Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Liselerde Okutulan Biyoloji Kitaplarındaki Kavramların, İnternet Ortamında Biyoloji Eğitimine Kazandırılışı Üzerine Bir Çalışma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.897-909, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Biyoloji Dersinde Bazı Makroskobik Kavramlara İlişkin Ders Materyalinin Geliştirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.1539-1552, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Popüler Teknoloji Kavramlarının Eğitiminde Görsel Materyal Geliştirme Çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.723-748, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Mikrobiyolojik Kavramların Öğretilmesine İlişkin Ders Materyali Geliştirme Çalışması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.2573-2581, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A New Approach to the Definitions and Relations of the Concepts of Mathematics, Eternity, Infinity, Death, Time and the First Point

Journal of Biometrics & Biostatistics, cilt.9, sa.4, ss.1-3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endemic plants of Lake Van Basin

Anatolian Journal of Botany, cilt.2, sa.2, ss.73-83, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A Brand New Approach to Sets in Mathematics

Journal of Biometrics & Biostatistics, cilt.9, sa.2, ss.1-4, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A morphometric study on Draba cappadocica Boiss. & Balansa and Draba rosularis Boiss

Anatolian Journal of Botany, cilt.2, sa.1, ss.13-18, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sanal ve Nesnel Teknolojik Öğretim Araçlarını Kullanarak Fen Bilimleri Ders Materyali Geliştirmesine Yönelik Örnek Çalışmalar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.1257-1376, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

POPÜLER ÇEVRE KAVRAMLARININ EĞİTİMİNDE GÖRSEL MATERYAL GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.145-157, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.320-338, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yabancı-Yeni Biyolojik Kavramların Türkçeleştirilmesi ve Sanal Ders Materyalinin Hazırlanması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.383-410, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi” ünitesinde, görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.1-20, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Thlaspi Valerianoides Rech. Fil. ve Thlaspi Kurdicum Hedge Türlerine Ait Nümerik Taksonomi Çalışması

Fen Bilimleri Dergisi, (XVI.Ulusal Matematik Sempozyumu) Özel Sayısı, 277-287, Ocak-2005, cilt.1, sa.1, ss.277-287, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fen Bilgisi Öğretim Yöntemleri ve Uygulamalarının Verimli Hale

Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 8-10 Mart 1999 İzmir. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.414-425, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Contributions to the Flora of East Anatolia.

Ot Sistematik Dergisi.6, 1, 1-12., cilt.6, sa.1, ss.1-12, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Researh on the Flora of Uzundere (Kargapazarı Mountains Erzurum) and its Surroundings

Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering Vol: 27, p.26 – 66., cilt.27, ss.26-66, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ardahan İlinin Bitkisel Potansiyeli ile Tarım ve hayvancılıkla ilişkisi

İktisadi AraştırmalarVakfı Yayın No 1998/141, Sf. 144-147, İstanbul., cilt.141, ss.144-147, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contributions to the Flora of Northeast Anatolia,

YYÜ Journal of Education. Vol.1 no 2. 103-127, cilt.1, ss.103-127, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Two New Taxa for the Flora of Turkey

Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, cilt.24, ss.9-14, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1994. Çiçek Dağı (Ulgar) ve Çevresinin Florası Üzerine Bir Araştırma,

Hacettepe Fen ve Müh. Bilimler Dergisi, cilt.A ve C, sa.15, ss.1-47, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çiçek Dağı ve Çevresi (Posof/Kars) Florası Üzerine Bir Araştırma,

Orman ve Av Dergisi, 66, 2, 8-21, cilt.66, sa.2, ss.8-21, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Two New Taxa for the Flora of Turkey

Doğa, Tr.J.of Botany, 15, 71-74, sa.15, ss.71-74, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Two New Taxa for the Flora of Turkey

Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, Vol:19, p.1-6, cilt.19, ss.1-6, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Florasındaki Bazı Bitkiler İçin Yeni Yayılış Alanları

Doğa Türk Botanik D.12, 3 224-233., cilt.12, sa.12, ss.224-233, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contributions to the Flora of Turkey

Doğa Tr. J.Bio., cilt.10, ss.100-105, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TWO NEW FOR THE FLORA OF TURKEY

Doğa Bilim Dergisi, cilt.A2, sa.9, ss.48-50, 1985 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Florasındaki Çeşitli Kareler için Yeni Kayıtlar

Doğa Bilim Dergisi, A2, 9, l, 51-61, cilt.A2, sa.9, ss.51-61, 1985 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Filmle Öğrenme Öğretme Yönteminin Uygulanışı ve Gerekliliği

8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences(ECLSS 2019d), Antalya, Türkiye, 18 Ekim - 15 Aralık 2019, ss.308-317 Creative Commons License

Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Vücudumuzdaki Organları Tanıma Durumlarının Belirlenmesi

8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.301-308 Creative Commons License

VANF SANAL HERBARYUMU’NUN HAZIRLANIŞ AŞAMALARI VE GEREKLİLİĞİ

8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences(ECLSS 2019d), Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.137-146 Creative Commons License

