Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mathematical Mystery in a Cultural Game

World Journal of Education , vol.10, no.6, pp.64-73, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Deneyimi:Mantar Problemi

IXth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, İzmir, Turkey, 22 June 2022, pp.969-981

8. Sınıf Düzeyindeki STEM Uygulamalarının Öğrencilerin STEM Beceri Düzeylerine Yönelik Algılarına Etkisi

IXth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, İzmir, Turkey, 22 June 2022, pp.993-1007

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Purdue Modeli Deneyimi: EBOB-EKOK Örneği

IXth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, İzmir, Turkey, 22 June 2022, pp.982-992

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin İstatistiksel Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Turkey, 20 - 23 December 2019

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DENK KESİR KAVRAMINA İLİŞKİN SOYUTLAMA DÜZEYLERİ

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.767-775

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİKSEL AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.776-786

Glköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Geometrik DüGüncenin GeliGim Düzeyleri ve Yön Hislerinin Gncelenmesi

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.86-92

Misconceptions regarding representativeness in probability subject of high school students: Van case

2nd International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM-VAN 2018), Van, Turkey, 11 - 13 September 2018, pp.75

Tenth grade mathematics teachers’ didactic praxeologies related to the teaching of functions under the new curriculum

Educational Researches and Publications Association (ERPA 2018), İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, pp.174

The relationships between pre-service teachers’ epistemological beliefs and types of multiple intelligence

Educational Researches and Publications Association (ERPA 2018), İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, pp.176

A-didaktik ortamlarda matematik öğretiminin sınıf öğretmen adaylarının matematik eğitimi derslerine yönelik tutumlarına etkisi.

Vth International Eurasian Educational Research Congress (Ejer congress 2018), Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1014-1016

INTRODUCING EUCLID DIVISION TO PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS BY DESIGNING AN EDUCATIONAL DIGITAL GAME

International Conference on Research in Education and Science (ICRES)ı, Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.64

TEACHING THE FUNDAMENTAL THEOREM OF ARITHMETICS TO PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS BY DESIGNING A MOBILE GAME

International Conference on Research in Education and Science (ICRES)ı, Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.138

Introducing one of constructivist approaches to preservice primary teachers: Theory of Didactic Situations

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST 2017), Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.118

An ecological analysis of the Turkish mathematics curriculum changes related to the teaching of function concept

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST 2017), Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.36

Opinions related to using mobile technologies in mathematics courses of pre-service classroom teacher

International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.229

Matematik öğretmen adaylarının fonksiyon konusunda çoklu yoldan problem çözme yaklaşımlarının incelenmesi

World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.17

Yedinci sınıf öğrencilerinin adidaktik ortamda rutin olmayan bir problemi çözüm yaklaşımlarının incelenmesi

World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.16

Analysis of 10th grade textbook functions unit content with anthropological theoery of didactics

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST 2016), Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.715-722

Investigation of the proportional reasoning levels in seventh grade students

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST 2016), Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.875-880

Analysis of the reasoning skills of students in solving a non-routine problem

International Conference on Pure and Applied Mathematics, Van, Turkey, 25 - 28 August 2015, pp.68 Creative Commons License

Teaching of ratio concept in a constructivist learning environment (Yapılandırmacı bir öğrenme ortamında oran kavramının öğretimi)

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST 2015), Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.27-28 Creative Commons License

Examination tenth grade students’ errors in functions (10.sınıf öğrencilerinin fonksiyonlar konusundaki hatalarının incelenmesi)

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST 2015), Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.23 Creative Commons License

Lise 1.sınıf öğrencilerinin fonksiyon grafiklerinin çiziminde yaptıkları hatalarının incelenmesi

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.56 Creative Commons License Sustainable Development

Pedagojik alan bilgisi bileşenlerinin incelenmesi: Alan bilgisi, öğretim strateji bilgisi ve öğrenci bilgisi

International Perspectives on New Aspectes of Learning in Teacher Education (IPALTE 2013), Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 October 2013, pp.81 Sustainable Development

Orantı kavramının adidaktik bir ortamda öğretimi

Matematikçiler Derneği 11.Matematik Sempozyumu, Samsun, Turkey, 19 - 21 September 2012, pp.155 Sustainable Development

Books & Book Chapters

AVUSTRALYA ORTAOKUL MATEMATIK ÖĞRETIM PROGRAMI

in: KARŞILAŞTIRMALI ORTAOKUL MATEMATIK ÖĞRETIM PROGRAMLARI, Taştepe Mehtap , Alkan Selçuk, Editor, NOBEL YAYINCILIK, Ankara, pp.295-324, 2022 Sustainable Development

Matematik Eğitiminde Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme: Gelişim Süreci, Modeller ve Kuramsal Çerçeveler

in: MATEMATİK EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER, Dr. Öğretim Üyesi Esra YILDIZ,Doç. Dr. İbrahim ARPACI, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.97-124, 2021

DİJİTAL OYUN TABANLI ÖĞRENME: TANIMI, MODELLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİR ÖRNEK UYGULAMA

in: Oyun ve Matematik Eğitimi, Mehtap Taştepe,Nuri Can Aksoy, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.343-367, 2021

Teknoloji ve Matematik Oyunları

in: Oyun ve Matematik Eğitimi, Mehtap Taştepe,Nuri Can Aksoy, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.301-320, 2021

Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği

in: IPCEDU 2020 E-Kitabı, ., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.251-260, 2020

Matematik Eğitiminde Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Eğitsel Bir Mobil Oyun Tasarımı ve Bir Model Önerisi

in: EĞİTİM PRATİĞİMİZ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Özok H. İ, Aladağ C., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.256-269, 2019

Metrics

Publication

56

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals