Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HİDROPONİK YEM ÜRETİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AICNHS 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN SCIENCE, Cairo, Egypt, 12 - 15 January 2023, vol.1, pp.16-17

THE EFFECT OF DIFFERENT SOWING TIME, BACTERIA AND FERTILIZER TYPES ON NUTRIENT CONTENT AND IN VITRO NUTRIENT DIGESTION OF FENUGREEK (Trigonella Foenum Graecum L.) GROWN IN VAN ECOLOGICAL CONDITIONS

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-VI DATE PLACE May 27-29, 2022 Van, Turkey GENERAL COORDINATOR SAMIRA KHADHRAOUI ONTUNC LANGUAGES Turkish, Azerbaijanian,, Van, Turkey, 27 - 29 May 2022, pp.13-15

ET KALİTESİ VE BESİ SIĞIRLARININ BESLENMELERİ

1. ULUSLARARASI MALATYA GASTRONOMİ VE KÜLTÜR KONGRESİ KİTABI, Malatya, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, no.1, pp.201-205 Creative Commons License

The Effects Of Addıng Junıper Berry In Broıler Dıets On Performance, Parameters Of Serum, Carcass, Hıstopathologıc And Jejunum Vıllı Lengths

III. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 21 - 23 September 2019, vol.1, no.1, pp.15 Creative Commons License

Çayır ve Meralarımızın Durumu ve Hayvan Beslemede Efektif Kullanımları

III. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 21 - 23 September 2019, vol.1, no.1, pp.788-796 Creative Commons License

Etlik Piliçlerde Malabsorbsion Sendromu, Oluşumunda Etkili Olan Faktörler ve Önleme Yöntemleri

International Asian Congress on Cotemporary Sciences, Mekke, Saudi Arabia, 15 - 24 April 2019, vol.1, no.1, pp.87 Creative Commons License Sustainable Development

Vucut Elektriği ve İn Vitro Similasyo Teknikleri

International Asian Congress on Cotemporary Sciences, Mekke, Saudi Arabia, 15 - 24 April 2019, vol.1, no.1, pp.82 Creative Commons License Sustainable Development

Essential Oil Content and Germination Behavior of Rosa Species Cultivated in the Lake Van Basin, Turkey

6th International Symposium on Rose Research and Cultivation, Hannover, Germany, 25 - 30 August 2013, vol.1064, pp.59-62 identifier identifier

Etçi Piliçlerde Rasyona Katılan Plantago Major Ekstraktının Performans ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri

VI Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Turkey, 29 June - 02 July 2011, pp.292-297

Books & Book Chapters

ESANS-AROMATİK YAĞLARIN ANTİPARAZİTER ETKİSİ

in: ESANS-AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANILMASI, Prof. DR. Ahmet TEKELİ,Prof. Dr Ergin ÖZTÜRK, Editor, İKSAD YAYINEVİ, Ankara, pp.3-25, 2022

iRİDOİTLER VE HAYVAN BESLEME İÇİN ÖNEMİ

in: TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER, Dr Öğr Üyesi Serap DOĞAN,Zİr. Yük. Müh: Nazlı Kalender, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.63-79, 2022

EVCIL HAYVANLARDA VITAMINLERIN BAĞIŞIKLIK SISTEMI ÜZERINE ETKILERI Serhat YILDIZ & Reşit ALDEMİR

in: ZİRAAT, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ ALANINDA TEORİ VE ARAŞTIRMALAR II, Prof. Dr. Koray ÖZRENK,Prof.Dr.Ali Musa BOZDOĞAN,Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.1-421, 2020 Sustainable Development

KANATLI HAYVANLARDA MALABSORBSiYON SENDROMU VE ÖNEMi

in: SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 2, Çaltekin İ., Çaltekin M., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.316-329, 2019 Creative Commons License

Other Publications