Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Curriculum and Instruction (2009-2014)

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.182, pp.29-41, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin içerik analizi (2009-2014)

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.182, pp.29-41, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Öğretmenlerin ters yüz öğrenme öz-yeterlik algıları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.42, no.3, pp.344-366, 2021 (National Refreed University Journal)

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ile Kapsayıcı Eğitimde Sınıf İçi Uygulamaları Arasındaki İlişki

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.51, no.3, pp.226-244, 2021 (National Refreed University Journal)

School readiness of primary school students in mixed-age classrooms

International Journal of Curriculum and Instruction (ERIC), vol.13, no.2, pp.1597-1619, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Interactions between refugee and local preschool children and prejudice or discriminatory behaviors: Teachers’ observations

Journal of Pedagogical Research (ERIC), vol.5, no.1, pp.114-125, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.573-589, 2020 (National Refreed University Journal)

İlkokullarda yetiştirme programına (İYEP) ilişkin öğretmen görüşleri: Nitel bir çözümleme

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.53, no.3, pp.903-930, 2020 (National Refreed University Journal)

Destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri: Bir karma yöntem çalışması

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.30, pp.280-305, 2020 (National Refreed University Journal)

Ortaokul öğrencilerinin eğitim teknolojisi yeterlikleri

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.439-464, 2020 (Other Refereed National Journals)

Çocukları okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ebeveynlerin tutumlarının incelenmesi

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.3, pp.1494-1507, 2020 (International Refereed University Journal)

A correlational study on primary school students' school readiness and adaptation problems

International Online Journal of Education and Teaching (ERIC), vol.7, no.2, pp.523-535, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme eğilimleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.87-101, 2020 (National Refreed University Journal)

School adaptation problems of primary school students' in mixed-age classrooms

Research in Pedagogy (ERIC), vol.10, no.1, pp.13-31, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğreten becerileri ile mesleğe adanmışlıkları arasındaki ilişki

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.9, no.1, pp.270-290, 2020 (National Refreed University Journal)

The relationship between 21st century learning skills and educational technology competencies of secondary school students

Journal of Theoretical Educational Science, vol.13, no.1, pp.65-77, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Relationships between preschoolers’ play behaviors, social competence behaviors and their parents’ parental attitudes

International Journal of Contemporary Educational Research (ERIC), vol.6, no.2, pp.397-408, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Predictors of lifelong learning: Information literacy and academic self-efficacy

Cypriot Journal of Educational Sciences (ERIC), vol.14, no.4, pp.596-612, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin mesleki değerlere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

Değerler Eğitimi Dergisi, vol.17, no.38, pp.171-206, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme becerileri

Trakya Eğitim Dergisi, vol.9, no.3, pp.627-648, 2019 (National Refreed University Journal)

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların oyun davranışlarının incelenmesi

Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol.9, no.2, pp.787-817, 2019 (National Refreed University Journal)

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların sosyal yetkinlik davranışlarının incelenmesi

EGE EĞİTİM DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.305-321, 2019 (National Refreed University Journal)

Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk hakları ve çocuk katılım hakkına ilişkin görüşlerinin incelenmesi

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.380-405, 2019 (Other Refereed National Journals)

Investigating critical thinking in prospective teachers: Metacognitive skills, problem solving skills and academic self-efficacy

Journal of Social Studies Education Research (ERIC), vol.10, no.2, pp.111-130, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The investigation of the relationship between Turkish EFL teachers' technological pedagogical content knowledge skills and attitudes towards technology

Journal of Language and Linguistic Studies (ERIC), vol.15, no.1, pp.20-33, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of the Studies Concerning Flipped Learning Model: A Comparative Meta-Synthesis Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.12, no.1, pp.851-868, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Analysis of the studies concerning flipped learning model: A comparative meta-synthesis study

International Journal of Instruction (ERIC), vol.12, no.1, pp.851-868, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul öncesi öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin tutum ve görüşlerinin incelenmesi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.7, no.4, pp.2698-2720, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlik mesleğine adanmışlık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Journal of Human Sciences, vol.15, no.4, pp.2614-2625, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretim yaklaşımına ilişkin uygulama ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, vol.8, no.4, pp.60-74, 2018 (National Refreed University Journal)

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce öğrenmeye ilişkin öz-düzenleme stratejileri, motivasyonel inançları ve tutumları

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.725-748, 2018 (National Refreed University Journal)

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme

EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.6, no.3, pp.341-371, 2018 (Other Refereed National Journals)

Akademisyenlerin bakış açısıyla eğitim fakültelerindeki değişim: öğrenci profili, taban puan uygulaması ve öğrenci seçimi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.6, pp.1863-1873, 2018 (National Refreed University Journal)

Investigation of the relationship between teachers' philosophies of education beliefs and curriculum design approaches

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.47, no.2, pp.411-438, 2018 (National Refreed University Journal)

Investigation of Beginning Teachers', Mentor Teachers' and School Administrators' Opinions about Teacher Induction Program

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.33, no.4, pp.934-952, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Aday öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), vol.48, pp.219-237, 2018 (National Refreed University Journal)

Investigation of the Relationship between Teachers' Philosophies of Education Beliefs and Curriculum Design Approaches

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.47, no.2, pp.411-438, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Lise öğrencilerinin İngilizce dersine katılım durumlarının İngilizce dersine yönelik tutum ve İngilizce konuşma kaygısına göre yordanması

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.5, pp.1643-1652, 2018 (National Refreed University Journal)

The relationship between 8th grade secondary school students' motivational strategies, attitudes and academic achievements concerning English learning.

Journal of Language and Linguistic Studies (ERIC), vol.14, no.3, pp.253-268, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Socio-cultural, psychological and academic problems of undergraduate Syrian students in Turkey

Issues in Educational Research (ERIC), vol.28, no.3, pp.701-719, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hizmet öncesi eğitimin yeterliğine ilişkin öğretmen algı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.552-576, 2018 (National Refreed University Journal)

The examination of alignment between national assessment and English curriculum objectives using Revised Bloom’s Taxonomy

Educational Research Quarterly (ERIC), vol.41, no.4, pp.50-77, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aday Öğretmenlerin, Danışman Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Aday Öğretmen Yetiştirme Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.33, no.4, pp.934-952, 2018 (International Refereed University Journal)

Socio-cultural, psychological and academic problems of undergraduate Syrian students in Turkey

ISSUES IN EDUCATIONAL RESEARCH, vol.28, no.3, pp.701-719, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Challenges Faced By Novice Teachers: A Qualitative Analysis

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.6, no.3, pp.341-371, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Aday Öğretmenlerin Adaylık Eğitimini Atandıkları İlden Farklı Bir İlde Tamamlamaları: Aday Öğretmenlerin Görüş ve Deneyimleri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.50, no.2, pp.167-200, 2017 (National Refreed University Journal)

Analyzing the relationship between prospective teachers’ democratic tendencies and their respect for differences levels

International Journal of Advanced Education and Research, vol.2, no.6, pp.19-29, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları: Van İli Örneği

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.31, pp.729-737, 2017 (National Refreed University Journal)

Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Sınıf Yönetimi Davranışlarını Yordama Gücü

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.72-103, 2017 (International Refereed University Journal)

Sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin sınıf yönetimi davranışlarını yordama gücü

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.72-103, 2017 (National Refreed University Journal)

A content analysis concerning the studies on challenges faced by novice teachers

Cypriot Journal of Educational Sciences (ERIC), vol.12, no.2, pp.91-106, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prospective teachers' cognitive constructs concerning ideal teacher qualifications: A phenomenological analysis based on repertory grid technique

International Journal of Instruction (ERIC), vol.10, no.3, pp.63-78, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of university preparatory students' learning approaches in terms of various variables

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.116-133, 2017 (National Refreed University Journal)

Akademik kendileşme: Kavramsal bir çözümleme

The Journal of Academic Social Science Studies, no.49, pp.349-357, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ SELF-EFFICACY PERCEPTIONS AND THEIR PROFESSIONAL COMMITMENT LEVELS

European Journal of Education Studies, vol.2, no.5, pp.12-22, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Comparative Study of Language Learning Strategies Used by Monolingual and Bilingual Learners

European Scientific Journal, vol.12, no.26, pp.1-15, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite öğrencilerinin yabancı dil derslerine ilişkin tutumları

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.184-202, 2015 (International Refereed University Journal)

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının eleştirel pedagojiye ilişkin görüşleri

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.1-14, 2015 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Üniversite ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin incelenmesi

Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, vol.3, no.3, pp.29-43, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul 7.Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.361-375, 2014 (National Refreed University Journal)

Yabancı dil öğretiminde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.x, no.1, pp.373-394, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Action Plan Sample for Improving Academic Success in Schools

International Congress on Education 2016, Bosnia And Herzegovina, pp.14

Seçmeli Derslerin İşlevselliği ve Öğretmen Görüşleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Seçmeli Dersler Sempozyumu, Van, Turkey, pp.15

