Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2020 Doktora Yeterlik Sınavı

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Kasım 2020 Doktora Yeterlik Sınavı

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Kasım 2020 Doktora Yeterlik Sınavı

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Eylül 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Temmuz 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor VAN OTİZM DERNEĞİ

  Başkan

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2020 Yükseköğretim Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2020 SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2020 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2020 MİLLİ EĞİTİM

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2019 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2019 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2019 Liberal Düşünce

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2019 Liberal Düşünce

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2019 MANAS JOURNAL OF SOCİAL STUDİES

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2017 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2017 YYÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2017 YYÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2016 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2015 Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2017 - 2017 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  --Seçiniz--, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Bölümü, Türkiye