Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ENGELLİ BİREYLERİN ADALETE EŞİT ERİŞİLEBİLİRLİK KONUSUNUN İNCELENMESİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, cilt.2, ss.249-284, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Engelli Bireylerin Gözüyle Özel Eğitim ve RehabilitasyonMerkezlerindeki Eğitim Durumlarının İncelenmesi

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.19-33, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van İşitme Engelliler Derneği’nin Temel Sorun ve Beklentileri Açısından İncelenmesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.20, ss.19-40, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Engelli Öğrencilerin Üniversite Eğitimi Sürecinde Karşılaştığı Güçlükler: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

Annals Of The Association Of American Geographers, cilt.16, sa.1, ss.147-170, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Examination of Social Studies Textbook and Curriculum from the Aspect of Disability

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.20, sa.4, ss.707-736, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bipolar Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Bir Araştırma: Örnek Olay İncelemesi

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.10, sa.19, ss.253-272, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ENGELLİLERE YÖNELİK BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASI: TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ ÖRNEĞİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, cilt.4, sa.5, ss.826-840, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SINIF İÇİ ETİK DIŞI DAVRANIŞ DÜZEYİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, sa.25, ss.535-560, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effects Of Autism On Economic Status Of The Family

International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), cilt.3, sa.2, ss.125-128, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Platon'un Devlet Teorisinde Toplumsal Sınıflar ve Konumları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.32, ss.163-176, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toplumsal Dışlanma ve Otizm (Social Exclusion and Autism )

TURKISH STUDIES, cilt.9, sa.5, ss.607-626, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SURİYELİ SAVAŞ MAĞDURLARI: MÜLTECİ ENGELLİLER

ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi III, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.78

ŞİZOFRENİ BİREYLERE YÖNELİK BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi III, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, sa.1, ss.230

GÜNEY KORE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SİSTEMİ

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019, ss.57-61

Yabancılaşma ve Otizm

IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, cilt.1, sa.1, ss.286-288

Sosyal Kimlik ve Engellilik

IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, cilt.1, sa.1, ss.147

Güner Kore Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim

Uluslarası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2019, ss.15-53

İŞİTME ENGELLİLER OKULUNDA ÇOCUĞU OLAN VELİLERİN EĞİTİM SÜREÇLERİNE KATILIMI İLE İLGİLİ SORUNLARIN BELİRLENMESİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2019, cilt.1, sa.1, ss.26-29

Özel Eğitim Okullarında Taşımalı Eğitim İle İlgili Karşılaşılan Sorunların Belirlenmesi: Van İli Örneği

ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2019, cilt.1, sa.1, ss.22-25

Sosyalleşme Bağlamında Otizmli Bireylerin Sosyal Etkileşim Durumları

III. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, cilt.1, sa.1, ss.230-243

Güney Kore Eğitim Sisteminde Ortaokul Eğitimi

Anadolu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2019, ss.25-89

Bedensel Engelli Bireylerin Sorun ve Beklentileri

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Elazığ, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.37

GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİNDE ORTAOKUL

ANADOLU KONGRELERİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.100-106

GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİNDE İLKOKUL EĞİTİMİ

II. SOSYAL BİLİMLER İNOVASYON KONGRESİ, Elazığ, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.115-122

İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİM HAKLARINA EŞİT ERİŞİMİNİN İNCELENMESİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

1. ANADOLU ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, cilt.1, sa.1, ss.214

Engelliliğe İlişkin Temel Yaklaşımlardan Biri Olan İnsan Hakları Modelinin İncelenmesi

1. ANADOLU ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, cilt.1, sa.1, ss.212

Van İşitme Engelliler Derneğinin Temel Sorun ve Beklentileri Açısından İncelenmesi

ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.2

Van Görme Engelliler Derneğinin Temel Sorun ve Beklentileri Açısından İncelenmesi

ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.3

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ: SİİRT İLİ ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI STEM ve EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.13

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin İncelenmesi: Van İli Örneği

ULUSLARARASI STEM ve EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.12

KORE GAZİLERİNİN SORUNLARI ve BEKLENTİLERİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI STEM ve EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.14

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DISABILITY STATUSES AND HEALTH PROBLEMS OF THE DISABLED INDIVIDUALS

The MacroTrend Conference on Social Science: Paris 2017, Paris, Fransa, 28 - 29 Aralık 2017, cilt.1, sa.1, ss.39-40

FUNDAMENTAL APPROACHES ON DISABILITY

The MacroTrend Conference on Social Science: Paris 2017, Paris, Fransa, 28 - 29 Aralık 2017, cilt.1, sa.1, ss.41

KÜLTÜREL GECİKMENİN KENTSEL GÖRÜNÜMLERİ

ULUSLARARASI MARDİN KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2017, cilt.1, sa.1, ss.2-3

Overview of Disability In The Context Of Social Integration

International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology. (IMESET’17 BITLIS), Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

Overview of Disability in the Context of Social Deviations

International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology. (IMESET’17 BITLIS), Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

Investigation Of The Updated Primary Social Studies Curriculum In Terms Of Disabiliy

International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology. (IMESET’17 BITLIS), Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

The Urban and Disability Relationship (Necip Hoca as a Phenomenon of Urban and Disability)

8 th International AGP Conference on History, Art and Literaturen, Budapeşte, Macaristan, 24 - 26 Ağustos 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

The Impact of Disabilty Status on the Psychology of Disabled Students with Higher Education

8 th International AGP Conference on History, Art and Literaturen, Budapeşte, Macaristan, 24 - 26 Ağustos 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

A study on the relationship between primary school social studies curriculum with math curriculum

Caucasian Mathematics Conference (CMC)-II, Van, Türkiye, 22 - 24 Ağustos 2017, ss.68

İlkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Engelliler Açısından Yeterliliği

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

The Effects of Autism on Economic Status of The Family

23RD RESEARCH WORLD INTERNATIONAL CONFERENCE, Bacelona, İspanya, 9 - 10 Aralık 2016, cilt.1, sa.161, ss.12-15

Otizmin Aile Üzerindeki Etkisi

1. Engellilik Araştırmaları Koongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2016, cilt.3, ss.36

THE AUTISTIC INDIVUDUALS' STATUS OF COPMLIENCE WITH THE SOCIAL RULES

The 4th International Conference on Educational Research and Innovation, Yoghyokarta, Endonezya, 11 - 12 Mayıs 2016, ss.130-135

Otizmli Bireylerle Birlikte Yaşamanın Zorlukları

I. Uluslararası Otizm Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2014, cilt.1, sa.1, ss.1

Van’da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Karşılaşılan Temel Sorunlar

Uluslararası Kent ve Engelli Çalıştayı, Van, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2014, cilt.1, sa.1, ss.107

Özel Eğitim Okullarında Bir İş Günü: Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu ve İş Okulu (Van Örneği)

20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2010, cilt.1, sa.1, ss.97

Kitap & Kitap Bölümleri

JOHN DEWEY’NİN EĞİTİM ve ÇOCUK EĞİTİMİ ANLAYIŞI

Farklı Perspektiflerle Çocuk Eğitimi, Prof. Dr. Zihni MEREY, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.403-420, 2020

Sosyolojik Boyutlarıyla Otizm

Anı Yayıncılık, Ankara, 2019

Görme Engelliler Derneklerinin Temel Sorun Ve Beklentilerinin İncelenmesi: Van İli Örneği

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler - 1 Alanında Yeni Ufuklar, Atik A., Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.47-64, 2019

A Study on the Problems and Expectations of Disabled Individuals

A New Perspective in Social Sciences, Başar Sarıpek D., Yenihan B., Franca V., Editör, Frontpage, Kalküta, ss.457-471, 2019

Platon'dan Günümüze İktidar Seçkinleri

İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü - Ankara, Ankara, 2017

Özel Gereksinimli Çocukların Hakları

Çocuk Hakları, Merey Z., Editör, A Pegem Akademi, Ankara, ss.286-304, 2017