Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GRAPEVINE LEAF AREA MEASUREMENTS BY USING PIXEL VALUES

COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, cilt.71, sa.6, ss.772-781, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erciş Üzüm Çeşidinde Farklı Ürün Yükü ve Etefon Dozlarının Verim ve Kalite ile Bazı Biyokimyasal Özellikler Üzerine Etkileri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.908-918, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ZAP VADİSİNDE (HAKKÂRİ) YETİŞEN YABANİ ASMA (Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi) YAPRAKLARININ SARMALIK OLARAK KULLANIM OLANAKLARININ BELİRLENMESİ

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, cilt.7, sa.12, ss.76-85, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Different Approach for Grape Leaf Color

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG, cilt.37, sa.1, ss.44-52, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Fenolik Bileşik ve Organik Asit İçeriklerinin Belirlenmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarım ve Doğa dergisi, cilt.23, sa.4, ss.824-834, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Determination with geographic information systems (GIS) of the existing Vineyard Areas in Hizan District of Bitlis Province

International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, cilt.4, sa.1, ss.131-136, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Asma Yaprak Alanın Belirlenmesinde Farklı İki Yöntemin Karşılaştırılması

YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.28, sa.3, ss.289-294, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bud Fertility of Local Grape Cultivars Grown in Şemdinli (Hakkâri)

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG, cilt.35, sa.3, ss.203-208, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ampelographic Identification of Grape Varieties Grown in Yüksekova (Hakkâri) Region

Gaziosmanpaşa Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.3, ss.217-226, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Asma Yaprak Alanın Belirlenmesinde Farklı İki Yöntemin Karşılaştırılması

Van YYÜ Tarım Bilimleri, cilt.28, sa.3, ss.289-294, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ampelographic Identification of Grape Varieties Grown in Yüksekova (Hakkâri) Region

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG), cilt.35, sa.3, ss.217-226, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bud Fertility of Local Grape Cultivars Grown in Şemdinli (Hakkâri)

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.35, sa.3, ss.203-208, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Asma Yaprak Alanın Belirlenmesinde Farklı İki Yöntemin Karşılaştırılması

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.28, sa.3, ss.289-294, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Asma Yaprak Alanın Belirlenmesinde Farklı İki Yöntemin Karşılaştırılması

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.28, sa.3, ss.289-294, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İli Gen Potansiyeli İçerisinde Önemli Bir Değer

Bahçe, cilt.47, sa.1, ss.461-466, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakkâri İli Bağ Yetiştiriciliğinin Analizi

Bahçe, cilt.47, sa.1, ss.443-450, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Viticulture Biodiversity in Van Province

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.6, sa.5, ss.513-519, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Viticulture Biodiversity in Van Province

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.6, sa.5, ss.513-519, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Viticulture Biodiversity in Van Province

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, sa.6, ss.513-519, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizan (Bitlis) Yöresinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Tanımlanması

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.27, sa.3, ss.424-435, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hizan (Bitlis) Yöresinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Tanımlanması

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI), cilt.27, sa.3, ss.424-435, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adıyaman Merkez İlçede Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Tanımlanması

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.27, sa.1, ss.118-131, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adıyaman Merkez İlçede Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Tanımlanması

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI), cilt.27, sa.1, ss.118-131, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Pruning Intensity on Grape Yield and Quality of Erciş Grape Cultivar (Vitis vinifera L)

Research Journal Of Agricultural Sciences, cilt.9, ss.45-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siirt ve İlçelerinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Beslenme Sorunlarının Yaprak ve Toprak Analizleri İle Belirlenmesi.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.3, sa.3, ss.73-78, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erciş Üzüm Çeşidi Klonlarının Çok Yıllık Tanımlanması

YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.49-56, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şirvan ve Eruh (Siirt) İlçelerinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, sa.3, ss.27-40, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şirvan ve Eruh (Siirt) İlçelerinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, sa.3, ss.27-40, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siirt (Merkez)’de Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, sa.3, ss.15-26, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siirt İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.21, sa.3, ss.220-224, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siirt (Pervari) Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

YYU Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.159-173, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siirt İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.225-234, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siirt İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.225-234, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.23-33, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siirt (Merkez)’de Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), ss.15-26, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gevaş (Van)’da Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.23-31, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri.

YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.103-111, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.19, ss.103-111, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of The Existing Vineyards with Geographic Informatıon Systems in Hizan District of Bitlis Province

III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019, ss.53

MALATYA YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE OLGUNLAŞMA SIRASINDA MEYDANA GELEN KİMYASAL DEĞİŞMELER

Ill. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019, ss.58

Viticulture Education in Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.2, sa.1, ss.442

Determination of The Bud Fertility of Some Grape Varieties Grown in Şemdinli (Hakkâri)

I International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.399

Introducing Some Grape Varieties Preceded in Viticulture of Yüksekova (Hakkari) Province

INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.419

Viticulture Biodiversity in Van Province

“1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.73

Van İli Bağcılığında Biyoçeşitlilik

I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.73

Nutrient Contents of “Erciş” (Vitis vinifera L.) Grape Cultivar Canes

The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, Bishkek, Kırgızistan, 20 - 23 Eylül 2017, ss.92-97

Erciş Üzüm Çeşidine ait Bir Yaşlı Dalların Besin Elementi İçerikleri

The Eurasian Agriculture and Naturel Science Congress, Bişkek, Kırgızistan, 20 - 23 Eylül 2017, ss.92-96

Hakkari Yöresi Bağ Yetiştiriciliğinin Analizi

9. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2017

Effects of Pruning Intensity on Grape Yield and Quality of Erciş Grape Cultivar (Vitis vinifera L.)

2nd International Congress on Applied Biological Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 27 - 31 Mayıs 2016, ss.86

Effects of IBA Doses, Rooting Media and Cutting Thickness on Rooting Ratios and Root Qualities of 41B, 5BB and 420A Grape Rootstocks

2nd International Congress on Applied Biological Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 27 - 31 Mayıs 2016, ss.3

Siirt İli Bağcılığında Yetiştiricilikte Öne Çıkan Bazı Üzüm Çeşitlerinin Tanıtımı

Türkiya 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2015, cilt.27, sa.1, ss.545-551

Hakkari Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Bazı Ampelografik Özellikleri

Türkiya 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2015, cilt.27, sa.1, ss.535-544

Erciş üzüm çeşidine ait ağlama (kanama) suyunun mineral madde içeriklerinin belirlenmesi

VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2015, cilt.II, ss.775-777

Siirt Yöresi Kuşburnu (Rosa spp.) Seleksiyonlarının Meyve Özellikleri.

III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2009, ss.371-381

Erciş İlçesi Bağcılığının Geçmişi ve Bugünü Üzerine Bir Araştırma

V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2007, ss.424-428

Kuşburnunun Halk Hekimliğindeki Yeri Ve Bünyesindeki Bileşenler Açısından Yararları

II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2006, ss.47-53 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri