Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Algılanan Kurumsal İtibarın Davranışsal Niyete Etkisi

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, no.1, ss.60-82, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Algılanan Gıda Güvenliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

International Journal of Contemporary Tourism Research,, cilt.3, no.2, ss.164-176, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yiyecek İçecek Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Gastroia: Journal Of Gastronomy And Travel Research,, cilt.3, no.2, ss.278-303, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Mutfağı Tanıtım Faaliyetlerinin Gastrodiplomasi Kavramı Açısından İncelenmesi

20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, ss.28-35

Göçün Yöre Mutfak Kültürüne Etkisi: Tire Turgutlu Köyü Çalışması

IV Uluslarararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Kapodokya, Nevşehir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.261-266

Yeni Bir Akım Olarak Freegan Kavramının İncelenmesi

IV Uluslarararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Kapodokya, Nevşehir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019

Gıda Güvenliği Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma, Balıkesir, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, ss.250-251

Assessing The Adıyaman Vintage (Kerge) Festivities in the Contex of Gastronomy Tourism

3.Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, İzmir, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2017, ss.74-84

Kitap & Kitap Bölümleri

Brüksel, Marsilya, Nice

1 ADIM 23 SEYYAH 68 ROTA, Aytuğ Arslan,Simge Kömürcü, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.300-311, 2020

Yeni Bir Akım Olarak Freegan Kavramının İncelenmesi

GASTRONOMİ TURİZMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Aydın Ş.,Çoban Ö.,Karakuş Y.,Çalışkan N., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.193-200, 2020