Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.9, no.2, pp.367-389, 2018 (SSCI)

Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarından Bilgi Teknolojilerini Kullanma Konusunda Beklentileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.275-300, 2016 (SSCI)

Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.97-127, 2015 (SSCI)

Determining The Opinions of Students from Different Grades about Nuclear Energy

Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, vol.4, no.3, pp.1253-1268, 2012 (SSCI) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Middle School Teachers’ Views on Face-to-Face Education Following Distance Education

TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES, vol.17, no.5, pp.941-957, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

A Meta-Synthesis Study on Distance Science Education in COVID-19 Conditions in Turkey

Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi, vol.3, no.2, pp.353-377, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

STEM Education Effect on Inquiry Perception and Engineering Knowledge

Participatory Educational Research, vol.9, no.3, pp.248-263, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Opinions of Science Teachers on Flipped Learning Model

Journal of Computer and Education Research, vol.10, no.19, pp.26-49, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Encountered Problems by Science Teachers in the Field of Engineering and Design Skills and Suggestions for Solutions

Journal of Computer and Education Research, vol.9, no.18, pp.626-654, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Salgın Döneminde Ortaokul Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol.4, no.3, pp.155-170, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Ortaokul Beceri Temelli Soruların Yeniden Yapılandırılmış Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.219-248, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kaynaştırma Öğrencilerinin Örgün Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Görüşleri

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.3, pp.690-705, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Identifying Science Teachers' Attitudes and Opinions about Socio-scientific Issues

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.870-893, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Effect of Guided Research Inquiry Teaching Method on 7th Grade Students' STEM Attitudes

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, pp.363-376, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Hobi Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol.2, no.1, pp.36-45, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Exploration of Preservice Teachers’ STEM Teaching Intentions with respect to the Department and Grade

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.152-175, 2018 (Scopus)

Farklı Öğretim Kademelerindeki Öğrencilerin Ses Konusundaki Kavramsal Gelişimlerinin İncelenmesi

Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, vol.7, no.1, pp.1-17, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

A Scale to Assess Science Activity Videos (SASAV): The Study of Validity and Reliability

Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.1, pp.43-51, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Investigating the Preservice Primary School, Mathematics and Science Teachers’ STEM Awareness

Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.1, pp.32-42, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.543-563, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

An Investigation of the Activities in Science Textbooks in terms of the Concept of Entrepreneurship

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.256-276, 2017 (Scopus)

Ortak bilgi yapılandırma modeline göre tasarlanan öğrenme ortamının 5. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası üzerine etkisi.

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.4, no.15, pp.1960-1974, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The Examination of Views of Parents about the Web-Based Performance Evaluation Program in Science Teaching Process

Bartin University Journal of Faculty of Education, vol.5, no.3, pp.893-907, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Altıncı Sınıf öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: Işık ve Ses Ünitesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.182-204, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Hizmet İçi EğitimUygulamalarına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.357-383, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Temelinde Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin İrdelenmesi

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, vol.2, no.2, pp.83-84, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Lisansüstü Öğrencilerinin Zihinlerinde Oluşturdukları Öğretim Modelinin Belirlenmesi

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.22, pp.95-112, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Student's Understating Level of Mass, Weight and Gravity Concepts at Different Grades

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.381-397, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Assessment of Factors Which Effect to The Environmental Education of Countries

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.20, no.2, pp.365-384, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A Case Study Comparing Envıronmental Educational Policies of Different Countries

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.10, no.37, pp.202-223, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Prospective Physıcs Teachers’ Learning Level of Mechanıc Subjects According to The Bloom Taxonomy

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.3, no.38, pp.81-91, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Effects of Computer Aided Health And First Aid Instructions on Student Success

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.251-264, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Portfolyonun Değişik Yerleşim Birimlerinde Uygulanabilirlik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.9, no.32, pp.75-91, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Üniversiteler Düzeyinde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Branşlara (Fizik-Kimya- Biyoloji) Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.1, pp.75-81, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Meta-Synthesis Study on Science Education in the Covid-19 Epidemic Period

TRB2 ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Van, Turkey, 24 - 26 June 2022, pp.208

İlkokul Ders Kitaplarının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

TRB2 ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Van, Turkey, 24 - 26 June 2022, pp.71

Veli Görüşleri Doğrultusunda Liselere Geçiş Sınavının Değerlendirilmesi

5.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.647-654

Problem Dayalı Öğrenme Yöntemi Hakkında Fen Bilimleri Ve Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri

Cumhuriyet 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.225-234

Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

Cumhuriyet 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.235-244

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.20-30

Ortaokul Öğretim Kademesinde Yazılı Sınav Sayısında Meydana Gelen Değişiklik İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.40-50

9 Tip Mizaç Modelinin Fen Öğretim Yöntemleri Açısından Değerlendirmesi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.10-20

2023 Eğitim Vizyonu Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri.

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.30-40

Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.1-10

5. Sınıfın Ortaokul Kademesine Dâhil Edilmesi İle İlgili 5. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.471-479

4006 Tübitak Bilim Fuarı Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri

3. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 04 November 2018

Bilim Fuarlarının Ortaokul Öğrencilerin Gözünden İncelenmesi:Akran ve Öz Değerlendirme Örneği

3. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.13

4006 Tübitak Bilim Fuarı Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri

3. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.12

İnsan ve Çevre Ünitesinin Öğretilmesinde Kullanılan Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına ve Kalıcılığa Etkisi

2nd International Social Research and Behavioral Science Symposioum (2. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu), Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2018, pp.45

Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: “İnsan ve Çevre Ünitesi Örneği.

