Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kuaför Salonlarında Çalışan ve Hizmet Alan Bireylerde Demodex sp’nin Görülme Sıklığı

Uluslararası Tıp, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri Kongresi (UTYAB), Turkey, 21 - 23 February 2022, pp.49

Determination of some antioxidant enzyme levels in hairdressing salon workers in Van province

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES ( ICANAS'21), Ağrı, Turkey, 21 - 23 September 2021, pp.127-128

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Bilgi Durumları

VII. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.109

Determination Of Natural Radioactivity Levels Of Soil Samples In Lake Turna Surrounding In Van Province

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 September 2019, pp.24

Statistical Modeling of Lead (Pb) Adsorption on Clay Minerals of Çelebibağ

International Conference on Data Science,Machine Learning and Statistics-2019 (DMS-2019), Van, Turkey, 26 - 29 June 2019, pp.273-276

Statistical Modeling of Lead (Pb) Adsorption on Clay Minerals of Çelebibağ

International Conference on Data Science,Machine Learning and Statistics-2019 (DMS-2019), Van, Turkey, 26 - 29 June 2018, pp.273-276

Excitation Functions of Neutron Poison Elements Evaluated Using Pre-Equilibrium and Equilibrium Models

3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.98

Nuclear Model Calculations of (n,?) Reaction Cross Sections for Some Isotopes in Heavy Concrete

3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.99

(n,?) Reaction Cross Section Calculations of Some Isotopes Used in Nuclear Applications

3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.100

Cross Section Calculation of Neutron Poison Isotopes by Nuclear Reaction Models

3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.99

The (n,?) Cross Section Calculations at 2-20 MeV Energy Range of Some Structural Materials Used in Nuclear Reactors

3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Adana, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.101