Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mor Kuryakos (Dera Qira) Manastırı’nın Mimari Açıdan Bir Durum Değerlendirmesi

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.40-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tao-Klarceti Bölgesi Dini Mimarisinde Görülen Zoomorfik Plastik Bezeme Örnekleri

Akdeniz Sanat, cilt.13, ss.801-816, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Tao-Klarceti Bölgesi Hristiyan Dini Mimarisi Plastik Bezemelerinde Orans Duruş Geleneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.44-56, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Turabdin Bölgesi Hristiyan Dini Mimarisinde Midyat (2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması)

Atlas International Refereed Journal ın Social Sciences, cilt.5, ss.323-349, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Facade Arrangement Techniques In Georgian Religious Architecture In Anatolia (The Case of Oshki Monastery Church)

TURKISH STUDIES - SOCIAL SCIENCES, cilt.3, ss.769-790, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Erken Osmanlı Dönemi’nde Kadın Bânîlerin Bursa’daki imar Faaliyetlerine Katkıları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.1-25, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Günümüz Süryani Dini Mimarisi Araştırmaları

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.5, ss.35-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hamamlı (Dolishana / Doliskana) Manastır Kilisesi’nin Plastik Bezemeleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.271-305, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018 Yılı Mardin Ve Batman İlleri (Tur Abdin) Orta Çağ Dönemi Kültür Varlıkları Yüzey Araştırması

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2019, cilt.1, ss.10-20

Turabdin Bölgesi Hristiyan Dini Mimarisinde Midyat

International Black Sea Coastline Countries Symposium, Batum, Gürcistan, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.10-20

Öşki Manastır Kilisesindeki Taş Süsleme Teknikleri ve Uygulama Yöntemleri Üzerine bir değerlendirme

Tarih Boyunca Anadolu Gürcistan İlişkileri, Erzurum, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2018, ss.5-6

Tao-Klarceti Bölgesi Dini Mimarisi Taş Süslemelerinde Görülen Melek Figürleri

22. Uluslararası Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.210-2012

Günümüz Süryani Dini Mimarisi Araştırmaları

Asead III.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2018, ss.35-47

2017 Yılı Mardin Ve Batman İllerinde (Turabdin Bölgesi) Hıristiyan Mimarisi Konusunda Yüzey Araştırması

Uluslar Arası Kazı, Araştırma Ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, ss.35-36

The Plant Decoration Samples in Tao-Klarjeti Region Related to The Religious Architecture

International Conference on Science and Education, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.8-9

Tao-Klarceti Bölgesi Dini Mimarisinde Görülen Zoomorfik Plastik Bezeme Örnekleri

21.Ulusarası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.223-224

İşhan Manastır Kilisesi'nin Geometrik Plastik Bezeme Programı

XX.Uluslararası Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Sakarya, Türkiye, 01 Temmuz 2017, ss.835-852 Creative Commons License

İşhan Manastır Kilise'nin Plastik Geometrik Bezeme Programı

XX.Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2016, ss.190-191

The Plastic Geometric Decoration Program Of Oshki/Osk (Çamlıyamaç) Monastery Church

4. international Conference Tao-Klarceti, Tiflis, Gürcistan, 21 - 24 Eylül 2016, ss.235-236

Kitap & Kitap Bölümleri

Mardin İli, Midyat İlçesi 2018 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması

Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırmalar, Zeki Taştan, M. Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.273-318, 2019

Bilirkişi Raporları

Bilirkişi Raporu

Bulanık Asliye Ceza Mahkemesi, ss.3, Muş, 2018

Muş'ta yapılan Kaçak Kazının Değerlendirilmesi

Muş Asliye Ceza Mahkemesi, ss.2, Muş, 2017