Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pre-Service Chemistry Teachers’ Pedagogical Content Knowledge for Integrated STEM Development with LESMeR Model

Chemistry Education Research And Practice, cilt.1, ss.1-25, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Relations of Approaches to Learning with Perceptions of Learning Environment and Goal Orientations

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, sa.179, ss.269-293, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Looking at the Mirror: A Self-Study of Science Teacher Educators' PCK for Teaching Teachers

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.11, sa.2, ss.189-205, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A science faculty's transformation of nature of science understanding into his teaching graduate level chemistry course

CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, cilt.16, sa.1, ss.133-142, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The analysis of the changes in integration of nature of science into Turkish high school chemistry textbooks: is there any development?

CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, cilt.16, sa.4, ss.786-796, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turkish, Indian, and American Chemistry Textbooks Use of Inscriptions to Represent 'Types of Chemical Reactions'

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.10, sa.5, ss.383-393, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The nature of integration among PCK components: A case study of two experienced chemistry teachers

CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, cilt.14, sa.4, ss.615-624, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Review of Studies Related to Pedagogical Content Knowledge in the Context of Science Teacher Education: Turkish Case

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, sa.1, ss.475-512, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Are They Efficacious? Exploring Pre-Service Teachers' Teaching Efficacy Beliefs during the Practicum

ASIA-PACIFIC EDUCATION RESEARCHER, cilt.21, sa.1, ss.203-213, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Examination of pre-service chemistry teachers’ preferences for creating constructivist-learning environment

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.42, ss.36-47, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Günlük hayat malzemeleri ile indikatör ve pH kağıtları yapımı: Asit-baz kimyası konusunda girişimcilik uygulamalı STEM+ etkinliği

Science Activities Projects and Curriculum Ideas in STEM Classrooms, cilt.3, sa.4, ss.1-10, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

EXPERIENCED CHEMISTRY TEACHERS’ SCIENCE PROCESS SKILLS (SPSs) DEVELOPMENT AND THEIR USE OF SPSs IN ACTIVITY PLANS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.2, ss.149-161, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Gerçekleştirilen STEM Araştırmalarının İçerik Analizi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.1054-1083, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparison of Learners' Problem Solving Approaches and Success in Stoichiometry

Science Education International, cilt.30, sa.3, ss.169-180, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ELMANIN KARARMASININ ENGELLENMESİ: BİR FeTeMM ETKİNLİĞİ

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, cilt.8, ss.99-110, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimya Öğretmen Adaylarının FeTeMM Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.1624-1656, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Closer Examination of TPACK-Self-efficacy Construct: Modeling Elementary Pre-service Science Teachers’ TPACK-Self efficacy

e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.16, sa.3, ss.917-934, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Learning to Teach: Graduate Assistants’ Expedition into Teaching Teachers

Yüksekögretim Dergisi (Journal of Higher Education), cilt.3, sa.3, ss.129-141, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Secret in the Margins: Rutherford’s Gold Foil Experiment

The Science Teacher, cilt.78, sa.7, ss.56-60, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teachers’ views related to the new science and technology curriculum: Ankara case.

e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.9, sa.1, ss.301-315, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of a professional development program: STEM education and applications for chemistry teachers

The 28th International Conference on Educational Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1255-1262

Kimya Öğretmenlerinin Sorgulayıcı Araştırmaya Dayalı Etkinliklere Yönelik Görüşleri

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Alanları Eğitimi Kongresi, Denizli, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.1

Effectiveness of STEM Course on Pre-service Chemistry Teachers’ Content Knowledge

European Conference On educational Research, Bolzano, İtalya, 3 - 04 Eylül 2018, ss.35-36

Investigating the Effect of a STEM Course on Pre-service Chemistry Teachers’ Views on Engineering

27th International Conferences on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.3295-3296

Preservice Chemistry Teachers'Views on STEM Activities

27th International Conferences on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.3441-3442

The Analysis Of Teacher and Textbook Questions In Gases Topic: Question-Answer Relationship Framework

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.1992-1993

Pre-Service Chemistry Teachers’ Views About Topic- and Domain-Specific Teaching Method Course

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.1984-1985

Changes In Pre-Service Chemistry Teachers’ Teaching Efficacy Beliefs Through Topic- and Domain Specific Teaching Methods Courses

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.2002-2003

Kimya derslerinde sorulan soruların bilişsel düzey ve hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi

12. Ulusal fen ve Matematik Alanları Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.191

Exploring Preservice Teachers Use of Self-Regulatory Processs in their Instructions

EARLI SIG 11 Conference 2016:Diiversity and Inclusion as a Challenge for Teacher Education, Zürih, İsviçre, 20 - 22 Haziran 2016, ss.1

Examination of problem solving skills of learners from different level of education in chemistry

12th International Congress of Qualitative Inquiry (ICQI), Urbana, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Mayıs 2016, ss.1

Modeling Elementary Science Teachers' TPACK

88th NARST Annual International Conference,, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 14 Nisan 2015, ss.1

Modeling Relations of Attitudes towards Technology Use, Technology Competencies, Ownership, and Experiences to TPACK-Self Efficacy.

88th NARST Annual International Conference,, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 14 Nisan 2015, ss.2

Bir kimya profesörünün Bilimin doğası ile ilgili bilgisi ve deneylerini yüksek lisans kimya dersine yansıtması

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.30

The examination of high school students' achievement in daily-life chemistry and attitudes toward daily-life chemistry.

European Conference on Educational Research (ECER), Porto, Portekiz, 1 - 05 Eylül 2014, ss.102

Nature and Development of Interplay among Pre-service teachers' PCK components in Mentoring-enriched PCK-based Practicum

National Association For Research in Science Teaching, Pittsburg, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Mart - 02 Nisan 2014, ss.88

A Closer Look at the Influence of Context on Experienced Teachers’Pedagogical Content Knowledge

European Conference on Educational Research (ECER), İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2013, ss.51

Development of creativity in pre-school teacher candidates and its reflection on their professional works

European Conference on Educational Research (ECER), İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2013, ss.26

Providing Meaningful Experience to Pre-Service Teachers: Mentoring Enriched PCK Based Practicum Course.

86th NARST Annual International Conference, Puerto Rico, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 09 Nisan 2013, ss.72

Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgisinin Oluşmasına Yardımcı Olan Kaynaklar.

10. Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012, ss.253

Comparison of Experienced Chemistry Teachers’ Pedagogical Content Knowledge in Electrochemistry and Radioactivity

National Association For Research in Science Teaching, Indianapolis, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 28 Mart 2012, ss.32

Further Examination of Interplay between Pedagogical Content Knowledge Components

National Association For Research in Science Teaching, Indianapolis, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 28 Mart 2012, ss.44

Graduate assistants’ journey toward learning to teach

World Conference on New Trends in Science Education, Aydın, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2011, ss.76

A closer look at topic-specific nature of pedagogical content knowledge in secondary chemistry

World Conference on New Trends in Science Education, Aydın, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2011, ss.54

Needs Assessment for Teaching Assistants: What Do They Need to Develop Teaching Skills.

World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), Aydın, Türkiye, 19 - 23 Temmuz 2011, ss.47

İyi Bir Kimya Eğitimcisi Ne Tür Bilgilere Sahip Olmalıdır?

II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2011, ss.1

Kimya öğretmen adaylarının özyeterlik inançları.

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.1

Kimya öğretmen adaylarının öğretmen yeterlikleri hakkındaki görüşleri.

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.1

Six Pre-service Teachers’ Experience on Factors Influencing Choice of Instructional Strategies

European Conference on Educational Research, Viyana, Avusturya, 25 - 30 Eylül 2009, ss.48

Pre-Service Science Teachers’ Teaching Self-Efficacy Beliefs.

Further Education in Balkan Countries, Konya, Türkiye, 23 Ekim - 26 Ağustos 2008, ss.907-914

Senior Pre-service Chemistry Teachers’ Misconceptions about Gases and their Knowledge of Learners’ Misconceptions

International conference on educational research (ICES), Gazimagusa, Türkiye, 23 Haziran - 25 Ağustos 2008, ss.10-15

Kitap & Kitap Bölümleri

OLGU BİLİM (FENOMENOLOJİK ARAŞTIRMA) YÖNTEMİ

Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Özmen, H. & Karamustafaoğlu O., Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.292-315, 2019

Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Güncel Gelişmeler

EĞİTİME GİRİŞ, Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN - Doç. Dr. Tufan AYTAÇ, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.277-291, 2019

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Yaklaşımı ve FeTeMM’e Uygun Etkinlik Hazırlama Rehberi

Çağdaş Yaklaşımlarla Destekli Fen Öğretimi: Teoriden Uygulamaya Etkinlik Örnekleri, Artun H. & Aydın-Günbatar, S., Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.2-23, 2019

PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ TEMELLİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİ: TEORİDEN UYGULAMAYA

Teoriden Uygulamaya Pedagojik Alan Bilgisi, Uluçınar- Sağır Ş. , Editör, Pegem A, Ankara, ss.65-84, 2018

Kimya Öğretiminde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Uygulamaları

Kimya Öğretimi: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları için İyi Uygulama Örnekleri, Ayas A., Sözbilir M., Editör, Pegem A, Ankara, ss.469-490, 2017

Chemistry Teaching Method Course for Secondary Science Teacher Training: An Example from Turkey

Designing and Teaching the Secondary Science Methods Course An International Perspective, Sickel A.J., Witzig, S. B. , Editör, Sensepublishers, Boston, ss.129-148, 2017

Olgu Bilim Araştırması

Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Metin M., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.287-311, 2016

Using Pedagogical Content Knowledge in Teacher Education

A Guidebook of Good Practice for the Pre-Service Training of Chemistry Teachers, Iwona Maciejowska & Bill Byers, Editör, Drukarnia Scriptor, Krakow, ss.151-174, 2015

BASİT MALZEMELER KULLANILARAK KİMYA ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ GELİŞTİRME VE KULLANMA

Kimya Ögretimi: Ögretmen Egitimcileri, Ögretmenler ve Ögretmen Adayları Için Iyi Uygulama Örnekleri, Ayas, A. & Sözbilir, M. , Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.183-196, 2015