Kuantum Öğrenme ve Eğitime Yansımaları

3. Uluslararası ZEUGMA Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.11-20

Harmanlanmış Öğrenme Ortamları

3. Uluslararası ZEUGMA Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.1-10

Çağın Gerekliliği Olarak Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri

3. Uluslararası ZEUGMA Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.21-30

Eleştirel Pedagoji

5. Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.1-10

Eğitimde Güncel Bir Yaklaşım: Ters Yüz Edilmiş Öğrenme

5. Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.10-22

Lisansüstü Eğitimde Uluslararasılaşma

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Turkey, 28 - 29 November 2018, pp.1-15

Ters yüz edilmiş öğrenme modeline ilişkin Türkiye'deki çalışmaların analizi: Bir meta-sentez çalışması.

International Conference on Stem and Educational Sciences, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.15-22

Yaşam boyu öğrenmenin yordayıcıları: Bilgi okuryazarlığı ve akademik öz-yeterlik.

International Conference on Stem and Educational Sciences, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.23-25

Predicting Critical Thinking Tendencies Through Metacognitive Skills, Problem Solving Skills and Academic Self-Efficacy

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET), Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.1-5

A Metaphorical Analysis of Novice Teachers’xx Perceptions Concerning First Year in Teaching, Induction Process, School Administrators and Mentor Teacher

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET), Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.1-10

Aday Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çalışma

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.15-30

Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğretmenlik mesleğine adanmışlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.15-30

Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme programına yönelik görüşlerinin incelenmesi

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.15-30

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Teachers

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.4

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Students

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.2

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of School Administrators

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.104-106

An Action Plan Sample for Improving Academic Success in Schools

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.1

From the Point of School Administrators Academic Success Problematic in Schools

ERPA International Congress on Education 2016, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.105

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Education Stakeholders: A Qualitative Analysis

International Congress on Education 2016, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.104-106

Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutumları Van ili örneği

Bütün Yönleriyle Öğretmen Sempozyumu, Van, Turkey, 23 - 24 November 2015, pp.6-7

Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Düzeyleri ile Demokratik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

3.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Turkey, 19 - 22 October 2015, pp.12-19

The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Curriculum and Instruction (2009-2014)

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, Ankara, Turkey, 12 - 15 October 2015, pp.15-24

Identifying and Motivating Gifted Children in the Aspects of Parents and Teachers

ECER 2015 European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 14 - 17 September 2015, pp.12-36

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları: Van İli Örneği

Bütün Yönleriyle Öğretmen Sempozyumu, Van, Turkey, 13 - 15 April 2015, pp.15-21

Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 20 - 23 October 2014, pp.12-18

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri

9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 20 - 30 October 2014, pp.11-18

Analysis of University Students’ Language Learning Strategies In Terms of Being Bilingual and Various Variables

Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 15 - 18 September 2014, pp.15-26

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerinin İncelenmesi

1. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2014, pp.17-18

Error Correction and Giving Feedback in Teaching Speaking Skills

ECER 2014 European Conference on Educational Research, Porto, Portugal, 4 - 07 September 2014, pp.13-15

Seçmeli Derslerin İşlevselliği ve Öğretmen Görüşleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Seçmeli Dersler Sempozyumu, Van, Turkey, 12 - 15 March 2013, pp.15-18

Books & Book Chapters

Eğitimde Güncel Yaklaşımlar

Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2020

Yaşam Boyu Öğrenme

in: Eğitimde Güncel Yaklaşımlar, İshak Kozikoğlu, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.231-245, 2020

Paulo Freire

in: Farklı perspektiflerde çocuk eğitimi, Zihni Merey, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.605-620, 2020

Türkiye’de aday öğretmen yetiştirme programları: Sorunlar ve çözüm önerileri

in: Türkiye Eğitim Vizyonu Üzerine Değerlendirmeler, Tanhan F., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.126-136, 2019

Eğitim programı tasarımı, program geliştirmenin planlanması ve öğretimde hedef belirleme

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Duman, T., Peker Ünal D. , Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.125-164, 2019

Lisansüstü Eğitimde Uluslararasılaşma

in: Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Tanhan F., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.231-245, 2019

Teacher Induction in Culturally, Ethnically, or Linguistically Diverse Settings

in: Examining the Teacher Induction Process in Contemporary Education Systems, Mustafa Öztürk and Paul Robert Hoard , Editor, Igı Global Publications, A.B.D., pp.263-286, 2019