Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Electrochemical mineralization of abattoir wastewater with continuous system

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.18, no.12, pp.3761-3776, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Removal of Ibuprofen and its transformation products by a batch activated sludge process

Environmental Research & Technology, vol.4, no.4, pp.329-341, 2021 (National Refreed University Journal)

Peyniraltı Suyunun Koagülasyon/Flokülasyon Yöntemiyle Arıtılmasında Doğal Bir Koagülant Olan Montmorillonitin Kullanılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1, pp.59-66, 2020 (National Refreed University Journal)

Van İli Kent Merkezinde Hava Kirliliği

Bitlis Eren Üniversitesi Dergisi, vol.8, no.3, pp.1142-1153, 2019 (National Refreed University Journal)

Van İlindeki Tehlikeli Atıkların Mevcut Potansiyelinin Belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.34, no.3, pp.271-282, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Mezbaha Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliğinin Değerlendirilmesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.738-748, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Van Gölü Suyunun İyon Karakterizasyonuyla Su Kalitesinin Belirlenmesi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, vol.7, no.4, pp.169-179, 2017 (International Refereed University Journal)

The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences, vol.1, no.2, pp.70-74, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Optimization with response surface methodology (RSM) of adsorption conditions of Cd(II) ions from aqueous solutions by pumice

HACETTEPE JOURNAL OF BİOLOGY AND CHEMİSTRY, vol.42, no.2, pp.183-192, 2014 (International Refereed University Journal)

Türkiye de Su Kaynaklarının Dünü Bugünü ve Geleceği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.70-74, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ıfır Atık Yönetmeliği’nin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerleşkesine Uygulanması ile Elde Edilecek Kazanımlar

3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2021) , Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.55 Sustainable Development

Investigation of the Treatability of Textile Industry Fabric Dyeing Wastewater by Coagulation Process

6th ICERAT - International Congress on Environmental Research and Technology, Adana, Turkey, 13 - 14 December 2021, pp.1

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDEN DERİ İMALATHANESİ ATIKSULARININ ÖNARITIMI

3. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 11 - 12 December 2020, vol.33, pp.85-90

TÜRKİYE’DE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

2nd International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.17-20

KENT MERKEZİNDE BULUNAN HAVA KİRLETİCİLERİN KOMPOZİSYONUN BELİRLENMESİ: VAN ÖRNEĞİ

2. uluslararası türk dünyası mühendislik ve fen bilimleri kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.11-16

Effect Of Adsorbent Pretreatment On Cod Removal In The Adsorption Of Textile Industry Wastewater With Potato Husk

5. Uluslararasi Ispec Mühendislik Ve Fen Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.417-422

Aktif Çamur Biyoreaktörlerinde Parasetamolün Giderimi

3 rd International Water and Health Congress, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.691-692 Creative Commons License

VAN İLİ KENT MERKEZİNİN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ PROFİLİNİN BELİRLENMESİ

2. Uluslararası türk dünyası mühendislik ve fen bilimleri kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.3

Damar Atık Barajından Temin Edilen Dip Çamuru İle Auramine-O Boyar Maddesinin Adsorpsiyon Denge Mekanizmasının İncelenmesi

2. Uluslararası türk dünyası mühendislik ve fen bilimleri kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.540-547 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiyede Tıbbi Atık Yönetimi

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.17-20

Kent Merkezinde Bulunan Hava Kirleticilerin Kompozisyonun Belirlenmesi: Van Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.11-16 Sustainable Development

Examination of Removal of 238U with Diatomite in Continuous Flow System

8th international symposium on IN situ nuclear metrology as a tool for radioecology, Aydın, Turkey, 23 - 26 April 2019, pp.51

Adsorption of Uranium-238 with Dasit Stone in Column System

8th international symposium on IN situ nuclear metrology as a tool for radioecology, Aydın, Turkey, 23 - 26 April 2019, pp.52 Sustainable Development

An Evaluation of Solid Waste Management in Erzincan Province

" ICENS, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on ENGINEERING and NATURAL SCIENCES, Budapeşte, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.46 Creative Commons License Sustainable Development

The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV), Van, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.250 Creative Commons License Sustainable Development

Environment Management

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV), Van, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.1-5 Creative Commons License Sustainable Development