Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

BIOCHEMICAL CHANGES IN SOME TABLE GRAPE CULTIVARS THROUGHOUT THE RIPENING PROCESS

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.21, no.3, pp.3-13, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

GRAPEVINE LEAF AREA MEASUREMENTS BY USING PIXEL VALUES

COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol.71, no.6, pp.772-781, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Analysis of Oil Composition of Native Almonds from Turkey

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.22, no.1, pp.818-820, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Nitrate and nitrite levels of some fruit species grown in Van, Turkey

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.20, no.2, pp.1191-1198, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Determination of Phenological Characters and Effective Heat Summation Requirements of Local Grape Cultivars Grown in Muş Province

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences International Indexed and Refereed, vol.9, no.22, pp.31-40, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

DEVELOPMENT OF SPATIAL DECISION SUPPORT SYSTEMS (SDSS) USING GIS TECHNIQUES IN WALNUT (Junglas regia L.) CULTIVATION: VAN-ÇATAK (TURKEY) CASE

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, vol.8, pp.58-79, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

Erciş Üzüm Çeşidinde Farklı Ürün Yükü ve Etefon Dozlarının Verim ve Kalite ile Bazı Biyokimyasal Özellikler Üzerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.30, pp.908-918, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.30, no.4, pp.652-665, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Determination of In Vitro Regeneration Potential of Erciş Grape Variety

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , vol.25, no.3, pp.117-126, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

ZAP VADİSİNDE (HAKKÂRİ) YETİŞEN YABANİ ASMA (Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi) YAPRAKLARININ SARMALIK OLARAK KULLANIM OLANAKLARININ BELİRLENMESİ

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural Medical Sciences, vol.7, no.12, pp.76-85, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Farklı Ekolojilerde Yetişen Fındık (Corylus avellana L.) Çeşit ve Genotiplerinin Stoma Yoğunluk ve Dağılımlarının Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU Journal of Agricultural Science), vol.30, no.3, pp.544-552, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

A Different Approach for Grape Leaf Color

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG, vol.37, no.1, pp.44-52, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determination with geographic information systems (GIS) of the existing Vineyard Areas in Hizan District of Bitlis Province

International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, vol.4, no.1, pp.131-136, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Eğil ve Ergani (Diyarbakır) İlçelerinde Doğal Olarak Yetiştirilen Bademlerin (P. amygdalus L.) Seleksiyonu

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI), vol.28, no.4, pp.448-457, 2018 (International Refereed University Journal)

Asma Yaprak Alanın Belirlenmesinde Farklı İki Yöntemin Karşılaştırılması

YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, vol.28, no.3, pp.289-294, 2018 (International Refereed University Journal)

Bud Fertility of Local Grape Cultivars Grown in Şemdinli (Hakkâri)

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG, vol.35, no.3, pp.203-208, 2018 (International Refereed University Journal)

Ampelographic Identification of Grape Varieties Grown in Yüksekova (Hakkâri) Region

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG), vol.35, no.3, pp.217-226, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Asma Yaprak Alanın Belirlenmesinde Farklı İki Yöntemin Karşılaştırılması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.28, no.3, pp.289-294, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Hakkâri İli Bağ Yetiştiriciliğinin Analizi

Bahçe, vol.47, no.1, pp.443-450, 2018 (Other Refereed National Journals)

Viticulture Biodiversity in Van Province

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.6, no.5, pp.513-519, 2018 (International Refereed University Journal)

Viticulture Biodiversity in Van Province

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.6, no.5, pp.513-519, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çatak (Van) Ekolojisinde Yetiştirilen İlkbahar Geç Donlarından Zarar Görmeyen Ceviz (Juglans regia L.) Genotiplerinin Seleksiyonu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.146-152, 2017 (Other Refereed National Journals)

Midyat ve Savur (Mardin) İlçelerinde Doğal Olarak Yetiştirilen Bademlerin Seleksiyonu

YYÜ TARBİLDERG (YYU J AGR SCI), vol.27, no.4, pp.580-588, 2017 (International Refereed University Journal)

Hizan (Bitlis) Yöresinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Tanımlanması

