Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

GRAPEVINE LEAF AREA MEASUREMENTS BY USING PIXEL VALUES

COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol.71, no.6, pp.772-781, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Erciş Üzüm Çeşidinde Farklı Ürün Yükü ve Etefon Dozlarının Verim ve Kalite ile Bazı Biyokimyasal Özellikler Üzerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.30, pp.908-918, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.30, no.4, pp.652-665, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

ZAP VADİSİNDE (HAKKÂRİ) YETİŞEN YABANİ ASMA (Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi) YAPRAKLARININ SARMALIK OLARAK KULLANIM OLANAKLARININ BELİRLENMESİ

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural Medical Sciences, vol.7, no.12, pp.76-85, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Different Approach for Grape Leaf Color

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG, vol.37, no.1, pp.44-52, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determination with geographic information systems (GIS) of the existing Vineyard Areas in Hizan District of Bitlis Province

International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, vol.4, no.1, pp.131-136, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bud Fertility of Local Grape Cultivars Grown in Şemdinli (Hakkâri)

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG, vol.35, no.3, pp.203-208, 2018 (International Refereed University Journal)

Asma Yaprak Alanın Belirlenmesinde Farklı İki Yöntemin Karşılaştırılması

YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, vol.28, no.3, pp.289-294, 2018 (International Refereed University Journal)

Ampelographic Identification of Grape Varieties Grown in Yüksekova (Hakkâri) Region

Gaziosmanpaşa Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.35, no.3, pp.217-226, 2018 (International Refereed University Journal)

Ampelographic Identification of Grape Varieties Grown in Yüksekova (Hakkâri) Region

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG), vol.35, no.3, pp.217-226, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Asma Yaprak Alanın Belirlenmesinde Farklı İki Yöntemin Karşılaştırılması

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.28, no.3, pp.289-294, 2018 (International Refereed University Journal)

Asma Yaprak Alanın Belirlenmesinde Farklı İki Yöntemin Karşılaştırılması

Van YYÜ Tarım Bilimleri, vol.28, no.3, pp.289-294, 2018 (International Refereed University Journal)

Bud Fertility of Local Grape Cultivars Grown in Şemdinli (Hakkâri)

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.35, no.3, pp.203-208, 2018 (International Refereed University Journal)

Asma Yaprak Alanın Belirlenmesinde Farklı İki Yöntemin Karşılaştırılması

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.28, no.3, pp.289-294, 2018 (International Refereed University Journal)

Viticulture Biodiversity in Van Province

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.6, no.5, pp.513-519, 2018 (International Refereed University Journal)

Hakkâri İli Bağ Yetiştiriciliğinin Analizi

Bahçe, vol.47, no.1, pp.443-450, 2018 (Other Refereed National Journals)

Viticulture Biodiversity in Van Province

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.6, no.5, pp.513-519, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Viticulture Biodiversity in Van Province

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, no.6, pp.513-519, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hizan (Bitlis) Yöresinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Tanımlanması

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.27, no.3, pp.424-435, 2017 (International Refereed University Journal)

Hizan (Bitlis) Yöresinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Tanımlanması

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI), vol.27, no.3, pp.424-435, 2017 (International Refereed University Journal)

Adıyaman Merkez İlçede Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Tanımlanması

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.27, no.1, pp.118-131, 2017 (International Refereed University Journal)

Adıyaman Merkez İlçede Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Tanımlanması

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI), vol.27, no.1, pp.118-131, 2017 (International Refereed University Journal)

Effects of Pruning Intensity on Grape Yield and Quality of Erciş Grape Cultivar (Vitis vinifera L)

Research Journal Of Agricultural Sciences, vol.9, pp.45-47, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Siirt İli Bağcılığında Yetiştiricilikte Öne Çıkan Bazı Üzüm ÇeşitlerininTanıtımı

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, pp.545-551, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hakkâri Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Bazı AmpelografikÖzellikleri

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, pp.535-544, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Siirt ve İlçelerinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Beslenme Sorunlarının Yaprak ve Toprak Analizleri İle Belirlenmesi.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.3, no.3, pp.73-78, 2013 (International Refereed University Journal)

Erciş Üzüm Çeşidi Klonlarının Çok Yıllık Tanımlanması

YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.21, no.1, pp.49-56, 2011 (International Refereed University Journal)

Şirvan ve Eruh (Siirt) İlçelerinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.3, pp.27-40, 2011 (International Refereed University Journal)

Şirvan ve Eruh (Siirt) İlçelerinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.3, pp.27-40, 2011 (International Refereed University Journal)

Siirt İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.21, no.3, pp.220-224, 2011 (Other Refereed National Journals)

Siirt (Pervari) Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

YYU Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.21, no.3, pp.159-173, 2011 (International Refereed University Journal)

Siirt İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.21, no.3, pp.225-234, 2011 (International Refereed University Journal)

Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.23-33, 2011 (International Refereed University Journal)

Siirt İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.21, no.3, pp.225-234, 2011 (International Refereed University Journal)

Siirt (Merkez)’de Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), pp.15-26, 2011 (International Refereed University Journal)

Şirvan ve Eruh (Siirt) İlçelerinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), pp.27-40, 2011 (International Refereed University Journal)

Gevaş (Van)’da Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.23-31, 2011 (International Refereed University Journal)

Van İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri.

YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, vol.19, no.2, pp.103-111, 2009 (International Refereed University Journal)

Van İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.19, pp.103-111, 2009 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Muş Yöresinde yetiştirilen Bazı üzüm çeşitlerinin Göz Verimliliğinin Belirlenmesi

Uluslararası Anadolu üzüm Kongresi, Adıyaman, Turkey, 9 - 10 March 2022, pp.3-4

ADIYAMAN İLİ BAĞCILIĞINDA YETİŞTİRİCİLİKTE ÖNE ÇIKAN BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN TANITIMI

Uluslararası Anadolu üzüm Kongresi, Adıyaman, Turkey, 9 - 10 March 2022, pp.97-98 Sustainable Development

THE ANALYZE OF VITICULTURE IN MUŞ PROVINCE

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT 18-19 September 2021- MUS / TURKEY, Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, vol.1, no.1, pp.443-460 Creative Commons License

AN OVERVIEW OF THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON VITICULTURE

ISPEC 7 th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT 18-19 September 2021- MUS / TURKEY , Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, vol.1, no.1, pp.529-550 Creative Commons License Sustainable Development

MALATYA YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE OLGUNLAŞMA SIRASINDA MEYDANA GELEN KİMYASAL DEĞİŞMELER

Ill. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.58

Determination of The Existing Vineyards with Geographic Informatıon Systems in Hizan District of Bitlis Province

III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.53

Introducing Some Grape Varieties Preceded in Viticulture of Yüksekova (Hakkari) Province

INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.419

Determination of The Bud Fertility of Some Grape Varieties Grown in Şemdinli (Hakkâri)

I International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.399

Viticulture Education in Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.2, no.1, pp.442

Van İli Bağcılığında Biyoçeşitlilik

I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.73 Sustainable Development

Viticulture Biodiversity in Van Province

“1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, Bayburt, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.73

Nutrient Contents of “Erciş” (Vitis vinifera L.) Grape Cultivar Canes

The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 23 September 2017, pp.92-97

Erciş Üzüm Çeşidine ait Bir Yaşlı Dalların Besin Elementi İçerikleri

The Eurasian Agriculture and Naturel Science Congress, Bişkek, Kyrgyzstan, 20 - 23 September 2017, pp.92-96

Van İli Asma Gen Potansiyeli İçerisinde Önemli Bir Değer: Erciş Üzümü

Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 September 2017

Hakkari Yöresi Bağ Yetiştiriciliğinin Analizi

9. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 September 2017

Effects of Pruning Intensity on Grape Yield and Quality of Erciş Grape Cultivar (Vitis vinifera L.)

2nd International Congress on Applied Biological Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 27 - 31 May 2016, pp.86

Effects of IBA Doses, Rooting Media and Cutting Thickness on Rooting Ratios and Root Qualities of 41B, 5BB and 420A Grape Rootstocks

2nd International Congress on Applied Biological Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 27 - 31 May 2016, pp.3

Siirt İli Bağcılığında Yetiştiricilikte Öne Çıkan Bazı Üzüm Çeşitlerinin Tanıtımı

Türkiya 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 27 September 2015, vol.27, no.1, pp.545-551

Hakkari Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Bazı Ampelografik Özellikleri

Türkiya 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 28 September 2015, vol.27, no.1, pp.535-544

Erciş üzüm çeşidine ait ağlama (kanama) suyunun mineral madde içeriklerinin belirlenmesi

VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 25 - 29 August 2015, vol.II, pp.775-777

Siirt Yöresi Kuşburnu (Rosa spp.) Seleksiyonlarının Meyve Özellikleri.

III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 10 - 12 June 2009, pp.371-381

Erciş İlçesi Bağcılığının Geçmişi ve Bugünü Üzerine Bir Araştırma

V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 September 2007, pp.424-428

Kuşburnunun Halk Hekimliğindeki Yeri Ve Bünyesindeki Bileşenler Açısından Yararları

II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.47-53 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

COMPOSITION OF RAISIN, ITS IMPORTANCE FOR HEALTH AND USAGE OF GRAPE IN FOLK MEDICINE

in: Agricultural and Natural Research & Reviews, Prof. Dr. Birhan KUNTER,Assoc. Prof. Dr. Nurhan KESKİN, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.215-232, 2021 Creative Commons License

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GERCÜŞ İLÇESİ BAĞCILIĞINA BİR BAKIŞ

in: GERCÜS KERCOS / KERCEWS KiTABI , Doç. Dr. Canser KARDAŞ,Doç. Dr. Sedat KARDAŞ, Editor, Nûbihar (Pak Ajans Yay. Tur. ve Dış Tic. Ltd. Şti.), İstanbul, pp.111-128, 2021 Creative Commons License

Toprak işleme

in: Bağcılık (Üzüm yetiştiriciliği), Dr. Öğretim Üyesi Hayri SAĞLAM, Editor, Tarım Gündem, İzmir, pp.76-83, 2021

Sulama

in: Bağcılık (üzüm Yetiştiriciliği), Dr. Öğretim Üyesi Hayri SAĞLAM, Editor, Nobel, İzmir, pp.97-110, 2021