Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Mediating Role of Team Love in the Effect of Football Team Success on Fans' Behavioral Intentions

4th International Conference on Innovative Academic Studies, Konya, Turkey, 12 - 13 March 2024, pp.872-877 Creative Commons License

The Mediating and Moderating Roles of Burnout on the Effect of Job Stress on Life Satisfaction of Call Center Employees

4th International Conference on Innovative Academic Studies, Konya, Turkey, 12 - 13 March 2024, pp.761-767 Creative Commons License

The Effects of Brand Association and Brand Relevance on Brand Equity

3rd International Conference on Scientific and Academic Research, Konya, Turkey, 25 - 26 December 2023, vol.1, no.7, pp.168-171 Creative Commons License

The Moderating Role of Mental Well-Being on the Effects of Shopping Well-Being and Shopping Ill-Being on Life Satisfaction

3rd International Conference on Scientific and Academic Research, Konya, Turkey, 25 - 26 December 2023, vol.1, no.7, pp.6-9 Creative Commons License

Investigating the Effect of Social Media Marketing on Word of Mouth Communication

EGE 10th International Conference on Social Sciences, İzmir, Turkey, 22 - 24 December 2023, vol.1, pp.1478-1483 Creative Commons License

The Effects of Brand Trust, Brand Love and Brand Loyalty on Word-Of-Mouth Communication Intention

EGE 10th International Conference on Social Sciences, İzmir, Turkey, 22 - 24 December 2023, vol.1, pp.1484-1489 Creative Commons License

Marka Bağıntısının Algılanan Finansal Performans Üzerindeki Etkisi

3rd International Conference on Scientific and Academic Research, Konya, Turkey, 25 - 26 December 2023, pp.632-634 Creative Commons License

BİR TÜKETİCİ SENDROMU OLARAK FOMO (GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU) VE PAZARLAMA ALANINDA KULLANIMI

AKDENIZ 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 November 2023, pp.1514-1519

KATILIM BANKACILIĞINDA MÜŞTERİLERİN BANKA TERCİHLERİNİN ANALİZİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

AKDENIZ 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 November 2023, pp.1-9

ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN MARKA FARKINDALIĞI, MARKA İMAJI VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.887-897

MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI MUHASEBE VE FINANSMAN ALANIÖGRENCILERININISLETMELERDE BECERI EGITIMI UYGULAMASINDA KARSILASTIGI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI:

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIESAlan, İzmir, Turkey, 7 - 09 October 2019, vol.1, no.1, pp.123-145

"SOSYAL SINIFLARIN SATINALMA TERCİHLERİ: MOBİL TELEFON PAZARINDA BİR UYGULAMA"

MİDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES, Gaziantep, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.280-293

GENÇLERİN HELAL GIDA ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ALGI VE TUTUMLARI

ULUSLARARASI EGE DİSİPLİNLERARASI İNOVATİF BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 26 - 27 March 2019, pp.129-140

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MARKA TERCİHİNE ETKİSİ OTOMOBİLPAZARINDABİR UYGULAMA

The Second International Conference On Current Trends In The Middle East, Tekirdağ, Turkey, 5 - 09 December 2018, vol.1, no.1, pp.229-237

İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: İlk ve Ortaokulları Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama Van İli Örneğ

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ, Aydın, Turkey, 21 - 23 October 2018, pp.37-47

SAGLIK ÇALISANLARININ KISISEL ÖZELLIKLERININ KURUMSAL ITIBAR ALGILARI ÜZERINEETKISI

1. Uluslararası Saglık Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.21-37

ALGILANAN KURUMSAL ITIBARIN ÇALISANLARIN ÖRGÜTSELBAGLILIKLARI ÜZERINDEKI ETKISINI INCELEMEYE YÖNELIKBIR UYGULAMA

Uluslararası Sosyal Arastırmalar Kongresi, Uşak, Turkey, 23 - 25 July 2017, pp.128-139

City, Identity and Image:The Case of Van

Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR'14, Van, Turkey, 27 April - 29 September 2017, vol.1, no.1, pp.66 Creative Commons License

Determining the Antecedents of Marketing Competencies of SMEs for International Market Performance

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.12-23 identifier

USING MARKETING MIX FOR THE COMPETITIVE MARKETING STRATEGY

4. INTERNATIONAL STRATGIC MANAGEMENT CONFERENCE, İstanbul, Turkey, 21 - 24 July 2008, pp.393-401

KOBI lerde Bilisim Teknolojilerinin Kullanilmasi ve Rekabet Gücü Açisindan Önemi Van Ili Uygulamasi

2.KOBILER ve VERIMLILIK KONGRESI, İstanbul, Turkey, 2 - 03 December 2005, vol.1, pp.55-63

Books & Book Chapters

Artificial Intelligence Applications in The Supply Chain Management

in: Academic Debates in Social, Humanities and Administrative Sciences, Şahin KARABULUT, Editor, Yaz Yayınları, Afyonkarahisar, pp.109-130, 2023

Innovation and Consumer Innovation

in: Technology and Management Comprehension in the Age of Digitalization, AKINCI, GÖNÜL YÜCE, Editor, BIDGE Publications, Ankara, pp.90-122, 2023

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER

in: Dİjİtal Pazarlama Karması ve Güncel Uygulamaları, Baydaş, Abdulvahap; Yaşar, M.Emin; Ata, Serhat, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.80-92, 2023

SATIŞ GELİŞTİRME

in: TÜM YÖNLERİYLE BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETIŞİMİ, Aytuğ Mermer Üzümlü, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.89-106, 2020

ŞEHİR SAKİNLERİNİN ŞEHRİN MARKA KİŞİLİĞİNE VE MARKASINA DÖNÜK ALGISI: VAN’DA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

in: TURİZM ARAŞTIRMALARI, ALAEDDİN,ÖZER,ŞAHİN,KALAY, Editor, Paradigma Pegem Akademi Yayın Evi Pegem Akademi Yayın Evi, İstanbul, pp.97-124, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÖĞRENCİLERİNİN İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMASI: VAN İLİ ÖRNEĞİ1

in: SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI II, GÜNAY M., AYDOĞMUŞ Ö.Ö, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.135-147, 2019

marka farkındalığı ve marka tutumunun satınalma niyeti üzerine etkisi

in: Güncel Araştırmalar ve Yaklaşımlar, salih batal , Editor, Gece Kitaplığı, İstanbul, pp.125-136, 2018

MARKA FARKINDALIĞI VE MARKA TUTUMUNUN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ (BEYAZ EŞYA KULLANICISI KADIN TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE YAKLAŞIMLAR, BATAL S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.165-190, 2018

Türkiyede faaliyet gösteren bilim ve teknoloji parklarının temel yetkinlik analizi

in: küreselleşen dünyada işletmelere etki eden temel faktörler, Güven M, Editor, İksad Yayın Evi, İstanbul, pp.207-222, 2018

hizmet pazarlaması

in: pazarlama İlkeleri, Canan Ay Tulin Ural , Editor, Hayat, İstanbul, pp.121-136, 2011

müşteri memnuniyeti

in: güncel pazarlama yaklaşımlarından seçmeler, Varinli i, Çatı K, Editor, Detay, İstanbul, pp.76-88, 2008

ONLİNE ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARI

in: POST MODERN DÜNYADA TÜKETİMİ YENİDEN ANLAMLANDIRACAK YENİ MÜŞTERİ, Altunışık R, torlak Ö, Özdemir Ş, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.120-150, 2007

Doğa Turizmi

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI ELDE ETMEDE TURİZM SEKTÖRÜ, BULU M, ERASLAN H, Editor, Kazancı, İstanbul, pp.245-267, 2007

Metrics

Publication

59

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

2

Project

10

Thesis Advisory

4

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals