Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of pigment, antioxidant capacity and bioactive compounds in microgreens of wheat landraces and cereals

Chilean Journal Of Agricultural Research, vol.81, no.4, pp.643-654, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Chromosome analysis of Quercus castaneifolia

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, vol.4, no.17, pp.1471-1484, 2021 (Journal Indexed in AHCI) Creative Commons License

Effect of Essential Oils and Hydrosols from Some Selected Lamiaceae Species on Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.)

Romanian Biotechnological Letters, vol.26, no.2, pp.2471-2475, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

Essential Oil Composition of Some Sage (Salvia spp.) Species Cultivated in İzmir (Turkey) Ecological Conditions

Indian Journal Of Pharmaceutical Education And Research, vol.52, no.4, pp.102-107, 2018 (Journal Indexed in SCI)

Antioxidant Capacity and Bioactive Contents of Mulberry Species from Eastern Anatolia Region of Turkey

Indian Journal Of Pharmaceutical Education And Research, vol.52, no.4, pp.96-101, 2018 (Journal Indexed in SCI)

Nutrient Content Of Three Edible Wild Plants.From Polygonaceae Family

Oxidation Communications, vol.40, no.1, pp.327-334, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License

THE EFFECT OF DIFFERENT SULPHUR DOSES ON THE YIELD AND QUALITY OF RAPESEED (BRASSICA NAPUS L.)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, pp.6952-6957, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Effect of Humic Acid Applications On Some Nutrient Contents Of Soybean

Oxidation Communications, vol.39, pp.503-510, 2016 (Journal Indexed in SCI)

Chemical composition of some Apiaceae plants commonly used in herby cheese in Eastern Anatolia

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.39, pp.55-62, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Lead Concentrations of Herbs Used in Van Herby Cheese

NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, vol.6, pp.1473-1474, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of Various Phosphorus Fertilizer on the Yield and Yield Parameters of Some Summer Rape (Brassica napus ssp oleifera L.) Cultivars

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.14, no.3, pp.259-266, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Determination of Yield and Some Yield Components of Some Linens (Linum usitatissimum L.) Cultivars in Van Ecological Conditions.

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.13, no.4, pp.365-371, 2007 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Effect of seed rates on yield and yield components of anise (Pimpinella anisum)

Indian Journal of Agricultural Sciences, vol.76, pp.679-681, 2006 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Farklı Ekim Zamanı ve Fosfor Dozlarının Keten (Linum usitatissimum L.)’in Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludağ University, vol.35, no.1, pp.163-180, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Yerfıstığı (Arachis hypogea L.) Çeşitlerinin Bazı Büyüme ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Tuz Stresinin Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.31, no.1, pp.228-236, 2021 (International Refereed University Journal)

Geleneksel Otlu Peynirde Kullanılan Allium Türleri

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, vol.9, no.2, pp.312-326, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bazı Allium Türlerinin Morfolojik Ölçümleri, Stoma ve Polen Özellikleri ile Polen Canlılığının Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.30, pp.882-889, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Soya Fasulyesi (Glycine Max (L.) Merrill) Çeşitlerinde Kalite Özelliklerine Etkisi

Journal of Bahri Dagdas Crop Research, vol.9, no.2, pp.189-196, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

VAN GÖLÜ KIYISINDA TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER BAHÇESİ

YÜKSEK ÖĞRETİM DERGİSİ, vol.1, no.18, pp.36-40, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Humik Asitin Baklada (Vicia faba L.) Tuz (NaCl) Stresinin Azaltılması Üzerine Etkisi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.3, pp.2168-2179, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi

KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, vol.23, no.6, pp.1616-1625, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Van Otlu Peyniri ve Yapımında Kullanılan Bitkiler ile İlgili Genel Bir Değerlendirme

Isparta Uygulamalı Bilimler Akademisi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.238-244, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Effect of Drought Stress and Seaweed Applications on Some Physiological Parameters in Echinacea (Echinacea purpurea L.)

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.23, no.1, pp.99-107, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Effect of Silicium on Reducing Salt (NaCl) Stress in Beans (Phaseolus vulgaris L.)

