Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tur Abdin Bölgesi’nde Beth Sluto/Slutho (Yazlık Kilise/Dua Evi) Geleneği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.49, ss.175-206, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mor Kuryakos (Dera Qira) Manastırı’nın Mimari Açıdan Bir Durum Değerlendirmesi

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.40-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tao-Klarceti Bölgesi Dini Mimarisinde Görülen Zoomorfik Plastik Bezeme Örnekleri

Akdeniz Sanat, cilt.13, sa.23, ss.801-816, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Tao-Klarceti Bölgesi Hristiyan Dini Mimarisi Plastik Bezemelerinde Orans Duruş Geleneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.43, ss.44-56, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Facade Arrangement Techniques In Georgian Religious Architecture In Anatolia (The Case of Oshki Monastery Church)

TURKISH STUDIES - SOCIAL SCIENCES, cilt.3, sa.14, ss.769-790, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Turabdin Bölgesi Hristiyan Dini Mimarisinde Midyat (2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması)

Atlas International Refereed Journal ın Social Sciences, cilt.5, sa.19, ss.323-349, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Erken Osmanlı Dönemi’nde Kadın Bânîlerin Bursa’daki imar Faaliyetlerine Katkıları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-25, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Günümüz Süryani Dini Mimarisi Araştırmaları

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.5, sa.6, ss.35-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hamamlı (Dolishana / Doliskana) Manastır Kilisesi’nin Plastik Bezemeleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.29, ss.271-305, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Midyat Arkeolojik Yüzey Araştırması (Bağlarbaşı(Arnas), Budaklı (Kerşafe) ve Yemişli (Enhil/Nehile) Köyleri)

2. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2020, cilt.1, ss.129-130 Creative Commons License

2018 Yılı Mardin Ve Batman İlleri (Tur Abdin) Orta Çağ Dönemi Kültür Varlıkları Yüzey Araştırması

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2019, cilt.1, ss.10-20

Turabdin Bölgesi Hristiyan Dini Mimarisinde Midyat

International Black Sea Coastline Countries Symposium, Batum, Gürcistan, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.10-20

Öşki Manastır Kilisesindeki Taş Süsleme Teknikleri ve Uygulama Yöntemleri Üzerine bir değerlendirme

Tarih Boyunca Anadolu Gürcistan İlişkileri, Erzurum, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2018, ss.5-6

Tao-Klarceti Bölgesi Dini Mimarisi Taş Süslemelerinde Görülen Melek Figürleri

22. Uluslararası Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.210-2012

Günümüz Süryani Dini Mimarisi Araştırmaları

Asead III.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2018, ss.35-47 Creative Commons License

2017 Yılı Mardin Ve Batman İllerinde (Turabdin Bölgesi) Hıristiyan Mimarisi Konusunda Yüzey Araştırması

Uluslar Arası Kazı, Araştırma Ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, ss.35-36

The Plant Decoration Samples in Tao-Klarjeti Region Related to The Religious Architecture

International Conference on Science and Education, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.8-9

Tao-Klarceti Bölgesi Dini Mimarisinde Görülen Zoomorfik Plastik Bezeme Örnekleri

21.Ulusarası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.223-224

İşhan Manastır Kilisesi'nin Geometrik Plastik Bezeme Programı

XX.Uluslararası Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Sakarya, Türkiye, 01 Temmuz 2017, ss.835-852 Creative Commons License

İşhan Manastır Kilise'nin Plastik Geometrik Bezeme Programı

XX.Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2016, ss.190-191

The Plastic Geometric Decoration Program Of Oshki/Osk (Çamlıyamaç) Monastery Church

4. international Conference Tao-Klarceti, Tiflis, Gürcistan, 21 - 24 Eylül 2016, ss.235-236

Kitap & Kitap Bölümleri

Hatay Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eser Örnekleri

SANAT VE KÜLTÜR TARİHİ ARAŞTIRMALARI, Ercan Çalış,Resul Yelen, Editör, Hiper , İstanbul, ss.385-412, 2020

Kars’taki Rus Dönemi Askeri Garnizonlarda Yer Alan Kilise Örnekleri

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları, Güler Yılmaz,Rafet Çavuşoğlu,Mehmet Kulaz, Editör, Hiper, İstanbul, ss.355-377, 2019

Mardin İli, Midyat İlçesi 2018 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması

Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırmalar, Zeki Taştan, M. Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.273-318, 2019