2nd International Social Research and Behavioral Science Symposioum (2. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu), Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2018, pp.34

Influence Of Student-Centered Activities On Attitudes TowardsSustainable Development

12th AGP Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 4 - 06 May 2018, pp.55

Influence Of Stem Activities On Learning The Subject Of “Speed”

12th AGP Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 4 - 06 May 2018, pp.55

Elementary (Secondary) School Students’ Views About Hobby Gardens

12th AGP Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 4 - 06 May 2018, pp.34

An investigation on the environmental outcomes in science education program

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.11

an investifation on the effectiveness of recycling units in terms of environmental education

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.22 Sustainable Development

The influence of the common knowledge constructing model on socio-sciencetific ıssues

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.36

The influence of the common knowledge constructing model on the nature of science

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.42

Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin 10. Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi ve Model Hakkında Öğrenci Görüşleri

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2017, pp.135

Sınıf Öğretmeni Adaylarının 5E Öğrenme Modeliyle Gerçekleştirdikleri Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamalarından Yansımalar

IV nd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2017), Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.673-676 Creative Commons License

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hakkındaki Görüşleri

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017, pp.11

Sanal Gerçeklik Kavramı Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İçin Neyi İfade Etmektedir?

26. Uluslararası Eğitim Bİlimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.1731-1734 Creative Commons License

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİ KAPSAMINDA YAPTIKLARI UYGULAMALARIN ARAŞTIRILMASI

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.248

Sera Etkisi Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım:Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli

12. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.80

Koçluk Sistemi(Öğrenci Danışmanlığı) Hakkında Genel Bir Değerlendirme: Van İli Örneği

12. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.71

Books & Book Chapters

Uzaktan Eğitimden Yüz Yüze Eğitime Dönüşün Fen Bilimleri Öğretiminde Yarattığı Sorunlar

in: Eğitimde Güncel Sorunlar Üzerine, Doç. Dr. Bahadır GÜLBAHAR, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.141-160, 2022

Fen Bilimlerinde Girişimciliğin Önemi

in: Fen Bilimlerinde Girişimcilik Eğitimi ve 5. 6. 7. 8. Sınıf Bütünleştirilmiş Örnek Etkinlikler, Dr. Öğr. Üyesi Arzu KİRMAN BİLGİN, Editor, Efe Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.9-39, 2022

Eleştirel Düşünme Becerisi

in: Kuramdan Uygulamaya 21. Yüzyıl Becerileri ve Öğretimi, Doç. Dr. Ümmühan ORMANCI,Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.307-326, 2021

Sosyobilimsel Konular Perspektifinde Fen Okuryazarlığının İncelenmesi

in: Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler, Doç. Dr. Aydın KIZILASLAN, Editor, Duvar , İzmir, pp.87-108, 2021

Matematik Öğretmenlerinin 2018 Liselere Geçiş Sınavındaki Matematik Sorularına Yönelik Görüşleri

in: Eğitimin Üç temel Öğesi: Öğrenme, Öğrenci ve Öğretmen, Prof. Dr. Figen AKÇA, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.195-216, 2020

Analysis of Assessment and Evaluation Approach based in Common Knowledge Construction Model in Science Education Programmes

in: Current Studies in Educational Measurement and Evaluation, Çepni, S. ve Kara, Y., Editor, Paradigm Press Ltd., Çanakkale, pp.445-458, 2019

Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli’nin Fen Öğretiminde Kullanımı

in: Çağdaş Yaklaşımlarla Destekli Fen Öğretimi:Teoriden Uygulamaya Etkinlik Örnekleri, Doç. Dr. Hüseyin ARTUN,Doç. Dr. Sevgi AYDIN GÜNBATAR, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.66-85, 2019

Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli'nin Fen Öğretiminde Kullanımı

in: Çağdaş Yaklaşımlarla Destekli Fen Öğretimi:Teoriden Uygulamaya Etkinlik Örnekleri, Artun, H. ve Aydın-Günbatar, S., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.66-85, 2019

İlkokulda Fen Bilimleri Öğretiminin Amaçları

in: İlkokulda Temel Fen Bilimleri, Ayvacı H. Ş., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.65-87, 2018

İlkyardım

in: Sağlık Bilgisi ve Trafik, Dr. Öğr. Üyesi Zeynal BOUYNUKARA,Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ATLI, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.85-154, 2013