Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Relationship Between Liquidity Ratios and Cash Provided From Main Activities Of The Companies

IV. International Symposium on Accounting and Finance, Ohrid, Makedonya, 3 - 05 Temmuz 2019, ss.322-330