Assoc. Prof.

Emre Bakkalbaşı


Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Education Information

2003 - 2009

2003 - 2009

Doctorate

Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Turkey

1999 - 2001

1999 - 2001

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Turkey

1992 - 1997

1992 - 1997

Undergraduate

Ankara University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

FARKLI AMBALAJ MATERYALLERİ VE DEPO KOŞULLARININ CEVİZ İÇİ BİLEŞİMİNE ETKİSİ

Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği

2001

2001

Postgraduate

Dut Kurusunun Ekstraksiyon Koşullarının Belirlenmesi

Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Food Engineering, Food Science, Food Chemistry, Food Technology, Fruits, Vegetables and Nuts, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2011 - 2018

2011 - 2018

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Research Assistant PhD

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği

2003 - 2010

2003 - 2010

Research Assistant

Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği

2001 - 2003

2001 - 2003

Research Assistant

Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Rectorate Commissioner

Van Yüzüncü Yil University

2017 - 2018

2017 - 2018

Rectorate Commissioner

Van Yüzüncü Yil University

2011 - 2014

2011 - 2014

Deputy Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği

Non Academic Experience

1997 - 1999

1997 - 1999

Business Establishment Private, Keser Gıda Ve Pazarlama Ltd Şti

1996 - 1997

1996 - 1997

Business Establishment Private, Selin Fermentasyon Ltd. Şti.

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Bitkisel Ürün Prosesleri

Undergraduate

Undergraduate

Gıda Teknolojisi Lab-I

Undergraduate

Undergraduate

Meyve Sebze Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

Meyve Sebze İşleme Teknolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Gıda Antioksidanları

Postgraduate

Postgraduate

Gıdalarda Sekonder Metabolitler

Undergraduate

Undergraduate

Gıda Mühendiliği Tasarım

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2020

2020

Effect of seed roasting on oxidative stability and antioxidant content of hemp seed oil

Özdemir H., Bakkalbaşı E. , Javidipour I.

Journal of Food Science and Technology, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier

2017

2017

Influence of different cooking methods on color, bioactive compounds, and antioxidant activity of kale

Akdaş Z. Z. , Bakkalbaşı E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, vol.20, no.4, pp.877-887, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2015

2015

BIOACTIVE COMPOUNDS, PHYSICAL AND SENSORY PROPERTIES OF CAKE MADE WITH WALNUT PRESS-CAKE

Bakkalbaşı E. , Meral R., Dogan I. S.

JOURNAL OF FOOD QUALITY, vol.38, no.6, pp.422-430, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2014

2014

Tocopherol Contents of Walnut Varieties Grown in Turkey and the Effect of Storage on Tocopherol Content

Bakkalbaşı E. , Menteş Yilmaz Ö., Poyrazoǧlu E. S. , Artik N.

Journal of Food Processing and Preservation, vol.38, no.1, pp.518-526, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2012

2012

Changes in pigment profile and surface colour of fig (Ficus carica L.) during drying

Yemis O., Bakkalbasi E. , Artik N.

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.47, no.8, pp.1710-1719, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2010

2010

Effect of Storage on 5-Hydroxymethylfurfural (HMF) Formation and Color Change in Jams

Aslanova D., Bakkalbasi E. , Artik N.

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, vol.13, no.4, pp.904-912, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

2009

2009

Food Ellagitannins - Occurrence, Effects of Processing and Storage

Bakkalbasi E. , Mentes O., Artik N.

CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION, vol.49, no.3, pp.283-298, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2008

2008

Effect of the Use of Ground Flaxseed on Quality and Chemical Composition of Bread

Mentes O., Bakkalbasi E. , Ercan R.

FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL, vol.14, no.4, pp.299-306, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2008

2008

Antioxidative activities of grape (Vitis vinifera) seed extracts obtained from different varieties grown in Turkey

Yemis O., Bakkalbasi E. , Artik N.

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.43, no.1, pp.154-159, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2005

2005

Major flavan-3-ol composition and antioxidant activity of seeds from different grape cultivators grown in Turkey

Bakkalbasi E. , YEMIS O., ASLANOVA D., ARTIK N.

EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, vol.221, no.6, pp.792-797, 2005 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Van Gölü Kıyısında Farklı Dönemlerde Hasat Edilen Yeşil Cevizlerin Fenolik Madde İçerikleri ve Antioksidan Aktiviteleri

Uğurlu S., Okumuş E. , Bakkalbaşı E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.29, no.3, pp.440-449, 2019 (National Refreed University Journal)

2018

2018

The Current Status, Development and Future Aspects of 3D Printer Technology in Food Industry

Coşkun Topuz F. , Bakkalbaşı E. , Cavidoğlu İ.