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.23, pp.1616-1625, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Production, Trade and Future Perspective of Medicinal and Aromatic Plants in Turkey

JOURNAL OF AEGEAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE, no.29, pp.154-163, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kuraklık Stresi Altındaki Ekinezya (Echinacea purpurea L.)’ da Deniz Yosununun Büyüme Parametreleri, Toplam Fenolik ve Antioksidan Madde Üzerine Etkisi*

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU Journal of Agricultural Science), vol.29, no.3, pp.496-505, 2019 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Yabani Bitkiler ve Sürdürülebilirlik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.2, pp.142-151, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The determination of gibberellic acid effects on seed germination of Echinacea purpurea (L.) Moench under salt stress

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND FOOD SCIENCES, vol.3, no.2, pp.101-105, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Effects of Different Sowing Times and Phosphorus Application on Yield and Quality of Camelina (Camelina sativa L. Crantz)

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.29, no.2, pp.274-281, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Study on Chemical Composition of Centaurea karduchorum Boiss. Species from Endemic Plants of Eastern Anatolia of Turkey

Current Perspective on Medicinal & Aromatic Plants, no.2, pp.47-52, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Chemical Contents of Some Species of Teucrium Genus Distributed in Van Flora

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, no.1, pp.138-142, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

SOME CHEMICAL CONTENTS OF VERBASCUM ORIENTALE (L.) ALL. SPECIES SPREADING IN VAN REGION

Current Perspectives on Medicinal and Aromatic Plants, vol.1, no.1, pp.36-41, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Mineral and Heavy Metal Constituents of Three Edible Wild Plants Growing in Van Province

Iğdır University, Journal of the Institue of Science and Technology (JIST), vol.8, no.2, pp.293-298, 2018 (International Refereed University Journal)

Some Chemical Compounds of Cichorium intybus L. Species Distributed in Van Region

Journal of Pharmaceutical Research, vol.17, no.2, pp.83-87, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Muş Ekolojik Koşullarında Toprak İşlemeli Ve Toprak İşlemesiz Tarımda Bazı Aspir Carthamus Tinctorius L Çeşitlerinin Verim Ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.1, pp.69-78, 2018 (National Refreed University Journal)

Bitlis – Ahlat Ekolojik Koşullarında Bazı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin Adaptasyon Özelliklerinin Saptanması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.1, pp.1-9, 2018 (National Refreed University Journal)

Chemical Composition of Some Edible Wild Plants Grown in Eastern Anatolia

American Journal of Essential Oils and Natural Products, vol.2, no.3, pp.31-34, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determination of Nutritional Value and Mineral Composition of Some Wild Scorzonera Species

American Journal of Essential Oils and Natural Products, vol.3, no.2, pp.22-25, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Chemical Characterization of Some Wild Edible Plants of Eastern Region of Anatolia, Turkey

American Journal of Essential Oils and Natural Products, vol.2, no.5, pp.38-41, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hakkâri’ de Doğal Olarak Yetişen ve Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Yabani Bitkiler

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.7, no.2, pp.21-25, 2014 (National Refreed University Journal)

Van Gölü Havzasında Şekerpancarı Üretimi Üzerine Bir Araştırma

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., vol.2, no.1, pp.55-60, 2012 (National Refreed University Journal)

The effects of varying nitrogen doses on yield and some yield components of black cumin (Nigella sativa L.)

Advances in Environmental Biology, vol.6, no.2, pp.855-858, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Hippomarathrum microcarpum (Bieb.) Fedtsch. Tohumlarının Çimlenme Biyolojisinin Belirlenmesi

Y. Y. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.2, pp.34-39, 2011 (National Refreed University Journal)

The effects of varying phosphorus doses on yield and some yield components of black cumin (Nigella sativa L.)

Advances in Environmental Biology, vol.5, pp.371-374, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Van Ekolojik Koşullarında Değişik Azot ve Fosfor Dozlarının Rezene (Foenicu/um Vu/gare 1.)'de Besin içerikleri Üzerine Etkisi*

Y. Y. Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.161-164, 2009 (National Refreed University Journal)

Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Bazı Kişniş Popülasyonlarında Verim ve Verim Özelikleri Üzerine Etkisi

Y. Y. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.1, pp.39-44, 2008 (National Refreed University Journal)

Van İli Erçiş İlçesinde Patates Yetiştiriciliğinin Durumu Üzerine Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.42, pp.48-49, 2007 (National Refreed University Journal)

Van koşullarında bazı patates (Solanum tuberosum l.)’ çeşitlerinin yumru kalibrasyonu ve kalite özelliklerinin belirlenmesi.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.39, pp.63-70, 2006 (National Refreed University Journal)

Effects of Different Phosphorus Levels on the Yield and Quality Components of Cumin (Cuminum cyminum L.)

Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, vol.2, no.6, pp.336-340, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kişniş (Coriandrum sativum L.) bitkisinde farklı tohumluk miktarlarının verim, verim özellikleri ve uçucu yağ oranı üzerine etkisi

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.39, pp.58-62, 2006 (National Refreed University Journal)

Van ili'nde Endüstri Bitkilerinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Y. Y. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.73-78, 2006 (National Refreed University Journal)

Van Gölü Havzasında Yetiştirilebilecek Yerfıstığı Çeşit ve Hatlarının Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Çukurova Üniv. Zir. Fak. Dergisi, vol.20, no.2, pp.109-116, 2005 (National Refreed University Journal)

Aspir (Carthamus tinctorius L.)’ de Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.113-117, 2005 (National Refreed University Journal)

. Evaluation of seed, oil yields and yield properties of different sunflower (Helianthus annuus L.) hybrid varieties in Van, Turkey.

Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.8, no.5, pp.683-686, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Van-Gevaş Koşullarında Verim Performanslarının Karşılaştırılması

Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-5, 2005 (National Refreed University Journal)

Selection criteria for potato (Solanum tuberosum L.) breeding

Asian Journal of Plant Sciences, no.4, pp.27-30, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Fosfor Dozlarının Patates (Solanum tuberosum L.)Çeşitlerinde Yumru Kalibrasyonu ve Kalitesine Etkisi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.111-120, 2005 (National Refreed University Journal)

Evaluation of seed, oil yield properties of different sunflower (Helianthus annus L.) hybrid varietes in Van, Turkey

Pakistan Journal of Biological Sciences, no.8, pp.683-686, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Değişik Patates Çeşitlerinin Van Koşullarında Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.121-130, 2005 (National Refreed University Journal)

Effects Of Different Forms and Doses of Nitrogen Fertilizers on Safflower ( Carthamus tinctorius L.)

Pakistan Journal of Biological Sciences, no.7, pp.1385-1389, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübre Uygulamaları n ı n Verim Ve Baz ı Verim Öğelerine Etkisi

Y. Y.Ü. TARIM BILIMLERI DERGİSİ, vol.10, no.4, pp.466-473, 2004 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

’Değişik dikim zamanlarının farklı patates (Solanum tuberosum L.)’ çeşitlerinde verim ve verim unsurları üzerine etkisi

Y.Y.Ü Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, no.15, pp.1-9, 2004 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Van İlinde Hayvancılığın Durumu ve Temel Sorunlar

XI. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 3 - 05 September 2021, vol.11, pp.214-223

THE SITUATION OF LIVESTOCK AND BASIC PROBLEMS IN VAN PROVINCE

INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES-XI, Ankara, Turkey, 3 - 05 September 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Van İlinde Hayvancılığın Durumu ve Temel Sorunları

XI. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES, 3 - 05 September 2021, vol.1, pp.192-201

Quality Characteristics of Some Essential Oil Plants Grown Under Conventional and Organic Farming Conditions”

The Sixth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, İzmir, Turkey, 15 - 17 October 2020, pp.44

THE MINERAL AND HEAVY METAL CONTENTS OF WILD MEDICINAL PLANT Taraxacum scaturiginosum G. E. haglund GROWING IN VAN CITY/TURKEY

6th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-6), İzmir, Turkey, 15 - 17 October 2020, vol.1, no.51, pp.35

THE CHEMICAL CONTENTS OF Salvia nemorosa L. GROWING AROUND VAN LAKE

6th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-6, İzmir, Turkey, 15 - 17 October 2020, vol.1, no.50, pp.34

The Total Phenolics, Volatile Compounds and Antioxidant Activities of Herbs Used in Van Herby Cheese Production

I. International Congress of the Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, vol.1, no.1, pp.812

Van Otlu Peyniri ve Yapımında Kullanılan Bitkiler ile ilgili Genel Bir Değerlendirme

Türkiye 13. Ulusal 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Van, Turkey, 1 - 04 November 2019, vol.1, no.1, pp.344-349

SOME CHEMICAL CONTENTS OF Urtica dioica L. SPECIES DISTRIBUTED IN FLORA OF VAN/TURKEY

ICSEA-2019 6th International Conference on Sustainable Agriculture & Environment Conference, Konya, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, pp.418-422

Thymus vulgaris L. (Common Thyme) as a Potential Neuroprotective and Cancer Preventive Agent

Proceedings Book of 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life & Sport,, Ankara, Turkey, 2 October - 06 December 2019, no.1, pp.2491-2501 Sustainable Development

Phytochemical Composition, Antioxidant Activity and Neuroprotective Properties of Turkish oregano (Origanum onites L.).

