Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

THE IMPACT OF SALT (NaCl) STRESS ON GERMINATION CHARACTERISTICS OF GIBBERELLIC ACID PRETREATED WHEAT (TRITICUM DURUM DESF) SEEDS

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.17, no.5, pp.12057-12071, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Nutrient Content Of Three Edible Wild Plants.From Polygonaceae Family

Oxidation Communications, vol.40, no.1, pp.327-334, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License

THE EFFECT OF DIFFERENT SULPHUR DOSES ON THE YIELD AND QUALITY OF RAPESEED (BRASSICA NAPUS L.)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, pp.6952-6957, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier

Effect of Humic Acid Applications On Some Nutrient Contents Of Soybean

Oxidation Communications, vol.39, pp.503-510, 2016 (Journal Indexed in SCI)

Lead Concentrations of Herbs Used in Van Herby Cheese

NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, vol.6, pp.1473-1474, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Salinity exposure modifies nutrient concentrations in fenugreek (Trigonella foenum graecum L.)

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, no.16, pp.3685-3690, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Geleneksel Otlu Peynirde Kullanılan Allium Türleri

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, vol.9, no.2, pp.312-326, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bazı Allium Türlerinin Morfolojik Ölçümleri, Stoma ve Polen Özellikleri ile Polen Canlılığının Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.30, pp.882-889, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

VAN GÖLÜ KIYISINDA TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER BAHÇESİ

YÜKSEK ÖĞRETİM DERGİSİ, vol.1, no.18, pp.36-40, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Humik Asitin Baklada (Vicia faba L.) Tuz (NaCl) Stresinin Azaltılması Üzerine Etkisi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.3, pp.2168-2179, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi

KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, vol.23, no.6, pp.1616-1625, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Van Otlu Peyniri ve Yapımında Kullanılan Bitkiler ile İlgili Genel Bir Değerlendirme

Isparta Uygulamalı Bilimler Akademisi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.238-244, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Low Doses of Gibberellic Acid can Enhance Germination of Wheat Seed under Drought Stres

ADVANCES IN ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.8, no.1, pp.432-438, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Giberellik Asit (GA3) Ön Uygulamasına Tabi Tuulmuş Kinoa (Chenopodium quinoa Wild.) Tohumunda Tuz (NaCl) Stresinin Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.23, no.2, pp.350-357, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Effect of Silicium on Reducing Salt (NaCl) Stress in Beans (Phaseolus vulgaris L.)

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.23, pp.1616-1625, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Gibberellik Asit Ön Uygulamasına Tabi Tutulmuş Tritikale (× Triticosecale Wittmack)'de Tuz (NaCl) Stresinin Çimlenme Üzerine Etkisi

Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.22, pp.245-252, 2019 (National Refreed University Journal)

Kuraklık Stresi Altındaki Ekinezya (Echinacea purpurea L.)’ da Deniz Yosununun Büyüme Parametreleri, Toplam Fenolik ve Antioksidan Madde Üzerine Etkisi*

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU Journal of Agricultural Science), vol.29, no.3, pp.496-505, 2019 (International Refereed University Journal)

Yabani Bitkiler ve Sürdürülebilirlik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.2, pp.142-151, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

The determination of gibberellic acid effects on seed germination of Echinacea purpurea (L.) Moench under salt stress

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND FOOD SCIENCES, vol.3, no.2, pp.101-105, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Effects of Different Sowing Times and Phosphorus Application on Yield and Quality of Camelina (Camelina sativa L. Crantz)

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.29, no.2, pp.274-281, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Effects of Different Sowing Times and Phosphorus Application on Yield and Quality of Camelina (Camelina sativa L. Crantz)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.29, no.2, pp.475-483, 2019 (National Refreed University Journal)

Effects of Different Sowing Times and Phosphorus Application on Yield and Quality of Camelina (Camelina sativa L. Crantz)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.29, no.2, pp.475-483, 2019 (National Refreed University Journal)

Effects of Different Sowing Times and Phosphorus Application on Yield and Quality of Camelina (Camelina sativa L. Crantz)

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.29, no.2, pp.274-281, 2019 (International Refereed University Journal)

Study on Chemical Composition of Centaurea karduchorum Boiss. Species from Endemic Plants of Eastern Anatolia of Turkey

Current Perspective on Medicinal & Aromatic Plants, no.2, pp.47-52, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Effect of Salt Stress (NaCl) in the Triticale (x Triticosecale Wittmack) Applied Pretreatment of Gibberellic Acid

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, pp.235-242, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Chemical Contents of Some Species of Teucrium Genus Distributed in Van Flora

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, no.1, pp.138-142, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Determination of nutritive value and analysis of mineral elements for wild edible Stachys lavandulifolia vahl. var. lavandulifolia growing in eastern Anatolia

Internatonal Journal of Agrculture, Envronment and Food Scences, vol.3, no.1, pp.5-8, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOME CHEMICAL CONTENTS OF VERBASCUM ORIENTALE (L.) ALL. SPECIES SPREADING IN VAN REGION

Current Perspectives on Medicinal and Aromatic Plants, vol.1, no.1, pp.36-41, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Farklı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Gelişim Performansları Üzerine Tuz Stresinin Etkisi

Doğu Fen Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.44-50, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Mineral and Heavy Metal Constituents of Three Edible Wild Plants Growing in Van Province

Iğdır University, Journal of the Institue of Science and Technology (JIST), vol.8, no.2, pp.293-298, 2018 (International Refereed University Journal)

Some Chemical Compounds of Cichorium intybus L. Species Distributed in Van Region

Journal of Pharmaceutical Research, vol.17, no.2, pp.83-87, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Some Chemical Compounds of Cichorium intybus L. Species Distributed in Van Region

Journal of Pharmaceutical Research, vol.17, no.2, pp.83-87, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Some Chemical Compounds of Cichorium intybus L. Species Distributed in Van Region

Journal of Pharmaceutical Research, vol.17, no.2, pp.83-87, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Rhizobium Suşları ve Organik Gübre Uygulamalarının Çemen (Trigonella foenum-graecum L.)’ de Bazı Tarımsal Karakterler Üzerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.26, no.4, pp.475-483, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Fonksiyonel Gıda Olarak Tüketilen Semizotunun (Portuleca oleracea L.) Tıbbi Bitki Olarak Değerlendirilmesi

TÜRK BİLİMSEL DERLEMELER DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.101-103, 2013 (Other Refereed National Journals)

Van Gölü Havzasında Şekerpancarı Üretimi Üzerine Bir Araştırma

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., vol.2, no.1, pp.55-60, 2012 (National Refreed University Journal)

The effects of varying nitrogen doses on yield and some yield components of black cumin (Nigella sativa L.)

Advances in Environmental Biology, vol.6, no.2, pp.855-858, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The Effects of Varying Nitrogen Doses on Yield And Some Yield Components of Black Cumin (Nigella Sativa L.)

ADVENCES IN ENVIRONMENTAL OF BIOLOGY, no.6, pp.855-858, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kişniş (Coriandrum sativum L.) Çeşitlerinde Değişik Ekim Mesafelerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.21, no.2, pp.89-97, 2011 (National Refreed University Journal)

The effects of varying phosphorus doses on yield and some yield components of black cumin (Nigella sativa L.)

Advances in Environmental Biology, vol.5, pp.371-374, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Van Ekolojik Koşullarında Değişik Azot ve Fosfor Dozlarının Rezene (Foenicu/um Vu/gare 1.)'de Besin içerikleri Üzerine Etkisi*

Y. Y. Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.161-164, 2009 (National Refreed University Journal)

Türkiye' de Organik Tarımın Uygulama iıkeleri, Üretimi ve ihracat Durumu

Y. Y. Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.58-63, 2009 (National Refreed University Journal)

Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Bazı Kişniş Popülasyonlarında Verim ve Verim Özelikleri Üzerine Etkisi

Y. Y. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.1, pp.39-44, 2008 (National Refreed University Journal)

Effects of Different Phosphorus Levels on the Yield and Quality Components of Cumin (Cuminum cyminum L.)

Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, vol.2, no.6, pp.336-340, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Van ili'nde Endüstri Bitkilerinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Y. Y. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.73-78, 2006 (National Refreed University Journal)

Farklı Fosfor Dozlarının Patates (Solanum tuberosum L.)Çeşitlerinde Yumru Kalibrasyonu ve Kalitesine Etkisi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.111-120, 2005 (National Refreed University Journal)

Değişik Patates Çeşitlerinin Van Koşullarında Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.121-130, 2005 (National Refreed University Journal)

Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübre Uygulamaları n ı n Verim Ve Baz ı Verim Öğelerine Etkisi

Y. Y.Ü. TARIM BILIMLERI DERGİSİ, vol.10, no.4, pp.466-473, 2004 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Van Otlu Peyniri ve Yapımında Kullanılan Bitkiler ile ilgili Genel Bir Değerlendirme

Türkiye 13. Ulusal 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Van, Turkey, 1 - 04 November 2019, vol.1, no.1, pp.344-349

SOME CHEMICAL CONTENTS OF Urtica dioica L. SPECIES DISTRIBUTED IN FLORA OF VAN/TURKEY

ICSEA-2019 6th International Conference on Sustainable Agriculture & Environment Conference, Konya, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, pp.418-422

Chemical Analysis of Wild Plant Inula helenium subsp. pseudohelenium Grierson Growing in Van Lake Around

The 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-5), Nevşehir, Turkey, 24 - 26 April 2019, vol.1, pp.43-49

THE CHEMICAL COMPOSITION OF DELPHINIUM SZOWITSIANUM BOISS. SPECIES SPREADING IN VAN REGION

The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Nevşehir, Turkey, 24 - 26 April 2019, pp.309-312

THE CHEMICAL CONTENTS OF Artemisia austriaca Jacq. SPECIES SPREADING IN VAN REGION

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.237

Soya (Glycine max L.) Çeşitlerinin Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Humik Asit Dozlarının Etkisi

2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi., Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2018, pp.509

