Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

POPÜLER ÇEVRE KAVRAMLARININ EĞİTİMİNDE GÖRSEL MATERYAL GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.145-157, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

THE PROCESSES DONE BEFORE TRANSFERRING THE PLANT SAMPLES IN THE VANF HERBARIUM TO THE DIGITAL ENVIRONMENT

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, no.20, pp.824-828, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Doğal Yaşam Döngüsü ve Temel Biyolojik Kavramların Öğretimi Üzerine Sanal Materyal Tasarımı

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.950-981, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Örnek Uygulamaları ile Kavram İlişkilendirme Aracı; Kavram Hacmi

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.461-475, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Biyoloji Dersinde Bazı Makroskobik Kavramlara İlişkin Ders Materyalinin Geliştirilmesi

Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.1539-1552, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mikrobiyolojik Kavramların Öğretilmesine İlişkin Ders Materyali Geliştirme Çalışması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.2560-2572, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Popüler Teknoloji Kavramlarının Eğitiminde Görsel Materyal Geliştirme Çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.723-748, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Endemic plants of Lake Van Basin

Anatolian Journal of Botany, vol.2, no.2, pp.73-83, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A Brand New Approach to Sets in Mathematics

Journal of Biometrics Biostatistics, vol.9, no.2, pp.1-4, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sanal ve Nesnel Teknolojik Öğretim Araçlarını Kullanarak Fen Bilimleri Ders Materyali Geliştirmesine Yönelik Örnek Çalışmalar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.1257-1376, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.320-338, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Yabancı Yeni Biyolojik Kavramların Türkçeleştirilmesi ve Sanal Ders Materyalinin Hazırlanması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.383-410, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Güneş Sistemi Ve Ötesi Uzay Bilmecesi Ünitesinde Görsel Materyalin Öğrenci Başarısına Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-20, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Thlaspi Valerianoides Rech. Fil. ve Thlaspi Kurdicum Hedge Türlerine Ait Nümerik Taksonomi Çalışması

Fen Bilimleri Dergisi, (XVI.Ulusal Matematik Sempozyumu) Özel Sayısı, 277-287, Ocak-2005, vol.1, no.1, pp.277-287, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Fen Bilgisi Öğretim Yöntemleri ve Uygulamalarının Verimli Hale

Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 8-10 Mart 1999 İzmir. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.414-425, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Contributions to the Flora of East Anatolia

Ot Sistematik Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-12, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Ardahan İlinin Bitkisel Potansiyeli ile Tarım ve hayvancılıkla ilişkisi

İktisadi AraştırmalarVakfı Yayın No 1998/141, Sf. 144-147, İstanbul., vol.141, pp.144-147, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

A Researh on the Flora of Uzundere Kargapazarı Mountains Erzurum and its Surroundings

Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, no.27, pp.26-66, 1998 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Contributions to the Flora of Northeast Anatolia

YYÜ Journal of Education., vol.1, no.no2, pp.103-127, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

1994. Çiçek Dağı (Ulgar) ve Çevresinin Florası Üzerine Bir Araştırma,

Hacettepe Fen ve Müh. Bilimler Dergisi, vol.A ve C, no.15, pp.1-47, 1994 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Çiçek Dağı Ulgar ve Çevresinin Florası Üzerine Bir Araştırma

Hacettepe Fen ve Müh. Bilimler Dergisi, Seri A ve C,, no.15,, pp.1-47, 1994 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Çiçek Dağı ve Çevresi Posof Kars Florası Üzerine Bir Araştırma

Orman ve Av Dergisi,, no.66, pp.8, 1991 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Two New Taxa for the Flora of Turkey 2

Doğa, Tr.J.of Botany, no.15,, pp.71-74, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

Two New Taxa for the Flora of Turkey

Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, Vol:19, p.1-6, vol.19, pp.1-6, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

Two New Taxa for the Flora of Turkey

Doğa, Tr.J.of Botany, 15, 71-74, no.15, pp.71-74, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Florasındaki Bazı Bitkiler İçin Yeni Yayılış Alanları

Doğa Türk Botanik D.12,, vol.12, no.3, pp.224-233, 1988 (Peer-Reviewed Journal)

Contributions to the Flora of Turkey

Doğa Tr. J.Bio.10, vol.10, no.1, pp.100, 1986 (Peer-Reviewed Journal)