The Fifth International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Nevşehir, Turkey, 24 - 26 April 2019, no.1, pp.129-136

Medicinal and Aromatic Plant Production, Trade and Future Perspective on Turkey.

The Fifth International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Nevşehir, Turkey, 24 - 26 April 2019, no.1, pp.34

THE CHEMICAL COMPOSITION OF DELPHINIUM SZOWITSIANUM BOISS. SPECIES SPREADING IN VAN REGION

The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Nevşehir, Turkey, 24 - 26 April 2019, pp.309-312

Chemical Analysis of Wild Plant Inula helenium subsp. pseudohelenium Grierson Growing in Van Lake Around

The 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-5), Nevşehir, Turkey, 24 - 26 April 2019, vol.1, pp.43-49

Determination of Essential Oil Composition, Phenolic and Flavanoid Contents of Phlomis longifolia var. longifolia Collected from Hatay District of Turkey.

The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Nevşehir, Turkey, 24 - 26 April 2019, no.1, pp.156

Assessment of Cholinesterase and Tyrosinase Enzymes Inhibitory, Phytochemical Composition and Antioxidant Properties of Mentha spicata L.

The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants., Nevşehir, Turkey, 24 - 26 April 2019, no.1, pp.243-248

THE CHEMICAL CONTENTS OF Artemisia austriaca Jacq. SPECIES SPREADING IN VAN REGION

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.237

Soya (Glycine max L.) Çeşitlerinin Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Humik Asit Dozlarının Etkisi

2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi., Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2018, pp.509

Some Chemical Compounds of Cichorium Intybus L. Species Distributed in Van Region

The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.177 Creative Commons License

Allelopathic effect of Some Essential Oil and hydrosols on Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.)

The Fourth Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plant (MESMAP-4, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.1, pp.91

Some Chemical Contents of Verbascum Orientale (L.) All. Species spreading in Van Region

The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Antalya, Turkey, 18 April - 22 May 2018, pp.178 Creative Commons License

Study on Chemical Composition of Centaurea karduchorum Boiss. Species from Endemic Plants of Van/Turkey”

International Conference on Food Science and Bioprocess, Dubai, United Arab Emirates, 20 - 22 November 2017, vol.2, no.5, pp.34

Karyological Studies of Camelina sativa L. in Turkey

“International Conference on Food Science and Bioprocess, Dubai, United Arab Emirates, 20 - 22 November 2017, vol.2, no.5, pp.43

Van Florasında Yayılış Gösteren Teucrium Türlerinin Bazı Kimyasal İçerikleri

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.12783

Antioxidant Capacity and Bioactive Contents Of Mulberry Species From Eastern Anatolia Region Of Turkey

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.100

Essential Oil Composition Of Some Sage (Salvia Spp.) Species Cultivated In İzmir (Turkey) Ecological Conditions

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences; September, Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.101

DETERMINATION OF MINERAL COMPOSITION AND HEAVY METAL CONTENT OF THREE WILD PLANTS GROWING IN VAN PROVINCE

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.50

Morphological And Diurnal Variability Of Essential Oil In Lemon Verbena (Lippia Citriodora H.B.K.)

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.99

Determination Of Mineral Composition And Heavy Metal Content Of Three Wild Plants Growing In Van Province PROVINCE

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.50

STUDY ON CHEMICAL COMPOSITIONS OF ACHILLEA SPECIES IN EAST ANATOLIA

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.98

Nutritional Evaluation of Wild Edible Silene sclerophylla CHOWDH. in Van

The Third Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plant (MESMAP-3), Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 16 April 2017, pp.348

Tunçtürk, M., Tunçtürk, R., Eryiğit, T., Özgökçe, F., 2017. Nutritional Evaluation of Wild Edible Silene sclerophylla Chowdh. in Van,

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 13th - 16th 2017 / Girne-Turkish Republic of Northem Cyprus, ISBN: 978-605-61261-2-3, MESMAP-3 ABSIRACIS-149, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 16 April 2017, pp.149

