Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

STEM teaching intention and computational thinking skills of pre-service teachers

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, vol.24, pp.1615-1629, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Identifying Science Teachers' Attitudes and Opinions about Socio-scientific Issues

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.870-893, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

The Effect of Common Knowledge Construction Model Based Science Education on Entrepreneurship Skills of Secondary School Students

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.6, pp.134-150, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Hobi Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol.2, no.1, pp.36-45, 2019 (Other Refereed National Journals)

Exploration of Preservice Teachers’ STEM Teaching Intentions with respect to the Department and Grade

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.152-175, 2018 (National Refreed University Journal)

2017 Yılında Güncellenen Ortaokul Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.638-671, 2018 (National Refreed University Journal)

Hayatımızdaki Basit Makineler İle İlgili Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

E-TURKİSH STUDİES (ELEKTRONİK), vol.13, pp.811-833, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.9, no.2, pp.367-389, 2018 (National Refreed University Journal)

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına ve Bu Sınavın Kaldırılmasına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.383-416, 2018 (National Refreed University Journal)

Farklı Öğretim Kademelerindeki Öğrencilerin Ses Konusundaki Kavramsal Gelişimlerinin İncelenmesi

Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, vol.7, no.1, pp.1-17, 2018 (National Refreed University Journal)

Investigation of Opinions of Seventh Grade Students about Socio-Scientific Issues by means of Science Teaching Based on Common Knowledge Construction Model

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.6, no.2, pp.207-237, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

A Scale to Assess Science Activity Videos (SASAV): The Study of Validity and Reliability

Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.1, pp.43-51, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating the Preservice Primary School, Mathematics and Science Teachers’ STEM Awareness

Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.1, pp.32-42, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.543-563, 2017 (National Refreed University Journal)

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fizik Konularında Bilgi Teknolojilerini Kullanma Durumlarının Araştırılması

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.465-493, 2017 (National Refreed University Journal)

An Investigation of the Activities in Science Textbooks in terms of the Concept of Entrepreneurship

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.256-276, 2017 (National Refreed University Journal)

Ortak bilgi yapılandırma modeline göre tasarlanan öğrenme ortamının 5. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası üzerine etkisi.

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.4, no.15, pp.1960-1974, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.611-639, 2017 (National Refreed University Journal)

Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Sera Etkisi Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.45-63, 2017 (National Refreed University Journal)

The Examination of Views of Parents about the Web-Based Performance Evaluation Program in Science Teaching Process

Bartin University Journal of Faculty of Education, vol.5, no.3, pp.893-907, 2016 (International Refereed University Journal)

Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi: Işık ve Ses Ünitesi Örneği

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.185-202, 2016 (National Refreed University Journal)

Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Dayalı Fen Öğretiminin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi (Gök Cisimlerini Tanıyalım)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.514-543, 2016 (National Refreed University Journal)

Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarından Bilgi Teknolojilerini Kullanma Konusunda Beklentileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.275-300, 2016 (National Refreed University Journal)

Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.97-127, 2015 (National Refreed University Journal)

ORTAK BİLGİ YAPILANDIRMA MODELİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ: IŞIK VE SES ÜNİTESİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.182-204, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Veli Görüşleri Doğrultusunda Liselere Geçiş Sınavının Değerlendirilmesi

5.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.647-654

Problem Dayalı Öğrenme Yöntemi Hakkında Fen Bilimleri Ve Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri

Cumhuriyet 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.225-234

Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

Cumhuriyet 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.235-244

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.20-30

Ortaokul Öğretim Kademesinde Yazılı Sınav Sayısında Meydana Gelen Değişiklik İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.40-50

9 Tip Mizaç Modelinin Fen Öğretim Yöntemleri Açısından Değerlendirmesi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.10-20

2023 Eğitim Vizyonu Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri.

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.30-40

Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.1-10

5. Sınıfın Ortaokul Kademesine Dâhil Edilmesi İle İlgili 5. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.471-479

Bilim Fuarlarının Ortaokul Öğrencilerin Gözünden İncelenmesi:Akran ve Öz Değerlendirme Örneği

3. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 04 November 2018

4006 Tübitak Bilim Fuarı Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri

3. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 04 November 2018

4006 Tübitak Bilim Fuarı Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri

3. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.12

Bilim Fuarlarının Ortaokul Öğrencilerin Gözünden İncelenmesi:Akran ve Öz Değerlendirme Örneği

3. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.13

Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: “İnsan ve Çevre Ünitesi Örneği.

2nd International Social Research and Behavioral Science Symposioum (2. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu), Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2018, pp.34

İnsan ve Çevre Ünitesinin Öğretilmesinde Kullanılan Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına ve Kalıcılığa Etkisi

2nd International Social Research and Behavioral Science Symposioum (2. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu), Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2018, pp.45

Influence Of Student-Centered Activities On Attitudes TowardsSustainable Development

12th AGP Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 4 - 06 May 2018, pp.55

Influence Of Stem Activities On Learning The Subject Of “Speed”

12th AGP Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 4 - 06 May 2018, pp.55

Elementary (Secondary) School Students’ Views About Hobby Gardens

12th AGP Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 4 - 06 May 2018, pp.34

An investigation on the environmental outcomes in science education program

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.11

an investifation on the effectiveness of recycling units in terms of environmental education

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.22 Sustainable Development

The influence of the common knowledge constructing model on the nature of science

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.42

The influence of the common knowledge constructing model on socio-sciencetific ıssues

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.36

Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin 10. Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi ve Model Hakkında Öğrenci Görüşleri

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2017, pp.135

Sınıf Öğretmeni Adaylarının 5E Öğrenme Modeliyle Gerçekleştirdikleri Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamalarından Yansımalar

IV nd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2017), Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.673-676 Creative Commons License

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hakkındaki Görüşleri

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017, pp.11

Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Girişimcilik Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017, pp.10

Sanal Gerçeklik Kavramı Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İçin Neyi İfade Etmektedir?

26. Uluslararası Eğitim Bİlimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.1731-1734 Creative Commons License

Sera Etkisi Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım:Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli

12. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.80

Koçluk Sistemi(Öğrenci Danışmanlığı) Hakkında Genel Bir Değerlendirme: Van İli Örneği

12. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.71

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİ KAPSAMINDA YAPTIKLARI UYGULAMALARIN ARAŞTIRILMASI

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.248

Books & Book Chapters

Analysis of Assessment and Evaluation Approach based in Common Knowledge Construction Model in Science Education Programmes

in: Current Studies in Educational Measurement and Evaluation, Çepni, S. ve Kara, Y., Editor, Paradigm Press Ltd., Çanakkale, pp.445-458, 2019

Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli'nin Fen Öğretiminde Kullanımı

in: Çağdaş Yaklaşımlarla Destekli Fen Öğretimi:Teoriden Uygulamaya Etkinlik Örnekleri, Artun, H. ve Aydın-Günbatar, S., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.66-85, 2019

İlkokulda Fen Bilimleri Öğretiminin Amaçları

in: İlkokulda Temel Fen Bilimleri, Ayvacı H. Ş., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.65-87, 2018