TWO NEW FOR THE FLORA OF TURKEY

Doğa Bilim Dergisi, vol.A2, no.9, pp.48-50, 1985 (Peer-Reviewed Journal)

Two New Taxa for the Flora of Turkey

Doğa Bilim Dergisi A2, l,, vol.9, no.1, pp.48-50, 1985 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Florasındaki Çeşitli Kareler için Yeni Kayıtlar

Doğa Bilim Dergisi A2, l,, no.9, pp.51-60, 1985 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A NEW APPROACH TO THE DEFINITIONS AND RELATIONSHIPS BETWEEN EVOLUTION SCIENCE, BASIC SCIENCES AND MATHEMATICS

13th. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, 26 - 27 October 2021, pp.110-117 Creative Commons License

ETHNOBOTANICAL THERAPEUTIC FEATURES OF SOME PLANTS OF THE VICINITY OF BAHÇESARAY (MÜKÜS) IN THE PROVINCE OF VAN/TURKEY

INTERNATIONAL A E G E A N SYMPOSIUM on Natural & Medical Sciences-IV September 11-12, 2021 / Izmir, Turkey, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2021

VANF Herbaryumunda Bulunan Bitki Örneklerinin Dijital Ortama Aktarılması Öncesinde Yapılan İşlemler

IV. INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM ON NATURAL AND MEDICAL SCIENCES September 11-12, 2021 / Izmir, Turkey, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2021, pp.39-45

VANF SANAL HERBARYUMU’NUN HAZIRLANIŞ AŞAMALARI VE GEREKLİLİĞİ

8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences(ECLSS 2019d), Anatalya, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.137-146 Creative Commons License Sustainable Development

Filmle öğrenme öğretme yönteminin uygulanışı ve gerekliliği

Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.309-317 Creative Commons License

Beşinci sınıf öğrencilerinin vücudumuzdaki organları tanıma durumlarının belirlenmesi

Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.301-308 Creative Commons License

BAHÇESARAY (MÜKÜS/VAN) VE ÇEVRESINDEKI GIDA, YEM, YAKIT VE DIĞER AMAÇLAR IÇIN KULLANILAN BITKILERIN ETNOBOTANIK ÖZELLIKLERI

the Eighth Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2019d), Anatalya, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.179-201 Creative Commons License Sustainable Development

Yanlış ve/veya Eksik Bazı Atasözü, Vecize (Aforizma) ve Özlü Sözlere Farklı Bir Yaklaşım

Sixth Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2019b), SEMER KANT, Uzbekistan, 30 April - 01 May 2019, pp.32-47 Creative Commons License Sustainable Development

İSLAM VE KURAN’DA YARATIKLARIN VE BİLİMİN KONUMU

Sixth Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2019b), SEMER KANT, Uzbekistan, 30 April - 01 May 2019, pp.199-204 Creative Commons License

Doğal Yaşam Döngüsü ve Temel Biyolojik Kavramların Öğretimi Üzerine Sanal Materyal Tasarımı

III. International Congress on Science and Education, AFYON, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.619-626 Creative Commons License Sustainable Development

Sanal Ders Materyali Tasarımı Üzerine Bir Araştırma

INTERNATIONAL TURKISH-RUSSIAN WORLD ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2018, pp.405-422 Creative Commons License

YARATILIŞ GERÇEĞİNDE İLİM, BİLİM VE EVRİMİN YERİ

II. International Creation Congress on the Ligth of Sciences 8th_9th November 2018, Erzurum, TURKEY, Erzurum, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.29-30 Creative Commons License

Biyoloji İle İlgili, Önemli Makroskobik Kavramlara İlişkin Ders Materyali Geliştirmek

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), Afyon, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.627-631 Creative Commons License Sustainable Development

Liselerde Okutulan Biyoloji Kitaplarındaki Kavramların İnternet Ortamda Biyoloji EğitimineKazandırılışı Üzerine Bir Çalışma

International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018) Abstract Proceedings, AFYON, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.618-626 Creative Commons License Sustainable Development

A Brand New Approach To Sets in Mathematics Education

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), URFA, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.834-835 Creative Commons License

İnsan Toplum Bilim ve İlim Kavramlarına Yeni Bir Tanımsal ve İlişiksel Yaklaşım

I. Uluslararası Bilimsel Araştırma Konferansı,İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD –2016, Madrid, ISPANYA, 18-24 Mayıs 2016, Madrid, Spain, 18 - 24 May 2016, vol.1, no.1, pp.112

