Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid 19 Pandemisi Sürecinde Dijital Vatandaşlık

14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 26 - 28 October 2021, pp.253-256 Creative Commons License Sustainable Development

Öğretmen Adaylarının Tersyüz Öğretim Sürecinde Öğrenme Buradalığı

14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 26 - 28 October 2021, pp.100-103 Creative Commons License Sustainable Development

2010-2020 Yılları Arasında “Eğitsel Dijital Oyunlarının Öğrenciler Üzerindeki Etkisini” Konu Edinen Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi

The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Turkey, 10 - 11 December 2020, pp.113-126 Creative Commons License

Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’ da Yer Alan Video Ders Materyallerinin Motivasyon İlkeleri Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi

The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Turkey, 10 - 11 December 2020, pp.395-396 Creative Commons License Sustainable Development

The effect of block-based programmıng on the computatıonal thınkıng skılls of mıddle school students.

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2019), Prague, Czech Republic, 3 - 05 July 2019, pp.162 Creative Commons License

Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere kavram öğretimi için tablet bilgisayar kullanımı

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.162-163 Creative Commons License

Ortaöğretim öğrencilerinde siber güvenlik farkındalığı: Van ili örneği

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.457-468 Creative Commons License

Öğretmenlerin siber aylaklık düzeyleri ile mobil bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.1-5 Creative Commons License

Öğretmenlerin eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterlikleri

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.1-5 Creative Commons License

Yaşlı Bireylerde Mobil Cihazlar ile Hayat Boyu Öğrenme Durumunun İncelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.69-72 Creative Commons License

Investigation Of Pre-Service Teachers’ Computational Thinking Skills In Terms Of Their Tendency To Play Computer Games

27 th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.102-103 Creative Commons License

Examination Of Pre-Service Teachers’ Acceptance Level Of E-Learning Tools

26 th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.52-53 Creative Commons License

Pre-service Teachers' Readiness for Online Learning

Congress of Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, United States Of America, 18 - 21 May 2016, pp.1 Creative Commons License

A content analysis of educational technology research in 2011

4th International Conference on New Horizons in Education, Roma, Italy, 25 - 27 June 2013, pp.397-409

Bayes olasılık kuramı ve uyarlanabilir öğretim tasarımı

6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.1 Creative Commons License

Lisansüstü Öğrencilerinin Tez Önerisi Hazırlamaya İlişkin Yeterlilik Algıları

5. Ulusal Lisansütü Eğitim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 08 October 2011, pp.203-208 Creative Commons License

İlköğretim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Bakış Açıları

10. Uluslararsı Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2010, pp.769-772 Creative Commons License

Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

10. Uluslararsı Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2010, pp.1783-1786 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Neden Ters Yüz Edilmiş Sınıf (Ters Yüz Edilmiş Sınıf Uygulamasının Avantajları ve Sınırlılıkları)

in: Ters Yüz Edilmiş Sınıf ve Öğrenme, TOYTOK Esef Hakan, RAMAZANOĞLU Mehmet , BOLAT Özgür, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.17-31, 2021

21. Yüzyıl Becerilerinde Yer Alan Teknoloji Vurgusu ve Fen Öğretimi

in: Fen Öğretiminde Teknoloji Eğilimleri, Hüseyin ARTUN,Sevgi AYDIN-GÜNBATAR,Mustafa Serkan GÜNBATAR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.48-65, 2020 Sustainable Development

Web Destekli Eğitim

in: Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Şahin, S., Uluyol, Ç., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.433-452, 2017

Web Destekli Eğitim

in: Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Şahin, S., Uluyol, Ç., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.433-452, 2017

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

18

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

31

H-Index (Scopus)

2

Project

3

Thesis Advisory

7

Open Access

26
UN Sustainable Development Goals