Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Van Otlu peynirinin üretimi ve mineral madde içeriği

Gıda , vol.40, no.6, pp.343-348, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Süt ve süt ürünlerinde pestisit kalıntıları

Hasad Gıda , vol.25, no.298, pp.26-29, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Süt Protein Alerjisi

Hasad Gıda Dergisi , vol.292, pp.40-43, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS OF LAVENDER

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE and RURAL DEVELOPMENT, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.76

LIPOSOMES STRUCTURE, CHARACTERISTIC AND USE IN FOOD

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE and RURAL DEVELOPMENT, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.304-325

FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİYLE ELDE EDİLEN YOĞURT TOZUNUN DEPOLANMASI VE REKONSTİTÜE AYRAN ÜRETİMİNDE KULLANIMI

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE and RURAL DEVELOPMENT, 13 - 15 November 2020, pp.78-79 Creative Commons License

Use of Casein in Various Fields

I. International Congress of the Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.815

Some Quality Criteria of Van Herby Cheeses Produced from Different Variety of Milk and Maturated with Different Methods

3rd International and 26 th National Iranian Food Science and Technology Conferences, Tahran, Iran, 17 - 19 September 2019, pp.1398

Süt Proteinlerinin Yağ İkame Maddesi Olarak Süt Ürünlerinde Kullanımı.

2. Ulusal Sütçülük kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.160

UHT Sütlerde Sıcaklık İndikatörleri.

2. Ulusal Sütçülük kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.161

The Effect of Different Doses of Whey on Some Fungi in Vitro Conditions

International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference, Kayseri, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.169

Lactose, Lactose derivates and usage areas

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.346

Antifreeze Proteins

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.288

The FFA contents of Tulum cheese using different package materials

10th Cheese Symposium, Paris, France, 4 - 06 April 2018, pp.100

Effect of commercial adjunct cultures on microbiological, lipolysis and FFA in Herby cheese

6th International Conference on Engineering, Technology, Management and Science 2017, Dubai, United Arab Emirates, 27 - 28 November 2017, pp.22

Peyniraltı Suyuyla Zenginleştirilmiş fermente Süt İçeceği Üretimi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, Sivas, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.461

Volatile Compounds of Van Herby Cheeses Produced with Different Cultures

The 3rd International Symposium onTraditional Foods from Adriatic to Caucasus, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 03 October 2015, pp.801

Traditional herby cheese and use of whey occurred from it on the plant growth

The 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015, pp.254

Effect of commercial adjunct cultures on different properties of Herby cheese.

The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015, pp.223

Süt ve Ürünlerinde Püskürtmeli Kurutma Teknolojisi.

Gıda III “Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar” Sempozyumu, Denizli, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.129-130

Gıda ve Tarımsal Ürünlerde Mikotoksinler ve Diğer Fungal Sorunlar.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.23

Van Yöresi Süt ve Süt Ürünlerinde Florozis.

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.168

Sütün doğal bir hormonu; Melatonin

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.139

Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) and whey on Rhizoctonia disease caused by Rhizoctonia solani in potato

International Congress on Mycorrhizae: Mycorrhizal Symbiosis a Key Factor for Improving Plant Productivity and Ecosystem Restoration, Marakeş, Morocco, 15 - 17 October 2014, pp.165

Volatile Compounds of Van Herby Cheeses Produced with Different Cultures

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus;, Sarayova, Bosnia And Herzegovina, 1 October - 04 November 2014, pp.227

Geleneksel Gıdalara Toplumun Bakış Açısı

4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2014, pp.563

Peyniraltı Suyunun Toprak Kökenli Bazı Funguslara İn-Vitro Şartlarda Etkisi.

Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 February 2014, pp.296

Peyniraltı suyu bileşenlerinin fonksiyonel özellikleri.

8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.99

Peynirlerde Biyojen Amin Oluşumu ve Bu Oluşum Üzerine Etki Eden Faktörler.