Some Chemical Contents of Verbascum Orientale (L.) All. Species spreading in Van Region

The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Antalya, Turkey, 18 April - 22 May 2018, pp.178 Creative Commons License

Some Chemical Compounds of Cichorium Intybus L. Species Distributed in Van Region

The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.177 Creative Commons License

Karyological Studies of Camelina sativa L. in Turkey

“International Conference on Food Science and Bioprocess, Dubai, United Arab Emirates, 20 - 22 November 2017, vol.2, no.5, pp.43

Study on Chemical Composition of Centaurea karduchorum Boiss. Species from Endemic Plants of Van/Turkey”

International Conference on Food Science and Bioprocess, Dubai, United Arab Emirates, 20 - 22 November 2017, vol.2, no.5, pp.34

Van Florasında Yayılış Gösteren Teucrium Türlerinin Bazı Kimyasal İçerikleri

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.12783

STUDY ON CHEMICAL COMPOSITIONS OF ACHILLEA SPECIES IN EAST ANATOLIA

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.98

DETERMINATION OF MINERAL COMPOSITION AND HEAVY METAL CONTENT OF THREE WILD PLANTS GROWING IN VAN PROVINCE

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.50

Determination Of Mineral Composition And Heavy Metal Content Of Three Wild Plants Growing In Van Province PROVINCE

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.50

Tunçtürk, M., Tunçtürk, R., Eryiğit, T., Özgökçe, F., 2017. Nutritional Evaluation of Wild Edible Silene sclerophylla Chowdh. in Van,

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 13th - 16th 2017 / Girne-Turkish Republic of Northem Cyprus, ISBN: 978-605-61261-2-3, MESMAP-3 ABSIRACIS-149, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 16 April 2017, pp.149

Nutritional Evaluation of Wild Edible Silene sclerophylla CHOWDH. in Van

The Third Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plant (MESMAP-3), Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 16 April 2017, pp.348

Chemical Analysis Of Nasturtium Officinale R. Br. And Beta Corolliflora Zosimovic Ex Buttler

9th CMAPSEEC (9th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries), Plovdiv, Bulgaria, 26 - 29 May 2016, pp.12

Investigation of Some Chemical Characteristics of Wild Edible Cephalaria Schrader Ex Roemer & Schultes G.C. Setosa Boiss &Hohen Growing in East Anatolla,

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 13th - 16th 2017 / Girne-Turkish Republic of Northem Cyprus, ISBN: 978-605-61261-2-3, MESMAP-3 ABSIRACIS-95, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 16 April 2016, pp.95 Creative Commons License

Chemical Composition of Three Edible Wild Plants from Van Province

The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plant (MESMAP), Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2015, pp.183

Antibacterial activity and chemical constitutions of Tymbra spicata L.

The First Mediterranean Sympasium an Medicinal and Aramatic Plants (MESMAP-2013), Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 17 - 20 April 2013, pp.277

THE EFFECTS OF DIFFERENT ZINC DOSES ON THE YIELD AND YIELD ATTRIBUTES OF FENUGREEK (Trigonella Foenum-Graecum 1.)

MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN GENERATING OF NEW VALUES IN 21 st CENTURY, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 9 - 12 November 2011, vol.1, pp.153

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. Oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübre Uygulamalarının Tanede Besin Elementi İçeriğine Etkisi.

Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 April 2011, pp.475-479

Lead Cocentratıons of Herbs Used in Van Herby Cheese

CIPAM (International Congrees on Aromatic and Medicinal Plants), Cagiari, Italy., Italy, 13 - 15 April 2011, pp.25 Creative Commons License

The Effects Of Varying Phosphorus Doses On Yield And Some Yield Components Of Black Cumin (Nigella sativa L.).

The 2 nd International Symposium On Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses., Petra, Jordan, 3 - 04 November 2010, pp.108

CADMIUM CONTENTS OF SOME WILD PLANTS USED IN VAN HERBY CHEESE

THE 14th INTERNATIONAL CONGRESS PHYTOPHARM 2010, Saint-Petersburg, Russia, 1 - 03 July 2010, vol.1, pp.105

The Effects of Varying Nitrogen and Phosphorus Doses on Seed Mineral Composition of Black Cumin (Nigella Sativa L.).

6th CMAPSEEC (6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2010, pp.881-888

Vitamin C Contents of Wild Herbs Used in the Production of Van Herby Cheese. 2-5.09.2008. Published by Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno Czech Republic.

Proceedings of Fifth Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (5th CMAPSEEC)., Brno, Czech Republic, 2 - 05 September 2008, vol.1, pp.54-65

Vitamin C Contents of Wild Herbs Used in the Production of Van Herby Cheese.

Proceedings of Fifth Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (5th CMAPSEEC). Published by Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno. ISBN 978-80-7375-209-5., Brno Czech Republic, Czech Republic, 2 - 05 September 2008, vol.5, no.1, pp.209 Creative Commons License

Van ve Çevresinde Ekonomik Öneme Sahip Bazı Bitkilerin Tespiti ve Kullanım Alanları.

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 June 2007, vol.2, pp.843-846