EVALUATION of SOME SESAME (Sesamum indicum L.) VARIETIES’ PERFORMANCES UNDER MICRO-CLIMATE CONDITIONS of IGDIR-TURKEY

VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 6 - 09 October 2016, pp.276-283 Creative Commons License

Antibacterial, Antifungal and Antioxidant Activities of Extracts From Turkish Mulberries

9th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countrie, Plovdiv, Bulgaria, 26 - 29 May 2016, pp.120

Chemical Analysis Of Nasturtium Officinale R. Br. And Beta Corolliflora Zosimovic Ex Buttler

9th CMAPSEEC (9th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries), Plovdiv, Bulgaria, 26 - 29 May 2016, pp.12

Investigation of Some Chemical Characteristics of Wild Edible Cephalaria Schrader Ex Roemer & Schultes G.C. Setosa Boiss &Hohen Growing in East Anatolla,

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 13th - 16th 2017 / Girne-Turkish Republic of Northem Cyprus, ISBN: 978-605-61261-2-3, MESMAP-3 ABSIRACIS-95, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 16 April 2016, pp.95 Creative Commons License

Chemical Composition of Three Edible Wild Plants from Van Province

The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plant (MESMAP), Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2015, pp.183

Selenium Concentrations of Some Spices Commonly Used in Turkey

International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Chiang-Mai, Thailand, 15 - 18 December 2011, vol.1023, pp.35-38 Sustainable Development identifier identifier

Antibacterial activity of essential oil of wild horse mint (Mentha longifolia L.) collected from Eastern Arıatolia,

The First Mediterranean Sympasium an Medicinal and Aramatic Plants (MESMAP-2013), Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 17 - 20 April 2013, pp.278

Antibacterial activity and chemical constitutions of Tymbra spicata L.

The First Mediterranean Sympasium an Medicinal and Aramatic Plants (MESMAP-2013), Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 17 - 20 April 2013, pp.277

Van Ekolojik Koşularında Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max (l.) Merrill) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi”

Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 April 2011, pp.2239-2246

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. Oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübre Uygulamalarının Tanede Besin Elementi İçeriğine Etkisi.

Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 April 2011, pp.475-479 Sustainable Development

Lead Cocentratıons of Herbs Used in Van Herby Cheese

CIPAM (International Congrees on Aromatic and Medicinal Plants), Cagiari, Italy., Italy, 13 - 15 April 2011, pp.25 Creative Commons License

Determination of Critical Period of Weeds in Potato Areas in Van/TURKEY

EWRS 9 th Workshop Physical and Cultural Weed Control, Samsun, Turkey, 28 - 30 March 2011, pp.63

The Effects Of Varying Phosphorus Doses On Yield And Some Yield Components Of Black Cumin (Nigella sativa L.).

The 2 nd International Symposium On Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses., Petra, Jordan, 3 - 04 November 2010, pp.108

CADMIUM CONTENTS OF SOME WILD PLANTS USED IN VAN HERBY CHEESE

THE 14th INTERNATIONAL CONGRESS PHYTOPHARM 2010, Saint-Petersburg, Russia, 1 - 03 July 2010, vol.1, pp.105

The Effects of Varying Nitrogen and Phosphorus Doses on Seed Mineral Composition of Black Cumin (Nigella Sativa L.).

6th CMAPSEEC (6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2010, pp.881-888 Sustainable Development

Vitamin C Contents of Wild Herbs Used in the Production of Van Herby Cheese. 2-5.09.2008. Published by Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno Czech Republic.

Proceedings of Fifth Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (5th CMAPSEEC)., Brno, Czech Republic, 2 - 05 September 2008, vol.1, pp.54-65 Sustainable Development

Vitamin C Contents of Wild Herbs Used in the Production of Van Herby Cheese.

Proceedings of Fifth Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (5th CMAPSEEC). Published by Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno. ISBN 978-80-7375-209-5., Brno Czech Republic, Czech Republic, 2 - 05 September 2008, vol.5, no.1, pp.209 Creative Commons License

Van İlinde İlaç ve Baharat Bitkileri’nin Piyasası ve Tüketimi

VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri, Bursa, Turkey, 6 - 18 June 2008, pp.426-436

Van ve Çevresinde Ekonomik Öneme Sahip Bazı Bitkilerin Tespiti ve Kullanım Alanları.

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 June 2007, vol.2, pp.843-846