8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.100

Volatile Compounds of Van Herby Cheese Produced with Raw and Pasteurized Milks from Different Species

The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus; Macedonia, Ohrid, Macedonia, 24 - 26 October 2013, pp.26

Some Chemical and Mineral Contents of Surk Cheese Collected from Hatay

The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Struga-Ohrid, Macedonia, 24 - 26 October 2013, pp.110

Volatile Compounds of Van Herby Cheeses Produced with Raw and Pasteurized Milks from different Species

The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Struga-Ohrid, Macedonia, 24 - 26 October 2013, pp.26

Toprak Verimliliği ve Bitki Gelişiminde Peyniraltı Suyu ve Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF)’un Önemi

Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kongresi Ve Fuarı,, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 April 2011, pp.47

Süt ve süt ürünlerinde florozis

2. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2010, pp.46

Süt ve süt ürünlerinde aflatoksinler

2. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2010, pp.62

Organik ve Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Gıdalarda Sekonder Metabolitler

International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problem, Famagusta, Cyprus (Kktc), 3 July - 07 October 2010, pp.156

Van Piyasasında Satılan Otlu Peynirlerin Mineral Madde İçeriği

The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.328

Aynı Coğrafyanın Kardeş Mutfakları: Van’da Ermeni ve Türk Mutfakları.

The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.765-767

Hamsiköy Sütlacı.

The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.883-884

Depolama Süresi Boyunca Kış Yoğurtlarında Meydana Gelen Değişiklikler.

The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.327

Determination of Some Quality Properties of Akçakatık Cheese.

The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.313-314

Ramazan Bayramı Tatlısı: Kömbe.

The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.881-882

Harmonious Partnership in the Organic Farming: Whey and Arbuscular Mycorhizal Fungus (AMF).

International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Magosa, Cyprus (Kktc), 3 - 07 January 2010, pp.77

Çevresel Gıda Kirleticisi: Dioksin.

6. Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.533-535

Keş Peynirinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.130

Van Piyasasında Satılan Otlu Peynirlerin Bazı Kimyasal Özellikleri ve Enerji Değerleri.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.719-723

Farklı Ambalaj Materyallerinin Tulum Peynirinin Çeşitli Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi.

Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.14-15

Van ve Çevresinde Halkın Gıda Olarak Kullandığı Bitkiler,

10. Türkiye Gıda Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.68-69

Van İli Geleneksel Gıdaların Envanterinin Çıkarılması ve Bunların Gıda Sanayimize Yeni Ürünler Olarak Kazandırılması,

10. Türkiye Gıda Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.48

Konya Yöresine Ait Sütlerin Bazı Kalite Özellikleri

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.695

Süt Orijininin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, Erzurum, Turkey, 13 - 15 May 2008, pp.791-794

Some Chemical Characteristics of Edible Wild Rhubarb Species (Rheum ribes L.)

II. International Food and Nutrition Congress, İstanbul, Türkiye, İstanbul, Turkey, 24 - 27 October 2007, pp.198

The Effect of Homogenization and Pasteurization on White Cheese and Whey Composition

II. International Food and Nutrition Congress, (TÜBİTAK MAM), İstanbul, Turkey, 24 - 27 October 2007, pp.168

Kurutulmuş ve Koyulaştırılmış Yoğurtlar

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 23 - 24 September 2004, pp.122-127

Van İli ve İlçelerinde Üretilen İnek Sütlerinin Ağır Metal Kirlilik Düzeyi ve Bazı Mineral Madde İçerikleri.

Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 22 - 23 May 2003, pp.167-171

Örgü Peynirinin Üretim Tekniği, Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri.

V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 22 May 1998, pp.328-337

Books & Book Chapters

Van Mutfak Kültürü

Matbus Basımevi, Ankara, 2016

. Fortification of Milk with Mineral Elements

in: Handbook of Food Fortification and Health, Preedey V.R., Srirajaskanthan R., Patel V.B. , Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.213-224, 2013

Metrics

Publication

135

Citation (WoS)

166

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

237

H-Index (Scopus)

7

Project

32

Thesis Advisory

12

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals