Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Presence of Escherichia coli O157 and O157:H7 in raw milk and Van herby cheese

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, vol.59, no.4, pp.511-514, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Van Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Cacıkların Mikrobiyolojik Kalitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.25, no.2, pp.31-35, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Van’da Tüketime Sunulan UHT Sterilize İnek Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeyinin Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.23, no.2, pp.63-69, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

A perspective on genetically modified food crops

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, no.7, pp.1639-1642, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Peynir Çeşitlerinde Nitrit ve Nitrozaminler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.19, no.2, pp.71-72, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Fermente Türk Sucuğu ve Pastırmalarda Kalıntı Nitrat ve Nitrit Düzeyleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.19, no.1, pp.41-45, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Growth abilities and enterotoxin production of Staphylococcus aureus strains in herby cheese

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, vol.51, no.3, pp.401-406, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Van'da Tüketime Sunulan Bazı Et Ürünlerinde Listeria monocytogenes Varlığı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.18, no.1, pp.93-99, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Van’da Tüketime Sunulan Balıklarda Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.18, no.1, pp.79-85, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Van’da Tüketime Sunulan Balıklarda Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.18, no.1, pp.79-85, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.17, pp.81-86, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Presence of motile Aeromonas ssp in raw chicken meats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.83, no.2, pp.153-155, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.17, pp.81-86, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

A study on the determination of histamine levels in Herby cheese

MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, vol.60, no.2, pp.162-163, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Van'da Tüketime Sunulan Kahvaltılık Tereyağlarının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Nitelikleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Vet. Fak. Derg., vol.13, no.1-2, pp.108-113, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Van'da Tüketime Sunulan Kremalı Pastalarda Listeria Türlerinin Varlığının Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.13, pp.8-11, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Determination of the microbiological quality of some dairy desserts

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.26, no.4, pp.975-982, 2002 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

The presence and prevalence of Listeria species in milk and herby cheese in and around Van

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.25, no.1, pp.15-19, 2001 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Van İli Belediye Mezbahası'nda Kesilen Keçi Karaciğerlerinde Trematodlara Bağlı Patolojik Bulgular

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.1, no.1, pp.76-87, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Determination of Biogenic Amine Formation and Microbiological Changes in Carp (Cyprinus carpio L., 1758) During Frozen Storage

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, no.4, pp.1302-1315, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Divle Tulum Cheese

Van Vet J, vol.29, no.2, pp.119-124, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Et ve Et Ürünlerinin Kürleme İle Muhafazası

Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, vol.3, no.2, pp.106-111, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Van ve Yöresi İçme Sularında Koliform ve E.coli Araştırılması

Uludağ Üniv. J. Fac. Vet. Med, vol.29, no.2, pp.21-25, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Fermente Türk sucuğu ve pastırmalarda kalıntı nitrat ve nitrit düzeyleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.19, no.1, pp.41-45, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Van’da Tüketime Sunulan Bazı Et Ürünlerinde Listeria monocytogenes Varlığı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.18, no.1, pp.94-99, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Van’da Satışa Sunulan Izgaralık Etlerin Hijyenik Kalitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.47-54, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Van Otlu Peyniri

Y.Y.Ü. Sağlık Bil. Derg., vol.8, pp.48-58, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Van Otlu Peyniri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.48-58, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Van’da Satışa Sunulan Izgaralık Etlerin Hijyenik Kalitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.136-143, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Van’da Tüketime Sunulan Bazı Baharatların Mikrobiyolojik Kalitesi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.8, pp.1-5, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Van’da Tüketime Sunulan Çiğ Köftelerin Hijyenik Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bililmleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.64-67, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Peynire İşlenecek Sütte Aranacak Nitelikler

Y.Y.Ü. Sağlık Bil. Derg., vol.2, pp.111-119, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Van'da Tüketime Sunulan Piliç But ve Göğüs Etlerinin Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.7, pp.62-66, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Gıda Endüstrisinde Mikroorganizmaların Kullanılma Alanları ve Mikrobial Gıda Üretimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.7, pp.110-116, 1996 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Van Piyasasında Tüketime Sunulan Salamura Beyaz Peynirlerin Mikrobiyolojik, Kimyasal, Fiziksel ve Duyusal Niteliklerinin Incelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Derg., vol.1, no.2, pp.106-113, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Van Yöresinde Tüketime Sunulan Sütlerde ve Otlu Peynirlerde Organik Klorlu Insektisidlerin Bulunma Düzeyleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.4, pp.27-32, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Van'da Tüketime Sunulan Kıymaların Mikrobiyolojik Kalitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.4, pp.73-86, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Survey of biogenic amines levels in different types of cheese

Intrnational Science and Technology Conference (ISTEC), Russia, pp.1

STARTER VE STARTER OLMAYAN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ GELİŞİMİ

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.4, pp.53-61

VAN’IN İNCİSİ: İNCİ KEFALİ (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) ve BESLENMEDE ÖNEMİ

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.4, pp.62-72

Sebze ve Meyvelerde Listeria monocytogenes Varlığı ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi

VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.119-122

Sazan Balığının (Cyprinus carpio L., 1758) 4 C’de Muhafaza Edilmesi ile Biyojen Amin Oluşumu ve Mikrobiyolojik Değişimlerin Belirlenmesi

VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.140-141

İn Vitro Bir Gıda: Kültüre Et

VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Turkey, 24 October - 27 November 2019, pp.125-126

Dondurularak Muhafaza Edilen Sazan Balığında (Cyprinus carpio L., 1758) Biyojen Amin Oluşumu ve Mikrobiyolojik Değişimlerin Belirlenmesi

VIII. Ulusal II. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.138-139

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR VE KULLANIM ALANLARI

ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.573-579

Gıda Amblajlarında Nanoteknoloji Uygulamaları

Ereğli International Science and Academic Congress, 9 - 10 March 2019, pp.173-194

Gıda Endüstrisinde Kullanılan Nanoteknoloji Uygulamalarının Oluşturduğu Sağlık Riskleri

Ereğli International Science and Academic Congress, Konya, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.1, pp.196-217 Sustainable Development

Importance of Biogenic Amines in Food on Public Health

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.384 Sustainable Development

Loading Density Calculations in Slaughter Animals Transportation by Different Modes

International Engineering and Technology Symposium, Batman, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.94-95

Kefirin Özellikleri ve İnsan Sağlığına Etkileri

1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.260-274 Sustainable Development

Kitosanın Gıda Endüstrisinde Kullanımı

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.123-124

Divle Tulum Peyniri

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.151-152

Divle Tulum Cheese

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.151-152

Fermente Sucuklarda Biyojen Amin Varlığı ve Önemi

6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, pp.124-125 Sustainable Development

Van ilinde hayvansal kökenli gıda üretimi ve sorunları

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, pp.164-165 Sustainable Development

Gıda üretiminde genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımı

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, pp.162-163

Van ilinde satışa sunulan hazır köftelerde Listeria türlerinin varlığı.

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Van, Turkey, 7 - 11 October 2015, pp.160-161

Van Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Cacıkların Mikrobiyolojik Kalitesi

5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2013, pp.151-152

Divle Tulum Peynirinde Aflatoksin M1 Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2011, pp.255-262

Van ve Yöresi İçme Sularında Koliform ve E.coli Araştırılması

3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 16 May 2009, pp.425-430

Gıdalarda Hareketli Aeromonas’lardan Kaynaklanan Sağlık Riskleri

3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 16 May 2009, pp.372-384 Sustainable Development

Çiğ Süt ve Otlu Peynirlerde Escherichia coli O157:H7’nin Varlığı

3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 16 May 2009, pp.364-371

Van Yöresindeki Çiğ Sütlerde Antibiyotik Kalıntılarının Varlığı

VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Van, Turkey, 7 - 09 October 2008, pp.246-247

