Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), cilt.7, sa.12, ss.2089-2094, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ekolojik Hayvancılıkta Biyometrik Kimliklendirmenin Kullanılabilirliği

Journal of Animal Science and Products (JASP), cilt.1, sa.1, ss.36-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik Hayvansal Üretimde Biyoteknolojik Uygulamalar

Journal of Animal Science and Products (JASP), cilt.1, sa.1, ss.9-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Providing the Need of Red Meat in Turkey

Journal of Animal Science and Products (JASP), cilt.1, sa.1, ss.52-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya’da ve Türkiye’de Organik Hayvancılığa Genel Bir Bakış

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.299-306, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hayvansal Üretimde Biyometrik Kimliklendirme ve Kayıt

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.211-218, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Importance of Use of Computer Technology in Ecological Livestock

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.5, sa.13, ss.1750-1756, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preparation of a computer package program for the recording system in cattle and buffalo husbandry

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, cilt.27, sa.3, ss.453-459, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı sürelerde sütten kesilen ve meraya ek olarak kesif yemle beslenen Karakaş kuzularının besi gücü ve karkas özellikleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.9-16, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kalıntı Süt ile Büyütmenin Kuzuların Gelişme Özelliklerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.35-49, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kalıntı sütle kuzu büyütmenin koyunların süt verimine etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.173-184, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Malatya Organik Tarım Potansiyeli ve Organizasyonu

5th. IRDC International Regional Development Conference, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.1

An Overview On Live Animal and Meat Trade Between Saudi Arabia and Turkey

International Asian Congress on Contemporary Sciences, Mekke, Suudi Arabistan, 15 - 24 Nisan 2019, ss.85-86

Kalite Yönetim Sistemleri ile İç Kontrol Sistemi Arasindaki Etkileşimin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştirma

International Asian Congress on Contemporary Sciences, Mekke, Suudi Arabistan, 15 - 24 Nisan 2019, ss.218

Storing and Evaluation of The Records of Livestock Enterprises In Database

International Asian Congress on Contemporary Sciences, Mekke, Suudi Arabistan, 15 - 24 Nisan 2019, ss.83-84

The occupational health and safety for berivans and shepherds in the nomadic small ruminant husbandry

10th International Animal Science Conference, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.175-182

Organic Animal Production in Turkey: Current Situation and Future

10th International Animal Science Conference, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.564-573

The points to be considered on record keeping and identification in animal breeding

10th International Animal Science Conference, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.544-548

Animal Welfare Monitoring Protocols For Small Ruminants

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.118

Organic Animal Production in Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.137

Opportunities of Romanov Sheep Breeding in Turkey and Recommendations for Sheep Breeders

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.154

Usability for Biometric Identification in Organic Livestock

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.209

Providing Red Meat Need in Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.199

The Occupational Health and Safety in Animal Production

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.198

Hayvansal Üretimde Biyometrik Kimliklendirme ve Kayıt

II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu (IGDIRSEMP 2017), Iğdır, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017, ss.37

Organik Hayvansal Üretimde Biyoteknoloji

II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu (IGDIRSEMP 2017), Iğdır, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017, ss.111 Creative Commons License

Türkiye Hayvancılığında Sürü Yöneticiliği

II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu (IGDIRSEMP 2017), Iğdır, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017, ss.110 Creative Commons License

Türkiye ve Dünya’da Organik Hayvancılığa Genel Bir Bakış

I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitliklik Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.130 Creative Commons License

Ekolojik Hayvancılıkta Bilgisayar Teknolojisi Kullanımının Önemi

I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitliklik Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.121 Creative Commons License

Küçükbaş Hayvancılıkta Kayıt Tutma Sistemine Yönelik Bir Bilgisayar Paket Programının Hazırlanması

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Konya, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2015, ss.158-165

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta kayıt tutmanın önemi ve güncel yazılımların uygulanabilirliği

IMAC 2014, International Mesopotamia Agriculture Congress, Diyarbakır, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2014, ss.342-348 Creative Commons License