International Journal of 3D Printing Technologies and Dijital Industry, vol.2, no.3, pp.66-73, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Fındık Zeytin ve Pamuk Yağlarında Peroksit oluşum Kinetiği

Kaya S., Bakkalbaşı E. , Cavidoğlu İ.

AKADEMİK GIDA, vol.15, no.1, pp.36-42, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Yaygın Kullanılan Isıl İşlemlerin Beyaz Lahanaların Yüzey Rengi, Toplam Fenolik Madde İçeriği ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi

Akdaş Z., Bakkalbaşı E.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.26, no.4, pp.505-511, 2016 (International Refereed University Journal)

2012

2012

Tanenlerin Kimyası, Gıdalardaki Varlığı ve Gıda İşlemenin Tanenler Üzerine Etkisi.

Bakkalbaşı E.

AKADEMİK GIDA, vol.10, no.2, pp.96-108, 2012 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Farklı Proses Uygulamaları ve Dolgu Maddesi Kullanımının Ceviz Şekeri Bileşimine Etkisi

Bakkalbaşı E. , ARTIK N.

Gıda Mühendisliği Dergisi, vol.9, no.20, pp.43-49, 2005 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Kapsaisinoit Kaynağı Olarak Kırmızı biberler

YEMIŞ O., Bakkalbaşı E. , ARTIK N.

Gıda Mühendisliği Dergisi, vol.8, no.18, pp.30-37, 2004 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Dut Kurusunun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri İle Ekstraksiyon Koşullarının Belirlenmesi

Bakkalbaşı E. , Yemiş O., Artık N.

Gıda, vol.29, no.3, pp.203-209, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

PHENOLIC CONTENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF SOME WILD PLANTS CONSUMED AS FOOD IN VAN PROVINCE

Alaca K., Bakkalbaşı E.

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE and RURAL DEVELOPMENT, 13 - 15 November 2020, pp.73-75

2019

2019

Bazı Gıda Maddelerinin Tokoferol İçerikleri

Cavidoğlu İ. , Bakkalbaşı E. , Okumuş E. , Yücel T.

3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi- ISPEC, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, no.1, pp.223-224

2019

2019

YEŞİL CEVİZLERDEN FENOLİK MADDE EKSTRAKSİYONU

Uğurlu S., Bakkalbaşı E.

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.125-126

2019

2019

MIRRANIN FENOLİK MADDE İÇERİĞİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ

Yalçınkaya C., Bakkalbaşı E.

3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.317-318

2019

2019

Bazı Gıda Ürünlerinin Tokoferol İçerikleri

Cavidoğlu İ. , Bakkalbaşı E. , Okumuş E. , Yücel T.

3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi- ISPEC, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, no.1, pp.1

2019

2019

GÜL (Rosa spp.) BİTKİSİNE GENEL BİR BAKIŞ

Torusdağ G. B. , Bakkalbaşı E.

3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.764-776

2019

2019

The Total Phenolics, Volatile Compounds and Antioxidant Activities of Herbs Used in Van Herby Cheese Production

Baştürk A. , Cavidoğlu İ. , Tunçtürk M. , Bakkalbaşı E. , Tunçtürk Y.

I. International Congress of the Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, vol.1, no.1, pp.812

2018

2018

FENOLİK BİLEŞİKLERİN NİTRİK OKSİT RADİKAL İNHİBİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Okumuş E. , Bakkalbaşı E.

International congress of agriculture, environment and health, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.233-234

2018

2018

DİYABET VE MEYVE TÜKETİMİNİN IN VİVO UYGULAMALARI

Okumuş E. , Bakkalbaşı E.

International congress of agriculture, environment and health, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.54 Sustainable Development

2018

2018

COLOR VALUES AND HMF CONTENT OF MIRRA

Abdalla Hassan S., Bakkalbaşı E.

II. International Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, Baku, Azerbaijan, 11 - 15 September 2018, pp.105

2018

2018

Regional and Seasonal Phenolic Content of Green Walnut

Uğurlu S., Okumuş E. , Bakkalbaşı E.

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.369

2018

2018

Effects of Roasting Conditions on the Oxidative Stability of Watermelon Seed Oil

Köçeroğlu D., Yücel T. , Bakkalbaşı E. , Cavidoğlu İ.