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.27, no.3, pp.424-435, 2017 (International Refereed University Journal)

Bitlis Yöresi Ümitvar Ceviz (Juglans regia L.) Tiplerinin Belirlenmesi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.27, no.2, pp.172-182, 2017 (International Refereed University Journal)

Adıyaman Merkez İlçede Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Tanımlanması

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.27, no.1, pp.118-131, 2017 (International Refereed University Journal)

Determination of walnuts types (Juglans Regia L.) Grown in bitlis Bitlis yöresi ümitvar ceviz (Juglans regia L.) Tiplerinin belirlenmesi

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, vol.27, no.2, pp.175-185, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Effects of Pruning Intensity on Grape Yield and Quality of Erciş Grape Cultivar (Vitis vinifera L)

Research Journal Of Agricultural Sciences, vol.9, pp.45-47, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of the application of root cutting after germination on the seedling growth in the walnut seeds taken from Van Lake Basin

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, vol.26, no.4, pp.621-631, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Siirt İli Bağcılığında Yetiştiricilikte Öne Çıkan Bazı Üzüm ÇeşitlerininTanıtımı

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, pp.545-551, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hakkâri Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Bazı AmpelografikÖzellikleri

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, pp.535-544, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzincan Yöresi Kuşburnu (Rosa canina L.) Meyvelerinin Organik Asit, Şeker ve Mineral Madde İçerikleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, pp.20-25, 2012 (National Refreed University Journal)

Erciş Üzüm Çeşidi Klonlarının Çok Yıllık Tanımlanması

YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.21, no.1, pp.49-56, 2011 (International Refereed University Journal)

Şirvan ve Eruh (Siirt) İlçelerinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.3, pp.27-40, 2011 (International Refereed University Journal)

Siirt İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.21, no.3, pp.220-224, 2011 (Other Refereed National Journals)

Siirt (Pervari) Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

YYU Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.21, no.3, pp.159-173, 2011 (International Refereed University Journal)

Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.23-33, 2011 (International Refereed University Journal)

Siirt (Merkez)’de Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), pp.15-26, 2011 (International Refereed University Journal)

Gevaş (Van)’da Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.23-31, 2011 (International Refereed University Journal)

Pomological definition of native walnuts (Juglans regia L.) grown in Centrral Bitlis

Journal of Biological Sciences, vol.7, no.2, pp.442-444, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fruit properties of rose hip species grown in Lake Van Basin (Eastern Anatolia Region)

Asian Journal of Plant Sciences, vol.5, no.1, pp.120-122, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fruit Characteristics of Some turkish Walnut Genotypes and Cultivars (J.regia L.)

Asian Journal of Plant Sciences, pp.486-488, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Van Ekolojik Koşullarına Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp.125-132, 2001 (National Refreed University Journal)

Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Köklü Anaç Kullanımının Aşıda Başarı ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.14, no.2, pp.127-137, 1999 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Aşılı Asma Fidanlarının Değişik Kısımlarındaki Auxin Hormonunun Yüksek Sıvı Kromotografisi İle Tayini

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.29-36, 1995 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

The Determination of Auxin Hormone (İndol-3acetic Acid) Levelsin Shoot, Stem and Root of Walnut (Juglans Regia L.)

Y.Y.Ü. Fen-Ed. Fak. Fen Bilimleri Derg., vol.5, no.5, pp.111-119, 1994 (National Refreed University Journal)

Bağ yetiştiriciliğinde karşılaşılan bazı sorunların çözümüne yönelik bir uzman sistemin oluşturulması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, pp.231-246, 1993 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Muş Yöresinde yetiştirilen Bazı üzüm çeşitlerinin Göz Verimliliğinin Belirlenmesi

Uluslararası Anadolu üzüm Kongresi, Adıyaman, Turkey, 9 - 10 March 2022, pp.3-4

ADIYAMAN İLİ BAĞCILIĞINDA YETİŞTİRİCİLİKTE ÖNE ÇIKAN BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN TANITIMI

Uluslararası Anadolu üzüm Kongresi, Adıyaman, Turkey, 9 - 10 March 2022, pp.97-98 Sustainable Development

DETERMINATION OF ADAPTATION CAPABILITIES OF SOME STANDARD PEAR VARIETIES TO THE MUŞ REGION

AHI EVRAN International Conference on Scientific Research 30 November – 1-2 December 2021 / Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey, 30 November - 02 December 2021, vol.3, no.1, pp.406-418 Creative Commons License

A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE AMPELOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF GRAPE VARIETIES GROWED IN ŞEMDINLI (HAKKARI) REGION

AHI EVRAN International Conference on Scientific Research 30 November – 1-2 December 2021 / Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey, 30 November - 02 December 2021, pp.578-596

WILD GRAPE POTENTIAL IN HAKKARI REGION

AHI EVRAN International Conference on Scientific Research 30 November – 1-2 December 2021 / Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey, 30 November - 02 December 2021, vol.3, pp.842-854 Creative Commons License

DETERMINATION OF CHLOROPHYLL AMOUNT, STOMA DENSITY AND NUTRITIONAL STATUS IN CHICKENS CULTIVATED IN ADİLCEVAZ (BİTLİS) REGION

AHI EVRAN International Conference on Scientific Research 30 November – 1-2 December 2021 / Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey, 30 November - 02 December 2021, vol.2, pp.751-758

AN OVERVIEW OF THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON VITICULTURE

ISPEC 7 th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT 18-19 September 2021- MUS / TURKEY , Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, vol.1, no.1, pp.529-550 Creative Commons License Sustainable Development

THE ANALYZE OF VITICULTURE IN MUŞ PROVINCE

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT 18-19 September 2021- MUS / TURKEY, Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, vol.1, no.1, pp.443-460 Creative Commons License

Determination of The Existing Vineyards with Geographic Informatıon Systems in Hizan District of Bitlis Province

III. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.53

MALATYA YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE OLGUNLAŞMA SIRASINDA MEYDANA GELEN KİMYASAL DEĞİŞMELER

Ill. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.58

THE EFFECT OF HUMIC ACID APPLICATIONS ON THE CUTTINGS OF SOME GRAPEVINE (Vitis vinifera L.) CULTIVARS UNDER SALT STRESS

III.Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, vol.1, no.1, pp.134

Van Meyveciliğinin Ekonomiye Katkısı

International Congress On Social Sciences, 27-30 Haziran 2019, Üsküp-Makedonya, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, vol.1, pp.267

Introducing Some Grape Varieties Preceded in Viticulture of Yüksekova (Hakkari) Province

INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.419

Post-Harvest Quality Properties of Some Wine Grape Varieties Grown in Malatya Province

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.400

Features of Some Varieties of Grape which are Prefered in Viticulture Grape of Hizan (Bitlis) Province

INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.421

Introducing Some Grape Varieties Preceded in Viticulture of Şemdinli (Hakkari) Province

INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.422

Viticulture Education in Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.2, no.1, pp.442

Determination Of Effecttive Temperature Total And Optimum Harvest Time For Grape Types Grown In Malatya

INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Komrat, Moldova, 3 - 06 May 2018, vol.1, no.1, pp.311

Viticulture Biodiversity in Van Province

“1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, Bayburt, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.73

The Selection of Indigenous Almonds to (P. amygladus) Midyat and Savur

The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 23 September 2017, pp.25

Nutrient Contents of “Erciş” (Vitis vinifera L.) Grape Cultivar Canes

The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 23 September 2017, pp.92-97

Ampelographic Characteristies of Local Grapevine Cultivars Grown in Yüksekova (Hakkari)

The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 23 September 2017, pp.148

Erciş Üzüm Çeşidine ait Bir Yaşlı Dalların Besin Elementi İçerikleri

The Eurasian Agriculture and Naturel Science Congress, Bişkek, Kyrgyzstan, 20 - 23 September 2017, pp.92-96

Hakkari Yöresi Bağ Yetiştiriciliğinin Analizi

9. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 September 2017

Van İli Asma Gen Potansiyeli İçerisinde Önemli Bir Değer: Erciş Üzümü

Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 September 2017

DETERMINATION OF WALNUTS TYPES Juglans regia L GROWN IN BİTLİS

2nd International Congress on Applied Biological Sciences, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 27 - 31 May 2016

SOME PHSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF COLD RESISTANT WALNUT Juglans regia L FROM VAN LAKE REGION

2nd International Congress on Applied Biological Sciences, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 27 - 31 May 2016

Some Physical and Chemical Properties Of Cold-Resistant Walnut (Juglans Regia L.) From Van Lake Region

2nd ICABS - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / May 27-31, 2016, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 27 - 31 May 2016, pp.158

Effects of IBA Doses, Rooting Media and Cutting Thickness on Rooting Ratios and Root Qualities of 41B, 5BB and 420A Grape Rootstocks

2nd International Congress on Applied Biological Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 27 - 31 May 2016, pp.3

Determination of Walnuts Types (Juglans Regia L.) Grown In Bitlis

2nd ICABS - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / May 27-31, 2016, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 27 - 31 May 2016, pp.159

Effects of Pruning Intensity on Grape Yield and Quality of Erciş Grape Cultivar (Vitis vinifera L.)

2nd International Congress on Applied Biological Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 27 - 31 May 2016, pp.86

Hakkari Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Bazı Ampelografik Özellikleri

Türkiya 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 28 September 2015, vol.27, no.1, pp.535-544

Siirt İli Bağcılığında Yetiştiricilikte Öne Çıkan Bazı Üzüm Çeşitlerinin Tanıtımı

Türkiya 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 27 September 2015, vol.27, no.1, pp.545-551

Erciş üzüm çeşidine ait ağlama (kanama) suyunun mineral madde içeriklerinin belirlenmesi

VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 25 - 29 August 2015, vol.II, pp.775-777

Characteristics of pomegranate genotypes grown in cukurca hakkari region of Turkey

III International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Leuven, Belgium, 20 September 2013 - 24 September 2015, pp.279-286

Changes in seed mineral matter contents of rose hip species grown naturally in Turkey

III International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Belgium, 20 - 24 September 2015, pp.71-76 Sustainable Development

Some pomological and biochemical properties of rose hip rosa spp germplasm

III International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Leuven, Belgium, 20 September 2013 - 24 September 2015, pp.287-291 identifier

HPLC Analysis of Blackberry Fruits for Organic Acid and Sugar Contents

3rd International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Taian, China, 20 - 24 September 2013, vol.1089, pp.77-81 identifier

Siirt Yöresi Kuşburnu (Rosa spp.) Seleksiyonlarının Meyve Özellikleri

III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 10 - 12 June 2010, pp.371-381

Siirt Yöresi Kuşburnu (Rosa spp.) Seleksiyonlarının Meyve Özellikleri.

III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 10 - 12 June 2009, pp.371-381

Erciş İlçesi Bağcılığının Geçmişi ve Bugünü Üzerine Bir Araştırma

V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 September 2007, pp.424-428

Pervari Siirt Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların Rosa spp Meyve Özellikleri

II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat, Turkey, 14 September 2006 - 16 September 2007, pp.163-167

Kuşburnu Tiplerinde C Vitamini İçeriğine Farklı Rakımların Etkileri.

II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.313-316

Kuşburnunun Halk Hekimliğindeki Yeri Ve Bünyesindeki Bileşenler Açısından Yararları

II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.47-53 Creative Commons License Sustainable Development

Kuşburnu (Rosa spp.) Tiplerinde C Vitamini İçeriğine Farklı Rakımların Etkileri

II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.313-317

Amerikan Asma Anaçlarında Sürgün Gelişimi ile Toplam Flavanlar Arasındaki İlişkiler

Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu., Tekirdağ, Turkey, 19 - 23 September 2005, pp.81

Effect of IBA on rooting of Rosa canina hardwood cuttings from Lake Van Region, Turkey

1st International Rose Hip Conference, Gümüşhane, Turkey, 7 - 10 September 2004, pp.153-158 identifier identifier

Denizli İlinde Çilek Yetiştiriciliğinin Genel Durumu Ve Çilek Üretim Projeksiyonu