BAHÇESARAY (MÜKÜS/VAN) VE ÇEVRESINDEKI GIDA, YEM, YAKIT VE DIĞER AMAÇLAR IÇIN KULLANILAN BITKILERIN ETNOBOTANIK ÖZELLIKLERI

the Eighth Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2019d), Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.179-201 Creative Commons License

Yanlış ve/veya Eksik Bazı Atasözü, Vecize (Aforizma) ve Özlü Sözlere Farklı Bir Yaklaşım

Sixth Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2019b), Semerkand, Özbekistan, 30 Nisan - 01 Mayıs 2019, ss.32-47 Creative Commons License

İSLAM VE KURAN’DA YARATIKLARIN VE BİLİMİN KONUMU

Sixth Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2019b), Semer Kant, Özbekistan, 30 Nisan - 01 Mayıs 2019, ss.199-204 Creative Commons License

Doğal Yaşam Döngüsü ve Temel Biyolojik Kavramların Öğretimi Üzerine Sanal Materyal Tasarımı

III. International Congress on Science and Education, Afyon, Türkiye, 21 - 24 Mart 2019, ss.619-626 Creative Commons License

Sanal Ders Materyali Tasarımı Üzerine Bir Araştırma

INTERNATIONAL TURKISH-RUSSIAN WORLD ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Ankara, Türkiye, 14 - 20 Aralık 2018, ss.405-422 Creative Commons License

YARATILIŞ GERÇEĞİN DE İLİM, BİLİM VE EVRİMİN YERİ

II. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, ss.29-30 Creative Commons License

Biyoloji İle İlgili, Önemli Makroskobik Kavramlara İlişkin Ders Materyali Geliştirmek

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), Afyon, Türkiye, 23 - 25 Mart 2018, ss.627-631 Creative Commons License

A Brand New Approach To Sets in Mathematics Education

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Harran University, Şanlıurfa, 11-13 May 2017, Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.834-835 Creative Commons License

İnsan, Toplum, Bilim ve İlim Kavramlarına Yeni Bir Tanımsal ve İlişiksel Yaklaşım

I. Uluslararası Bilimsel Araştırma Konferansı,İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD –2016, Madrid, İspanya, 18 - 24 Mayıs 2016, cilt.1, sa.1, ss.112

Küme, Sıfır, Bir, Sonsuz, Ebediyet ve Diğer Bazı Matematik ve Fen Kavramlarına Yeni Bir Yaklaşım

3.International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications (25th to 28th August 2014 Vienna, Austria), Vienna, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2014, cilt.1, ss.25-45

Kalıcı Çevre Bilinci Öneminin Aşılanmasına Yönelik Uygulama Ve Etkinliklere Örnek Bir Çalışma

VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, Malatya., Malatya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2007, cilt.1, ss.115

Küresel Isınmaya Çözüm Aramada Kavram Yanılgısı; İnsanın mı Çevre Sorunu Var, Çevrenin mi İlkel İnsan Sorunu Var?

VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,10-13 Eylül 2007, Malatya., Malatya, Türkiye, 10 Eylül 2007, cilt.1, ss.110

21.YÜZYILDA EVRİMİN BİLİMDEKİ KONUMU VE UYGULAMA ALANLARI

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE EVRİM SEMPOZYUMU Malatya 3-4 Mayıs 2007, Malatya, Türkiye, 03 Mayıs 2007, cilt.1, sa.1, ss.1

Van Sanal Herbaryumu'nun Tanıtılması

8.UlusalBiyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Kuşadası/AYDIN, Aydın, Türkiye, 26 - 30 Haziran 2006, cilt.1, ss.27

Draba rosularis Boiss.ve Draba cappadocica Boiss. & Ball.Ait Nümerik Taksonomi Çalışması

8.Ulusal Biyoloji Kongresi 26-30 Haziran 2006, Aydın, Türkiye, 26 - 30 Haziran 2006, cilt.1, ss.26-27

The Scanning-Transferring; Dried and Fresh Plant Materials to the Computer with Isik Kutusu, P0534

XVII International Botanical Congress Vienna, Austria Europe Austria Center Vienna 17 - 23 July 2005., Vienna, Avusturya, 17 - 23 Temmuz 2005, cilt.1, ss.326

Van Çevresi Geofitleri

XV. Ulusal Biyoloji Kongresi “Uluslar arası Katılımlı” 05-09.Eylül.2000, Ankara, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2000, cilt.1, ss.102

THE ENDEMIC PLANTS OF VAN PROVINCE

The Proceeding of the 2nd Balkan Botanical Congress held at Istanbul, Turkey , 14-18 May 2000., İstanbul, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2000, cilt.1, ss.163-170

Kitap & Kitap Bölümleri

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

EĞİTİM BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRETMEN, Fuat TANHAN,Halil İbrahim ÖZOK,Cesim ALADAĞ, Editör, Pegem A Yayıncılık, Van, ss.19-29, 2019 Creative Commons License