Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Benzetilmiş Tavlama Yöntemi: Karadeniz Havzası için Bir Sismolojik Uygulama

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.95-106, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

P ve S Alıcı Fonksiyonlarının Birleşik Ters Çözümü: Van Gölü Havzası Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.231-242, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Crustal Structure of Eastern Anatolia from Single-Station Rayleigh Wave Group Velocities

Eastern Anatolian Journal of Science, cilt.1, no.2, ss.57-69, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Teleseismic Receiver Functions and Gutenberg-Richter b-value distributions around the Lake Van region (eastern Turkey)

10TH Congress of Balkan Geophysical Society, Varna, Bulgaristan, 18 - 22 Eylül 2019, ss.79-83

Crust And Upper Mantle Structure Beneath The Lake Van Region (Southeastern Turkey) From P- And S-Wave Receiver Functions

International Conference on Civil Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.741-745

A Close Look at Crustal Structure of Lake-Van Region from Inter-Station Rayleigh Wave Phase Velocities

New Trends in Geophysics and Engineering, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018, ss.1

Seismicity of the Erzurum City and the Surrounding Area from maximum Likelihood Method

New Trends in Geophysics and Engineering, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018, ss.1

A PRELIMINARY P AND S-WAVE RECEIVER FUNCTIONS STUDY AT KTUT STATION (TRABZON, TURKEY)

9 Congress of the Balkan Geophysical Society, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2017, ss.1

AN OVERVIEW OF EASTERN BLACK SEA CRUST USING SINGLE STATION FUNDAMENTAL MODE SURFACE WAVE METHOD

7th Congress of the Balkan Geophysical Society, Tirane, Arnavutluk, 7 - 10 Ekim 2013, ss.1

A Preliminary Crustal Study in and around Eastern Black Sea from Rayleigh Surface Wave Group Velocity Inversion

6th Congress of the Balkan Geophysical Society, Budapeşte, Macaristan, 3 - 05 Ekim 2011, ss.1