Ulusal Kivi Ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ordu, Turkey, 27 - 29 September 2004, pp.407-417

Serin İklim Koşullarında Asma Fidanı Üretim Olanakları

III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 17 September 1999, pp.430-435 Sustainable Development

Salıpazarı İlçesinde Yetiştirilen Kestanelerin Seleksiyonu Üzerine İlk Gözlemler

Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu, Samsun, Turkey, 10 - 11 January 1996, vol.1, pp.369-378

Cevizin (Juglans regia L.) Yıllık Sürgünlerinde Bünyesel Hormonlar ve Flavan Düzeyleri.

Fındık Ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. O.M.Ü.Z.F, Samsun, Turkey, 10 - 11 January 1996, pp.308-316

Books & Book Chapters

ADİLCEVAZ-13 CEVİZ ÇEŞİDİNİN ÖZELLİKLERİ

in: PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN KÜLTÜRE ALINMASI, Doç. Dr. Şeyda ÇAVUŞOĞLU,Prof. Dr. Yusuf UZUN, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.3-25, 2022 Creative Commons License

COMPOSITION OF RAISIN, ITS IMPORTANCE FOR HEALTH AND USAGE OF GRAPE IN FOLK MEDICINE

in: Agricultural and Natural Research & Reviews, Prof. Dr. Birhan KUNTER,Assoc. Prof. Dr. Nurhan KESKİN, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.215-232, 2021 Creative Commons License

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GERCÜŞ İLÇESİ BAĞCILIĞINA BİR BAKIŞ

in: GERCÜS KERCOS / KERCEWS KiTABI , Doç. Dr. Canser KARDAŞ,Doç. Dr. Sedat KARDAŞ, Editor, Nûbihar (Pak Ajans Yay. Tur. ve Dış Tic. Ltd. Şti.), İstanbul, pp.111-128, 2021 Creative Commons License

THE EFFECTS OF ALTITUDE AND VARIETIES ON PERFORMANCE OF PISTACHIO (Pistacia vera L.) GRAFTING ON BUTTUM (Pistacia khinjuk L.) TREES

in: RECENT HEADWAYS IN POMOLOGY, Assist. Prof. Dr. Mine PAKYÜREK, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.3-18, 2021 Creative Commons License

REPRODUCTION OF WALNUT TREES

in: RECENT HEADWAYS IN POMOLOGY, Assist. Prof. Dr. Mine PAKYÜREK, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.19-54, 2021 Creative Commons License

Sulama

in: Bağcılık (üzüm Yetiştiriciliği), Dr. Öğretim Üyesi Hayri SAĞLAM, Editor, Nobel, İzmir, pp.97-110, 2021

Toprak işleme

in: Bağcılık (Üzüm yetiştiriciliği), Dr. Öğretim Üyesi Hayri SAĞLAM, Editor, Tarım Gündem, İzmir, pp.76-83, 2021

PHYSICO-CHEMICALPROPERTİES OF PERSIMMON (Diospyros kaki L.) IN SİİRT PROVINCE

in: NEW APPROACHES AND APPLICATIONS IN AGRICULTURE, Assoc. Prof. Dr. Mehmet Fırat BARAN, Editor, İKSAT INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE, Ankara, pp.345-369, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

DETERMINATION OF FRUIT AND TREE CHARACTERISTICS OF TRABZON PASTRIES (Diospyros kaki L.) GROWING AROUND THE SİİRT

in: NEW APPROACHES AND APPLICATIONS IN AGRICULTURE, Assoc. Prof. Dr. Mehmet Fırat BARAN, Editor, İKSAT INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE, Ankara, pp.21-58, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

BİLGİSAYAR - 1

Y.Y.Ü Erciş Meslek Yüksekokulu Yayın No:3, Van, 1995

Asma Fidanı Üretim Tekniği

Y.Y.Ü. Özalp Meslek Yüksekokulu Yayın No:1, Van, 1995

Bilgisayar Programlama (Basic)

Yüzüncü Yıl Üniversite Yayınları, Van, 1992