Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İMRUÜ’L-KAYS’IN EDEBÎ İMAJI: KLASİK DÖNEM ÖZELİNDE

ULUSLARARASI İMRUU’L-KAYS SEMPOZYUMU 26-27 ŞUBAT 2024 / ANKARA, Ankara, Turkey, 26 - 27 February 2024, pp.1-3 Creative Commons License

TEK LAFIZDAN ONLARCA ANLAMA: KLASİK ARAPÇADA ḪÂL/خال KELİMESİNİN SEMANTİK ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE

FSMVÜ II. ULUSLARARASI ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.548-562 Creative Commons License

“FAḪRÜ’S-SÛDÂN ʿALE’L-BÎḌÂN” ADLI RİSÂLESİ ÖZELİNDE CÂḤİẒ’İN RASYONEL VE İRRASYONELLİĞİ

Afrika 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Cairo, Egypt, 28 - 30 June 2023, pp.53-58 Creative Commons License

BİR KADIN AKADEMİSYEN OLARAK HATİCE EL-HADÎSÎ VE ARAP DİLBİLİMİNE KATKISI

ULUSAL DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 20 - 22 October 2021, pp.281-292 Creative Commons License

Klasik Arap Edebiyatında Etik Bir Değer Olarak Tevâzu Kavramı ve İçeriği

8. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Trabzon, Turkey, 21 - 22 August 2020, pp.68-77 Creative Commons License

İbn Haldûn'un Potansiyel Yazarlara Yönelik Telif Önerileri

Van Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Van, Turkey, 24 - 25 July 2020, pp.383-390 Creative Commons License Sustainable Development

DİLDE VOKALİK TEORİSİ VE LAFIZ-MANA UYUMLULUĞU ÜZERİNE -ARAP DİLİ ÖRNEĞİ-

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.1687-1701

Books & Book Chapters

ŞEYTAN'IN ÖLDÜĞÜ GÜN

Kitap Dünyası, İstanbul, 2023 Creative Commons License

KLASİK ARAP EDEBİYATINDA TEORİK BİR ELEŞTİRİ OLARAK KILIÇ VE KALEMİN TARTIŞTIRILMASI: ZEYNÜDDÎN İBNÜ’L-VERDÎ ÖRNEĞİ

in: İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI–II, Teceli KARASU,Mahsun AYTEPE, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.554-575, 2021 Creative Commons License

Din Bilimlerinde Kavramların Oluşum Mantığı ve Tarihsel Arka Planı: Arap Grameri Örneği

in: KAVRAMLAR VE KURAMLAR -Din Bilimleri-, M. Nesim Doru-Kamuran Gökdağ,Kamuran Gökdağ Sıracettin Aslan Ahmet Ceylan Nadir Edelbi, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, pp.643-654, 2020

Şair 'Umâre el-Yemenî'nin el-Melikü'l-Efdal Necmeddîn Eyyûb Hakkındaki Mersiyesinin Semantik Tahlili

in: EYYÛBİLER'DE İLİM, KÜLTÜR VE SANAT, Abdülhalim Oflaz,Ümir Koca,Zeynep Akbudak,Furkan Erbaş,Maulay el-Hassan el-Hafidî, Editor, Hiperlink Yayınevi, İstanbul, pp.367-377, 2020

el-İstidrâk Adlı Esri Bağlamında Ziyâüddîn İbnü'l-Esîrîn İbnü'd-Dehhân'a Yönelttiği Eleştiriler

in: İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI, Aytepe M, Karasu T, Editor, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, İstanbul, pp.551-563, 2019 Creative Commons License

ARAP GRAMERİNDE KAVRAM VE TERMİNOLOJİ SORUNU

Gece Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2018

Metrics

Publication

31

Project

1

Thesis Advisory

13

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals