nevşehir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019

Gıda Güvenliği Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma, Balıkesir, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, ss.250-251

Assessing The Adıyaman Vintage (Kerge) Festivities in the Contex of Gastronomy Tourism

3.Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, İzmir, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2017, ss.74-84

Kitap & Kitap Bölümleri

MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ YÖNETİMİ

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ YÖNETİMİ, CAN ÜLKER,OKAT ÇİNUÇEN, Editör, DETAY YAYINCILIK, Ankara, ss.81-104, 2021

MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ YÖNETİMİ

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ YÖNETİMİ, CAN ÜLKER, OKAT ÇİNUÇEN, Editör, DETAY YAYINCILIK, Ankara, ss.81-104, 2021

Rekreasyonda Güncel Trend ve Gelişmeler

REKREASYON: TARİHSEL GELİŞİM, TEORİLER, FARKLI ALANLARLA İLİŞKİLER VE GÜNCEL GELİŞMELER, Yağmur Yenal,Gaberli Ümit, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.149-160, 2020

Brüksel, Marsilya, Nice

1 ADIM 23 SEYYAH 68 ROTA, Aytuğ Arslan,Simge Kömürcü, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.300-311, 2020

Yeni Bir Akım Olarak Freegan Kavramının İncelenmesi

GASTRONOMİ TURİZMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Aydın Ş.,Çoban Ö.,Karakuş Y.,Çalışkan N., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.193-200, 2020