A perspective on genetically modified food crops

International Science Conference, Sofya, Bulgaria, 15 - 17 June 2008, pp.472 Sustainable Development

The determination of ß-lactamase in coliform bacteria isolated from driking waters

2nd Intrnational Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2007, pp.1

Van’da Tüketime Sunulan Bazı Et Ürünlerinde L. monocytogenes Varlığı

II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2006, pp.138-148

Van’da Tüketime Sunulan Balıklarda Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı

II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2006, pp.212-221

Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

Gıda Kongresi 2005, İzmir, Turkey, 19 - 21 April 2005, pp.353-356

Farklı Peynirlerde Nitrit ve Nitrozaminler

Gıda Kongresi 2005, İzmir, Turkey, 19 - 21 April 2005, pp.182-184

Pastörize Sütten Yapılan Otlu Peynirlerin Üretim ve Olgunlaşma Aşamalarında Listeria monocytogenes’in Seyri

I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası Katılımlı)., Ankara, Turkey, 29 - 01 October 2004, pp.269-276

Van ve Çevresi Süt ve Otlu Peynirlerinde Listeria Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı

I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası Katılımlı)., Ankara, Turkey, 29 - 01 October 2004, pp.287-294

Otlu Peynirlerde Enterotoksijenik Staphylococcus aureus Suşları ve Enterotoksin Varlığı Üzerine Bir Araştırma

1. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Ankara, Turkey, 29 September - 01 October 2004, pp.277-285

Çiğ Köftede Listeria Türlerinin Varlığı

1. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Ankara, Turkey, 29 September - 01 October 2004, pp.139-146

Bazı et ürünlerinde Kalıntı Nitrat ve Nitrit Düzeyleri

1. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Ankara, Turkey, 29 September - 01 October 2004, pp.167-174

Histamine Levels in Herby Cheese

International Dairy Symposium, Recent Development in Dairy Science and Technology, Isparta, Turkey, 24 - 28 May 2004, pp.117-119

Van'da Tüketime Sunulan Kremalı Pastalarda Listeria Türlerinin Varlığının Belirlenmesi

Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 22 - 23 May 2003, pp.163-166

Bazi Sütlü Gidalarda Staphylococcus aureus' un Izolasyonu, Termonükleaz Aktivitesi ve Enterotoksijenik Özelliklerinin Araştirilmasi

IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2000, pp.18

Süt ve Süt Ürünlerinde Listeria Problemi ve İzolasyon Yöntemleri

VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 22 - 23 May 2000, pp.422-430

Van'da Tüketime Sunulan Bazı Baharat Çeşidinde Bacillus cereus'un varlığı

2000'li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 19 October 1999, pp.1

Van Otlu Peynirlerinde Brucella’ların Varlığı ve Dayanma Süresi Üzerinde Bir Araştırma

1. Ulusal Veteriner Halk Sağlığı Sempozyumu, Konya, Turkey, 22 - 23 October 1993, pp.1

Books & Book Chapters

Mikrobiyal gıda intoksikasyonları: Veteriner Halk Sağlığı Yönünden Bir Bakış

in: Veteriner Halk Sağlığı, Ziya Gökalp CEYLAN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.28-40, 2019 Sustainable Development

Veteriner Halk Sağlığı

in: Gıda Kaynaklı Bakteriyel Zoonoz Hastalıklar, Ziya GÖKALP, Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.15-27, 2019

Gıda Kaynaklı Bakteriyel Zoonoz Hastalıklar

in: Veteriner Halk Sağlığı, Ziya Gökalp CEYLAN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.15-27, 2019 Sustainable Development

Süt ve Süt Ürünlerinde Kimyasal Kalıntı Problemi ve Sağlık Üzerine Etkileri

in: Süt ve Süt Ürünleri, Atasever M, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.120-132, 2019