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.333 Sustainable Development

2018

2018

THE ACTUAL POSITION, DEVELOPMENT AND FUTURE ASPECTS OF 3D PRINTER TECHNOLOGY IN FOOD INDUSTRY

Coşkun Topuz F. , Bakkalbaşı E. , Cavidoğlu İ.

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY 2018, Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.351-353

2013

2013

Green Walnut in Syrup

Bakkalbaşı E. , JAVIDIPOUR I.

The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Struga-Ohrid, Macedonia, 24 - 26 October 2013, pp.345

2011

2011

Effects of Pomegranate Husk Extract on the Antioxidant Activity and Quality of Bread

MENTEŞ YILMAZ Ö., Bakkalbaşı E. , ERCAN R.

7th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Opatija, Croatia, 20 - 23 September 2011, pp.40

2008

2008

Türkiye'de Yetiştirilen Ceviz Çeşitlerinin Kimyasal Bileşimleri

Bakkalbaşı E. , ARTIK N., MENTEŞ Ö.

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.171-172

2008

2008

Effect of the Use of Ground Flaxseed on Chemical Composition of Bread

MENTEŞ YILMAZ Ö., Bakkalbaşı E. , ERCAN R.

ICC International Conference, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2008, pp.185

2006

2006

2-Major Flavan-3-ol Composition and Antioxidant Activity of Seeds From Different Grape Cultivars Grown in Turkey

Yemiş O., Bakkalbaşı E. , ARTIK N.

2nd International Congress on Functional Foods and Nutraceuticals, İstanbul, Turkey, 4 - 06 May 2006, pp.12 Sustainable Development

Supported Projects

2019 - 2021

2019 - 2021

Nar Elajitanenlerinin Nanoenkapsülasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions

Bakkalbaşı E. (Executive) , Okumuş E.

2019 - 2020

2019 - 2020

Elajik Asitin Ön Saflaştırma Sonrası HPLC İle Tespiti

Project Supported by Higher Education Institutions

Bakkalbaşı E. (Executive)

2018 - 2018

2018 - 2018

Mırranın Renk Değerleri Ve HMF İçeriği

Project Supported by Higher Education Institutions

Bakkalbaşı E. (Executive)

2017 - 2018

2017 - 2018

Mırranın Fenolik Madde İçeriği ve Antioksidan Aktivitesi

Project Supported by Higher Education Institutions

Bakkalbaşı E. (Executive) , YALÇINKAYA C.

2014 - 2015

2014 - 2015

Ceviz Pres Atığı Kullanılarak Ceviz Yağı Oksidasyonunun Önlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

Bakkalbaşı E. (Executive)

2013 - 2014

2013 - 2014

Yeni Bir Yan Ürün Ceviz Unu ile Kek Üretimi

Project Supported by Higher Education Institutions

Bakkalbaşı E. (Executive) , Meral R.

2000 - 2002

2000 - 2002

Dut Kurusunun Ekstraksiyon Koşullarının Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

Cavidoğlu İ. (Executive) , Bakkalbaşı E.

Scientific Refereeing

January 2020

January 2020

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

Journal of Food Measurement and Characterization

SCI Journal

March 2018

March 2018

Journal of Food Measurement and Characterization

SCI Journal

November 2017

November 2017

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ

Other Indexed Journal

October 2016

October 2016

Turk. J Agric. Food Sci Tech

Other Indexed Journal

March 2016

March 2016

International Journal of Food Engineering

SCI JournalEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

5th International Conferance on Engineering and Natural Science

Attendee

-Turkey

2019

2019

3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi

Attendee

Van-Turkey

2017

2017

II. International Eurasian Agriculture and Naturel Sciences CongressSustainable Development

Attendee

Baku-Azerbaijan

2017

2017

I. International Agricultural Science Congress

Attendee

Van-Turkey

2016

2016

3.Ulusal Ceviz Sempozyum

Attendee

Bolu-Turkey

2013

2013

The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus

Attendee

Struga-Macedonia

2012

2012

Türkiye 11. Gıda Kongresi

Attendee

Hatay-Turkey

2011

2011

7th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists

Attendee

Rijeka-Croatia

2008

2008

Türkiye 10. Gıda Kongresi

Attendee

Erzurum-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 222

h-index (WOS): 7

Jury Memberships

December-2019

December 2019

Post Graduate

Tez Savunma Jurisi - Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

April-2018

April 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Iğdır Üniversitesi