Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Predictive Effect of Adolescents' Body Cathexis on General Self-efficacy and The Use of Instagram

Participatory Educational Research (PER), vol.8, no.2, pp.476-492, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Instagram Kullanan ve Kullanmayan Ergenlerde Beden Algısı ve Öz-yeterliğin İncelenmesi

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.48-69, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the personality traits and life goals of nurses and teachers: The sample of Van

Journal of Psychiatric Nursing, vol.11, no.4, pp.323-332, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

The predictor roles of life-satisfaction, and intrinsic-extrinsic motivation on the psychological well-being of pre-service teachers.

International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), vol.7, no.4, pp.1370-1387, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

School Counselors’ Attitudes Regarding Counseling Interventions Conducted Prior to Reporting Sexual Abuse

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), vol.12, no.3, pp.164-176, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ergenlerin Sosyal Karşılaştırma ve Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.20, pp.71-100, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Analysis of Risk Behaviour Tendencies of Teenagers According to the Use of Wattpad and Some Socio-Demographic Variables

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.6, pp.1-16, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ergenlerde Duygusal Özerkliğin Kültürel Çeşitlilik Bağlamında İncelenmesi

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, vol.5, no.21, pp.1094-1106, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ergenlerin Atılganlık ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.1490-1516, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Yaşam Amaçları ve Psikolojik İyi Oluşun Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordayıcı Rolü

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, no.25, pp.7-26, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.31, pp.662-674, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Examination on Personality Traits and Life Goals of Teachers

The Online Journal of Counseling and Education (TOJCE), vol.6, no.3, pp.14-33, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Fen Lisesi Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ile Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

International Journal of Human Sciences, vol.13, no.1, pp.451-465, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Problemli İnternet Kullanımının Ailesel Değişkenler Açısından İncelenmesi

Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, vol.5, no.2, pp.7-15, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Farklı Lise Türlerine Devam Eden Öğrencilerin Öznel İyi Oluş Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırılması

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 October 2019, pp.363-372

İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Grupla Psikolojik Danışma Programı Çerçevesinde İncelenmesi

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 October 2019, pp.279

Grupla Psikolojik Danışma Programının 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısına Etkisinin İncelenmesi

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 October 2019, pp.147-155

Farklı Okul Türlerine Devam Eden Ergenlerin Zorba Ve Kurban Olma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

VI. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1344-1357

Lise Öğrencilerinde Riskli Davranışlar Ve Oyun Bağımlılığının İncelenmesi

VI. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1358-1372

Kpss’ye Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Algılanan Sosyal Destek İle Sürekli Umut Düzeylerinin İncelenmesi

VI. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1331-1344

Görücü Usulüyle Evlenen Çiftlere Göre Evlilik, Evlilikte Yaşanan Problemler ve Çözümü

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.414-415

Investigation of The Predictive Role of Childhood Experiences in Self- Confidence”

GlobETS 2018 Conference, Belgrad, Serbia And Montenegro, 6 - 09 May 2018, pp.49

Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Riskli Davranışları Yordama Düzeylerinin İncelenmesi

Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1358-1360

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik ve Yaşam Doyumları Üzerinde Motivasyonun Aracı

Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1361-1363

Ergenlerin Kişilik Özellikleri ile Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi: Van Örneği

II. International INES Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.3-4

Ergenlerde Saldırganlığın Yordanmasında Kişilik Özelliklerinin Etkisi

II. International INES Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.1-2

Yaşam Amaçları ve Psikolojik İyi Oluşun Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordayıcı Rolü

II. International INES Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.4-5

Öğretmen Adaylarının Psikolojik İyi Oluş, Yaşam Doyumu ve Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1473-1474

Bireysel Yenilikçilik, Değerler ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Türkiye ve Polonya Örneği

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1463-1464

Problematic Internet Usage and Psychological Wellbeing of Adolescents

IAC( INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR COUNSELLING) Conference 2016, Malta, Malta, 7 - 10 July 2016, pp.55-56 Creative Commons License

Öğretmenlerin ve Hemşirelerin Kişilik Özelliklerinin ve Yaşam Amaçlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

III rd International Eurasian EducationalResearch Congress3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1643-1644

ERGENLERİN SALDIRGANLIK DÜZEYİ İLE DEĞER YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

II rd International Eurasian EducationalResearch Congress3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1577-1578

ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE YAŞAM AMAÇLARINN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

BÜTÜN YÖNLERİYLE ÖĞRETMEN SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 23 - 24 November 2015, pp.79-87

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI İLE PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.182-184

Books & Book Chapters

Okullarda Yürütülen Müşavirlik Hizmetlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

in: Eğitim Bilimleri Perspektifinden Öğretmen, TANHAN, Fuat; ÖZOK Halil İbrahim , Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.136-146, 2019

İnsan Gelişimini Açıklayan Kuramlar

in: Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları, SAVİ ÇAKAR, Firdevs, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.27-70, 2019

Travma Psikolojik Danışmanlığında Kavramsal Çerçeve

in: Travma Psikolojik Danışmanlığı, SAVİ ÇAKAR, Firdevs, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.2-33, 2019 Creative Commons License

İnsan Gelişimini Açıklayan Kuramlar

in: Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları, SAVİ ÇAKAR, Firdevs, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.27-72, 2018

Suça Sürüklenen Çocuk ve Ergenlerde Önleyici Psikolojik Danışma ve Müdahale

in: Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları, SAVİ ÇAKAR, Firdevs, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.217-254, 2018

İnsan Gelişimini Açıklayan Kuramlar

in: YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI, Savi Çakar, F, Editor, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.27-72, 2017

Tehlikeli Danışanlar ve Riskli Gruplar

in: Meslek Etiği ve Yasal Konular, İKİZ, F.E, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.223-250, 2017

Bugünün Dünyasında İnsan Uyumu

in: PSİKOLOJİ ve ÇAĞDAŞ YAŞAM İnsan Uyumu - Psycbology and Contemporary Life, İKİZ, Ebru, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-32, 2016