Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ağrıda Tüketilen Çiğ ve UHT Sütlerde AFM1 Tayini

5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2013, pp.167-168

Künefe Üretimi Sırasında Uygulanan Isı İşleminin Listeria monocytogenes Üzerine Etkisi

3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 16 May 2009, pp.284-287

Van Yöresindeki Çiğ Sütlerde Antibiyotik Kalıntılarının Varlığı

VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Van, Turkey, 7 - 09 October 2008, pp.246-247

Van’da Tüketime Sunulan Bazı Et Ürünlerinde L. monocytogenes Varlığı

II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2006, pp.138-148

Gıdalarda Akrilamid

II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2006, pp.355-359

Antibacterial Activity of Plants Used for the Production of Herbal Cheese in Turkey

Fourth International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005), İstanbul, Turkey, 21 - 26 October 2005, vol.1, no.1, pp.73-74 Creative Commons License

Van ve Çevresi Süt ve Otlu Peynirlerinde Listeria Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı

I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası Katılımlı)., Ankara, Turkey, 29 - 01 October 2004, pp.287-294

Pastörize Sütten Yapılan Otlu Peynirlerin Üretim ve Olgunlaşma Aşamalarında Listeria monocytogenes’in Seyri

I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası Katılımlı)., Ankara, Turkey, 29 - 01 October 2004, pp.269-276

Salamura Otlu Peynirde Olgunlaşma Süresince Mineral Madde Değişimi

I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası Katılımlı)., Ankara, Turkey, 29 - 01 October 2004, pp.429-436

Çiğ Köftede Listeria Türlerinin Varlığı

1. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Ankara, Turkey, 29 September - 01 October 2004, pp.139-146

Süt ve Süt Ürünlerinde Listeria monocytogenes Varlığı

Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 22 - 23 May 2003, pp.439-443

Otlu Peynirlerde Olgunlaşma Süresince Histamin Oluşumu Üzerine Bir Araştırma

SEYES 2003, Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 22 - 23 May 2003, pp.465-470

The Growth and Enterotoxin Producing Characteristics of Strains of S. aureus in Cig Köfte

Consistency of Quality International Meat Symposium,, 29 - 30 January 2003, pp.45-46

İnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichii, Pallas 1811) Listeria Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı

II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Turkey, 26 September 2000 - 20 September 2006, pp.503-516

Van Otlu Peynirlerinin Nitrat ve Nitrit Düzeyleri

XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 07 November 1997, pp.118

Listeriosis'de Et ve Et Ürünlerinin Rolü ve Alınabilecek Önlemler

Et ve Et Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 1996, pp.81-90