Ebediyet ve Diğer Bazı Matematik ve Fen Kavramlarına Yeni Bir Yaklaşım

3.International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications (25th to 28th August 2014 Vienna, Austria), Vienna, Austria, 25 - 28 August 2014

Küme, Sıfır, Bir, Sonsuz, Ebediyet ve Diğer Bazı Matematik ve Fen Kavramlarına Yeni Bir Yaklaşım

3.International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications (25th to 28th August 2014 Vienna, Austria), Vienna, Austria, 25 - 28 August 2014, vol.1, pp.25-45

Küresel Isınmaya Çözüm Aramada Kavram Yanılgısı İnsanın mı Çevre Sorunu Var Çevrenin mi İlkel İnsan

VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İnönü Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 10-13 Eylül 2007, Malatya., Turkey, 10 - 13 September 2007, pp.110

Artık ve Atık Malzemelerin Öğretimde ve Üretim Öncesi 2 ve 3 Kez Kullanımına Yönelik Verimli

VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İnönü Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 10-13 Eylül 2007, Malatya., Turkey, 10 - 13 September 2007, pp.113

Kalıcı Çevre Bilinci Öneminin Aşılanmasına Yönelik Uygulama Ve Etkinliklere Örnek Bir Çalışma

VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İnönü Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 10-13 Eylül 2007, Malatya., Turkey, 10 - 13 September 2007, pp.115 Sustainable Development

Küresel Isınmaya Çözüm Aramada Kavram Yanılgısı; İnsanın mı Çevre Sorunu Var, Çevrenin mi İlkel İnsan Sorunu Var?

VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,10-13 Eylül 2007, Malatya., Malatya, Turkey, 10 September 2007, vol.1, pp.110 Creative Commons License

21 YÜZYILDA EVRİMİN BİLİMDEKİ KONUMU VE UYGULAMA ALANLARI

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE EVRİM SEMPOZYUMU İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Malatya 3-4 Mayıs 2007, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2007, no.1

Van Sanal Herbaryumu nun Tanıtılması

8.Ulusal Biyoloji Kongresi;[B130P] [SS-066] [Kabul: Sözlü] [Botanik], Adnan Menderes Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 26-30 Haziran, Kuşadası/AYDIN, Turkey, 26 - 30 June 2006, pp.27-28

Draba rosularis Boiss ve Draba cappadocica Boiss Ball Ait Nümerik Taksonomi Çalışması

8.Ulusal Biyoloji Kongresi;[B130P] [SS-066] [Kabul: Sözlü] [Botanik], Adnan Menderes Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 26-30 Haziran, Kuşadası/AYDIN, Turkey, 26 - 30 June 2006, pp.26-27

The Scanning Transferring Dried and Fresh Plant Materials to the Computer with Isik Kutusu

International Botanical Congress Vienna, Austria Europe Austria Center Vienna, 17 - 20 July 2005

The Scanning-Transferring; Dried and Fresh Plant Materials to the Computer with Isik Kutusu, P0534

XVII International Botanical Congress Vienna, Austria Europe Austria Center Vienna 17 - 23 July 2005., Vienna, Austria, 17 - 23 July 2005, vol.1, pp.326

Thlaspi Valerianoides Rech Fil ve Thlaspi Kurdicum Hedge Türlerine Ait Nümerik Taksonomi Çalışması

XVI.Ulusal Matematik Sempozyumu Yüzüncü Yıl Üniv., Turkey, 10 - 12 September 2003, pp.227-228

The Endemic Plants of Van Province

Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress.Plants ofthe Balkan Penisula: into the next Millennium, 14 - 18 May 2000, pp.163

Van Çevresi Geofitleri

XV. Ulusal Biyoloji Kongresi Uluslar arası Katılımlı Ankara Üniv. Fen Fak. Biyoloji, Turkey, 05 September 2000, pp.163

Books & Book Chapters

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

in: EĞİTİM BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRETMEN, Fuat TANHAN,Halil İbrahim ÖZOK,Cesim ALADAĞ, Editor, Pegem A Yayıncılık, Van, pp.19-29, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

in: EĞİTİM BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRETMEN, TANHAN Fuat, ÖZOKHalil İbrahim ,ALADAĞCesim, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.19-29, 2019